TERRORISTREDE LEJEDE LOKALE AF KØBENHAVNS KOMMUNE

ISIS
Del artiklen her:

Radikal islamistisk forening lejede lokaler af Københavns Kommune. Nu er medlem af foreningen anholdt for terror.

Københavns Politi og PET har i dag anholdt to personer mistænkt for at have støttet Islamisk Stat. Mændene skal ifølge politiet have hjulpet den globale terrororganistation med at skaffe droner til brug i krig. Den ene af mændene har tidligere været aktiv i foreningen Kaldet til Islam. Den anden har været tilknyttet foreningen Dawah-centret. De to foreninger arbejder tæt sammen, og en stor del af personkredsen omkring foreningerne er medlem af begge foreninger. Det fortæller DR.

Kaldet til Islam går ind for de brutale islamiske hudud-straffe, der bl.a. indbefatter afhugning af hænder og fødder, stening, pisk og henrettelse for f.eks. homoseksualitet, førægteskabelig sex og frafald fra islam.

NewSpeek kan nu afsløre, at Kaldet til Islam, der tilsyneladende udklækker terrorister, fik lov at benytte skatteborgerbetalte lokaler af Københavns Kommune tilbage i 2015.

Folkeoplysningsloven er senere blevet strammet op således, at det “i fremtiden ikke er muligt at yde offentlig støtte eller låne/leje lokaler ud til foreninger, der underminerer demokratiet og de grundlæggende friheds- og menneskerettigheder i Danmark,” som kulturministeriet formulerer det. På trods af denne opstramning har NewSpeek flere gange efterfølgende afsløret, hvordan både voldsforherligende venstreradikale foreninger og radikale islamister har fået adgang til skattestøttede lokaler.

Københavns Kommune har bl.a. udlejet og udlånt lokaler til voldsforherligende venstreradikale foreninger, og Københavns Universitet har udlånt lokaler til en jihad-relateret forening.

Meget tyder altså på, at regeringen bør kigge nærmere på, hvorvidt kommunerne formår at håndhæve folkeoplysningsloven. Et konkret tiltag kunne være at nedsætte en myndighed, der tager sig af at undersøge og registrere ekstremistiske foreninger. Listen over ekstremistiske foreninger kan så deles med offentlige instanser for at sikre, at bl.a. kommuner og folkeskoler ikke samarbejder med ekstremister. Som NewSpeek også har afsløret, sender mange folkeskoler elever på ekskursion til nogle af de mest ekstreme moskeer for at lære om islam.

Læs også:

KØBENHAVNS KOMMUNE I SAMARBEJDE MED TILHÆNGERE AF ISLAMISK STAT

NU IGEN: VENSTREORIENTERET KØLLEVOLD FRA KOMMUNALT HUS

HADPRÆDIKANT FÅR INDREJSEFORBUD: PRÆDIKEDE I DANMARK FOR STATSSTØTTET ORGANISATION

NEWSPEEK AFSLØRER: KØBENHAVNS UNIVERSITET I SAMARBEJDE MED JIHAD-RELATERET FORENING

“DE VENSTRERADIKALE FORENINGERS PLANLÆGNING AF MILITANTE AKTIONER ER SKET LIGE UNDER POLITIKERENS NÆSE”

MINISTER ADVARER OM FARLIGE IMAMER: FOLKESKOLER SKAL UNDERSØGE MOSKEER FØR KLASSEBESØG

KØBENHAVNSK FOLKESKOLE SENDER UVIDENDE ELEVER TIL JIHAD-MOSKÉ

Del artiklen her: