NÜRNBERG-CODEX – VEDTAGET AF EUROPAPARLAMENTET 27.1.2021

Derive
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Nedenstående tekst er skrevet af en lang række franske advokater i protest mod Emmanuel Macrons ønske om tvangsvaccination af den franske befolkning. 

***

Nürnberg codex, Resolution nr. 2361, vedtaget den 27. januar 2021 af Europaparlamentet

Da lægemiddelovervågningen i dag ikke kan skaffe fuldstændig sikkerhed for vaccinernes virkning på længere sigt, må enhver mere end nogensinde kunne stå frit over for samtykke eller fravalg af vaccination.

I forbindelse med forpligtelsen til at indhente samtykke fra enhver bruger af sundhedssystemet drager vores corpus juri fordel af et solidt fundament i Nürnberg Code til Resolution nr. 2361 (2021) vedtaget den 27. januar 2021 af Europarådets parlamentariske forsamling (8)*.

Til eksempel bestemmer loven af 4. marts 2002 om patienters rettigheder og kvaliteten af ​​sundhedssystemet, at samtykke til enhver medicinsk handling skal være frivilligt, og at patienten skal være informeret.  

Frivillighed vil her sige, at personen skal kunne give udtryk for sin vilje til den medicinske behandling og altså udtrykke sin utvetydige enighed om, at der kan foretages indgreb i personens krop, som er ukrænkelig, og at dette sker uden tvang eller pres. 

Oplyst betyder, at patienten i forvejen har fået en ærlig, klar, passende og komplet information (9) – dette uanset om det drejer sig om en nødsituation (10), og især hvis det er en kendsgerning, at langsigtede data ikke er tilgængelige – og om de hyppige eller alvorlige risici, der normalt kan forventes med den videnskabelige viden om de konsekvenser, disse kan medføre.

Det bemærkes, at hvis kun lovgiveren kan gøre en vaccination obligatorisk (11), er det en dobbelt betingelse, at den syge er særlig bekendt med medicinen (12), og som Rådet gør opmærksom på, at indgrebet i individets frihed ved en obligatorisk vaccination udføres med en kontrol af forholdet mellem de pågældende vacciners effektivitet og karakteren af deres negative virkninger (13), hvilket ikke er tilfældet her.

Ved at gøre fremvisning af corona-passet obligatorisk for at få adgang til talrige aktiviteter i det daglige liv (især adgang til hospitaler, indkøbscentre, diverse teatre eller restauranter) betyder det følgende:

  • at folk skal oplyse om deres vaccinationsstatus, som således krænker deres ret til hemmeligholdelse af deres sundhedsdata
  • at der etableres alvorlig diskrimination mellem vaccinerede og ikke-vaccinerede, frivilligt eller ej. (For lad os ikke glemme, at nogle mennesker ikke kan eller må lade sig vaccinere af flere forskellige årsager)
  • at det er et angreb på folks ret til at færdes frit 
  • at de økonomiske og sociale skel øges uden hensyn til de mindre bemidlede

Det er af alle disse grunde, at Europa Parlamentet den 21. januar 2021 indtrængende har bedt EU-medlemslandene om at sikre, at borgerne bliver informeret om, at vaccinationen ikke er obligatorisk, og at ingen kan underlægges politisk eller socialt pres eller anden form for pres for at få personen til at lade sig vaccinere, hvis han eller hun ikke ønsker det selv, og at være opmærksom på, at ingen bliver udsat for diskrimination, fordi de ikke er vaccinerede pga. mulige risici i forbindelse med deres helbred, eller fordi de ikke ønsker det.

Derfor kan vi ikke acceptere Republikkens præsidents forklædte afpresning, hvor han på baggrund af den videnskabelige viden fejlagtigt prioriterer beskyttelse af den kollektive sundhed til skade for en sikker beskyttelse af såvel individets som kollektivets frihed.  

***

* Europarådets Parlamentariske Forsamling er en institution under Europarådet, som har sæde i Strasbourg.  

***

Dérive liberticide : des avocats montent au front

https://reseauinternational.net/derive-liberticide-des-avocats-montent-au-front/ 

***

Teksten er oversat af Bitten-Kirsti Nielsen.  

Del artiklen her: