NEWSPEEK AFSLØRER: KØBENHAVNS UNIVERSITET I SAMARBEJDE MED JIHAD-RELATERET FORENING

Del artiklen her:

(Billede: Det Muslimske Broderskabs logo)

NewSpeek har tidligere dokumenteret, hvordan professionsskolen Metropol i København har tjent godt på udlejning af lokaler til radikale muslimer.

PROFESSIONSSKOLE SAMARBEJDER MED ISLAMISTER

Tidligere er også Copenhagen Business School blevet afsløret i samarbejde med hardcore islamister, der brugte skolens lokaler til at prædike jihad-tekster.

Nu kan NewSpeek afsløre, at også Københavns Universitet samarbejder med en terror-relateret organistation.

Det sker i forbindelse med universitetets udlån af lokaler til foreningen Muslim Student Association. En lang række prominente personer fra MSA er blevet dømt for terror-relaterede forbrydelser og er kendt for at prædike radikal islam.

MSA hjalp terrororganisationen Holy Land Foundation med at indsamle penge til en anden terrororganistationen Hamas.

Steningsimamen Abdul Wahid Pedersen anbefaler i en video på Facebook at besøge MSA-imam Muhammad Ninowys foredrag.

MSA’ danske afdeling har åbenlyst forbindelser til radikale islamister i Danmark. Foreningen arrangerer foredrag i samarbejde med de radikale islamistiske organistationer Dansk Islamisk Center (DIC) (hvor steningsimamerne Wahid Pedersen og Fatih Alev er ledere) og Dansk Islamisk Råd (DIR). Udover stening går imamerne på DIC ind for polygami. Ledelsen i DIR har erklæret at have et godt, tæt forhold til Det Muslimske Broderskab, som de åbent støtter. DIRs moské på Rovsingegade i København er sponsoreret af det salafistiske styre i Qatar, hvorfra Det Muslimske Broderskab modtager broderparten af sine økonomiske midler.

MSA, DIC og DIR har i fællesskab arrangeret et foredrag med imamen Shaykh Mohammed Aslam fra den berygtede radikale Birmingham Central Mosque. Moskeen går ind for sharialov og er kendt for lovprisning af Taliban og død for islam (martyrer).

Det Muslimske Broderskab

Den danske integrationsminister Inger Støjberg siger om Det Muslimske Broderskab, der startede ungdomsorganisationen MSA: “Regeringen tager afstand fra enhver organisation, der repræsenterer antidemokratiske og radikaliserede miljøer, og som bidrager til polarisering af samfundet og undergraver vores demokrati og værdigrundlag. I den forbindelse anser jeg Det Muslimske Broderskab for at være en dybt problematisk organisation, som jeg tager skarpt afstand fra.”

MSA er grundlagt af netop Det Muslimske Broderskab, hvis motto er: “Allah er vores mål, koranen er vores grundlov, profeten er vores leder, jihad er vores vej, død for Allah er vores ønske. Allahu akbar.”

En engelsk regeringsrapport konkluderer, at “Dele af det Det Muslimske Broderskab … er i strid med vores værdier og i strid med vores nationale interesser og vores nationale sikkerhed.”  En rapport udgivet af den amerikanske kongres citerer broderskabets ideologi: “Jihad er en pligt fra Allah, som han pålægger samtlige muslimer, og som man ikke kan unddrage sig. Allah tillægger jihad stor vigtighed, og belønner martyrer og

krigere som kæmper for ham, stort. … Jihad [betyder] at bekæmpe de vantro, og involverer alle typer af indsats nødvendig for at nedbryde islams fjenders magt. Dette indbefatter at slå dem, plyndre deres rigdom, ødelægge deres religiøse steder og smadre deres hellige idoler.”

Antiradikaliseringsorganisationen Quilliam (startet af tidligere Hizb ut-Tahrir-medlemmer og financieret af den britiske regering) konkluderer om MB: “Det Muslimske Broderskab udgår fra Egypten og betragtes som et moderskib for islamismen, hvorfra forskellige islamistiske grupper og jihadgrupper udgår. Broderskabets mål er en global islamisk stat styret efter deres særlige og højest politiserede fortolkning af islam. Selvom de for tiden er taktisk involveret i demokratiske processer, udelukker organisationen ikke brug af vold, hverken i deres fortid eller, som for tiden, i Syrien. Broderskabet er kendt for at arbejde ved at lade sine aktivister opstille forskellige frontgrupper i Europa.”

Muslim Student Association er en sådan frontgruppe.

KUAs samarbejde med MSA er derfor formentligt et brud på Folkeoplysningsloven, som forbyder brug af offentlige lokale til fremme af anti-demokratiske ideologier. Det er i øvrigt samme lov, som muligvis også kan bringe Københavns Kommune i fedtefadet for at udlåne lokaler i Folkets Hus til militante venstreorienterede foreninger – et betændt forhold, NewSpeek har bragt flere afsløringer omkring.

Afdelingschef på Københavns Universitet Jesper Hede udtaler til NewSpeek, at universitetet intet problem har med at samarbejde med MSA:

“MSA er ikke en forbudt organisation i Danmark. Det er en studenterforening, der i lighed med andre kan få mulighed for efter konkret forespørgsel at låne et lokale til et arrangement i regi af foreningen for dens medlemmer.”

NewSpeek kan så oplyse, at andre radikale foreninger så som Hizb ut-Tahrir også er lovlige, og med universitetets politik bør de altså kunne få lov til at låne lokaler på stedet.

Del artiklen her: