SANDHEDEN TRÆNGER SIG IND PÅ OS HVER ENESTE DAG

Migranter
Del artiklen her:

Af Kirsten Sletbjerg.

[Nedenstående status har Kirsten Sletbjerg d. 1. september 2020 fået 30 dages Facebook-karantæne på.

Hun skriver til NewSpeek: ”Sandheden må ikke høres. Vi skal bagrendes i hemmelighed af politikerne.”

Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning og let redigeret med forfatterens tilladelse].

Såkaldte bådflygtninge betalte op til 50.000 kroner til bagmændene

Læs venligst vedhæftede link, som er den rene sandhed og beviser, at de såkaldte bådflygtninge, som vi er blevet bildt ind fra politisk hold, betalte op til 50.000,00 kroner til bagmændene for at komme over Middelhavet.

Hvilket naturligvis er usandt, eftersom disse fattige mennesker ikke i hele deres livstid kan spare så mange penge op under nogen omstændigheder! Læs her.

Derimod har en af topmedlemmerne i den INTERNATIONALE BILDERBERG-GRUPPE, nemlig mangemilliardær Georg Soros betalt sine NGO-organisationer for at sejle dem over Middelhavet.

Hvilket Læger uden Grænser og Røde Kors også har været behjælpelig med!

Der forekommer ingen såkaldte “asylanter og flygtninge”. Det er aftalt og betalt muslimsk folkevandring til de europæiske lande, der foregår.

Aftalt efter 2. verdenskrig, da politiker, filosof og greve Richard von Coudenhove-Kalergi, som tidligere udgav manifestet ”Pan-Europa”, der var med til at forme Paneuropabevægelsen. Bogen indeholdt en indbydelse til at blive medlem, og en række indflydelsesrige europæiske politikere meldte sig ind.

Bogen blev fulgt op af trebindsværket ”Kampf um Europa”, som udkom i årene 1925-1928.

Allerede tidligt havde han skrevet en række artikler, som i 1924 blev udgivet under titlen ”Praktischer Idealismus.”

Heri bringer han den mere filosofiske baggrund for sine ideer og grundlaget for EU i 1947, der førte til BILDERBERG-GRUPPEN, dannet i 1954, og ROM-TRAKTATEN, der gik ud på: Det Europæiske Økonomiske Fællesskab, EF, indgået den 25. marts 1957.

Den Europæisk-Arabiske Dialog

EF sagde vi JA til i 1972.

Den EUROPÆISK-ARABISKE-DIALOG blev underskrevet den 16. december 1973 i København og den muslimske indvandring blev en realitet. Den er foregået i lind strøm til de europæiske lande lige siden med familiesammenføringer en masse.

Hvis muslimerne var rigtige flygtninge, så skulle ingen af dem have dansk statsborgerskab eller dansk pas. Så skulle de ligesom de tyske flygtninge under 2. verdenskrig bo i flygtningebarakker og sendes retur til eget hjemland, når forholdene dér tillod det.

Men alle er blevet, også de afviste muslimer.

De, der ikke er blevet afvist, har fået dansk statsborgerskab og dansk pas og rejser i deres ferier til hjemlandet og besøger resten af familien, som ikke allerede er i Europa.

Vi er blevet bagrendt siden 1973

Vi er blevet bagrendt siden 1973 fra politisk hold, og en folkeafstemning om den muslimske indvandring er blevet os nægtet. Det strider mod vore juridiske, demokratiske rettigheder, da muslimerne på et tidspunkt vil blive flere end os, hvilket er i strid med Grundloven og strafbart i henhold til Straffeloven.

Det er folkeforræderi, der foregår fra politisk hold.

Politikerne lever alle op til KALERGI-BEVÆGELSEN’s PLAN om EUROPEAN GENOCIDE forfattet i 1924 af førnævnte politiker og greve Richard von Coudenhove-Kalergi, men Hitlers krig kom imellem. Først efter krigen kunne den INTERNATIONALE  BILDERBERG-GRUPPE gøre alvor af Kalergi-planen og dermed udslettelse af den europæiske befolkning ved den muslimske indvandring, der med tiden ville give en blandingsrace af afrikanske, asiatiske/muslimske og hvide mennesker i Europa.

Befolkningerne mister deres historiske rødder

Globaliseringen gør efter Kalergis mening, at befolkningerne mister deres historiske rødder, bliver mere impulsive, karakterløse og hæmningsløse, hvilket det globale, internationaliserede næringsliv vil have størst glæde af, når befolkningskrydsninger mister deres traditioner og kan påvirkes og flyttes rundt på.

Kalergis første idé var at samle hele verden under en verdensregering, bestående af et åndeligt aristokrati, der ville give materialisterne nydelse og idealisterne magt. Det har nok været en for stor mundfuld for BILDERBERG-GRUPPEN, hvis medlemmer er samtlige tidligere og nuværende USA-præsidenter, Konger, Dronninger, milliardærer,  herunder multimilliardæren George Soros, finansfolk, top-politikere, medier, grundlæggerne af de sociale netværk, TV-topfolk og paven.

Det er svært, at komme den muslimske indvandring til livs, da vi skal forbi BILDERBERG-GRUPPEN’s medlemmer og deres planlægninger om ødelæggelse af Europa, som ikke rammer dem selv, men kun den europæiske befolkning.

Del artiklen her: