LARS HEDEGAARD: SKAL VI HAVE BØLLEKORPS, NÅR STATEN IKKE KAN FORSVARE OS?

Del artiklen her:

(Foto: Lars Hedegaard; Snaphanen.dk)

Den helt grundlæggende kontrakt mellem stat og borger, hvor sidstnævnte frivilligt giver afkald på retten til bevæbnet selvforsvar imod at staten sikrer dets voldsmonopol, er i et kollaps, mener Lars Hedegaard.

Af Lars Hedegaard

Skal vi have bøllekorps, når staten ikke kan forsvare os?

Diskussionen trænger sig på i takt med det voksende kaos, som magthaverne har påtvunget os ved at åbne portene for islam.

Nej, det er ikke noget, vi skal ønske os, for det indvarsler statens undergang og dermed bortfaldet af enhver retssikkerhed. Prisen vil blive betalt af de svageste.

For nogle år siden holdt jeg en tale i Canada, hvor jeg gjorde opmærksom på den sociale kontrakt: Civiliserede samfund af den vestlige type bygger på en fundamental forståelse mellem borgerne og statsmagten. Borgerne undlader at tage sig selv retten mod, at staten gør det på deres vegne. Hvis staten ikke kan eller vil håndhæve sit voldsmonopol, vender retten til selvforsvar tilbage til borgerne, fordi de ikke har andre muligheder.

Min tale skabte en farlig ballade. Her kunne man se, at jeg i virkeligheden pønsede på oprør mod den demokratiske orden. En dansk professor i statskundskab udtalte, at mit ræsonnement i princippet var rigtigt, men at det ikke var noget, jeg skulle snakke om.

Men det er som med tyngdeloven. Uanset om man undlader at omtale den, sætter den sig igennem.

Man kunne ønske, at denne erkendelse bredte sig på Christiansborg. Det kræver selvfølgelig en vis intelligens, som jeg ikke er sikker på, at de folkevalgte besidder.

Del artiklen her: