RETTEN TIL SELVFORSVAR: SÅDAN FUNGERER TJEKKIETS NYE VÅBENLOV

Del artiklen her:

NewSpeek interviewer tjekkisk våbenekspert om landets nye lov, der giver borgerne ret til at bevæbne sig imod farlige kriminelle og terrorister.

Som følge af den øgede trussel fra især indvandrede terrorister og kriminelle, vil Tjekkiets parlament gennemføre en ændring i landets grundlov, som gør det muligt for lovlydige borgere at bevæbne sig.

NewSpeek har interviewet våbenekspert Karel Novak omkring den interessante lovændring.

”Formålet med den nye våbenlov er ikke kun, at borgerne kan beskytte sig selv. Den giver dem også mulighed for at beskytte andre, som er i fare.”

EU arbejder i disse år på at stramme våbenlove indenfor unioen. Formålet er, ifølge EU, at begrænse kriminelles muligheder for at bevæbne sig selv. Dette argument køber Karel Novak ikke:

”I sidste ende betyder afvæbning af befolkningen, at de står uden muligheder for at yde modstand, såfremt et styre bliver totalitært. En del af formålet med vores nye lov er også at beskytte os imod den slags udvikling. Hvem kan have noget imod, at folket kan forsvare sig imod den slags? Kriminelle vil altid kunne finde våben, sådan har det jo været til alle tider og steder. Spørgsmålet er, om myndighederne vil erkende, at de ikke kan beskytte os tilstrækkeligt. Krig og terror foregår i dag asymmetrisk. Den nuværende lovgivning omkring borgernes sikkerhed,  er ude af trit med den fare, vi står overfor. Det er ikke to klare fronter, som møder hinanden. Som de seneste års terrorangreb har vist os, kan fjenden være nærmest hvem som helst, og han kan angribe hvor som helst, også i folks eget hjem. Staten kan ikke længere garantere borgernes sikkerhed, de kan ikke sætte en politimand på hvert et gadehjørne og hver en trappeopgang. Den logiske følge er selvfølgelig, at borgerne selv igen får mulighed for at sikre sig selv og deres familie. Afvæbning er ikke vejen til sikkerhed, tværtimod.”

Karel Novak tilføjer, at historien har vist, hvordan totalitære regimer altid er startet med at afvæbne befolkningen:

”Både Stalin og Hitler begyndte opbygningen af deres totalitære styre ved at afvæbne befolkningen. Vi er mange, der frygter, at en del af EU’s formål med at afvæbne befolkningen er at fjerne reel modstand imod nedlæggelsen af national selvbestemmelse og centralisering af magten under et bureaukratisk styre. Uanset om man har denne form for bange anelser eller ej, så er det en menneskerettighed at kunne få lov at forsvare sig selv.”

Karel Novak’s henvisning til menneskerettighederne er helt på sin plads. FN’s Menneskerettighedsdeklaration’s Artikel 3 kan sagtens tolkes som retten til at bevæbne sig selv til selvforsvar: ”Alle har ret til liv, frihed og personlig sikkerhed.”

Karel Novak tilføjer, at der er en særlig grund til, at Tjekkiets parlament valgte at indskrive retten til bevæbnet selvforsvar i grundloven, og ikke som en almindelig lov.

”Ved at indskrive det i vores grundlov er det sværere for f.eks. EU at tage denne ret fra os.”

Karel Novak forklarer landets våbenlov i detaljer:

”Det er ikke alle og enhver, der har lov at købe en våbenlicens. Udover at være statsborger, skal man have en pletfri straffeattest. Derudover skal man bestå en række udfordrende test. En af disse er en skriftlig eksamen med 30 ud af 485 mulige spørgsmål omkring jura, der omgiver våbenloven. Svarer man forkert på flere end tre spørgsmål, er man dumpet. Derudover er der en test i våbenhåndtering og i skydning for at sikre, at folk rent praktisk kan håndtere deres våben forsvarligt.”

Særligt skriftlige tests i jura og demokrati vil i en dansk kontekst formentlig sortere mange personer fra, som ikke har den rette uddannelsesmæssige og kulturelle baggrund.

Hvad angår kriminalitet begået med lovlige våben, er Karel Novak fortrøstningsfuld:

”Indtil nu har der ikke været en eneste bevidst begået forbrydelse, sket med et registreret våben.”

Links til mere viden om Tjekkiets våbenlov:

http://www.bbc.com/news/world-europe-40438378

http://gunlex.cz/en/2588-lex-czech-firearms-rights-association-about-proposed-change-of-czech-constitutional-law

http://gunlex.cz/en/2373-who-wants-to-ban-our-firearms-strings-lead-to-geneva

http://gunlex.cz/en/2349-how-the-european-parliament-was-deceived-about-semi-auto-weapons

http://gunlex.cz/en/

Del artiklen her: