NABOLAND ER BLEVET FJENDELAND: SKAL DANMARK AKTIVERE NATOs ARTIKEL 4 OG 5 MOD SVERIGE?

RUKLA, LITHUANIA - JUNE 8, 2015: NATO soldiers holding alliance flags
Del artiklen her:

(Foto: NATO-soldater på øvelse i Baltikum. Dannebro anes i midten af flagrækken)

Tusinder af militante muslimer går frit rundt i Sverige, og de svenske myndigheder har hverken vilje eller kapacitet til at stoppe udviklingen. NATO-landene Danmark og Norge er i farezonen.

Terrortruslen fra Sverige og Tyskland vokser med svimlende hastighed. På kun syv år er antallet af militante islamister i Sverige tidoblet til tusinder. En tysk politirapport afslørede for nyligt, at antallet af islamister i vores naboland syd for grænsen er vokset til 24.400. Risikoen for angreb over grænserne vokser i takt med disse tal. PET advarede tidligere på måneden om netop muligheden for, at risiko for terrorangreb over vores åbne grænser vokser. Der er ingen grænsekontrol mod Sverige, og som NewSpeek tidligere har berettet, er der hele 11 steder på grænsen mod Tyskland, hvor der ikke er nogen kontrol.

Sverige er i dag en alvorlig trussel mod NATO-landene Norge’s og Danmark’s sikkerhed, og svenskerne har ikke kapacitet til at vende udviklingen. Den svenske politistyrke er slidt helt i bund – 80 procent overvejer at sige op – og politistationer spares væk. Militæret er, som man forventer i et traditionelt pacifistisk land: Latterligt lille. Danmark og Norge må forberede sig på en fremtid, hvor nabolandet også er fjendens land.

Læs også: PET BEKRÆFTER BEHOV FOR GRÆNSEKONTROL: “TERRORTRUSLEN KAN KOMME FRA ET AF VORES NABOLANDE”

Artikel 4 i NATO’s “grundlov”, Den Nordatlantiske Traktat, opfordrer medlemslande til at indkalde NATO-landene til drøftelse, såfremt deres sikkerhed trues udefra. Her kan det indkaldende land få accept til at iværksætte en militær aktion mod et naboland, såfremt der er trusler eller angreb.

Tyrkiet har tre gange aktiveret Artikel 4, senest i forbindelse med angreb udført af terrorister bosat i nabolandet Syrien. Her gav NATO Tyrkiet lov til at indsætte militæret på den syriske side af grænsen for at rense området for Islamisk Stat’s jihadister.

Danmark og Norge kan meget let komme til at stå i samme situation som tyrkerne. Hvad kan dette få af betydning i NATO-sammenhæng?

Jo, Danmark vil med rette kunne aktivere Artikel 4 og indkalde de øvrige NATO-medlemmer til en drøftelse af risikoen for kommende eller allerede gennemførte angreb fra islamister, bosat i Sverige. De svenske myndigheder, der godt ved, at slaget om deres land på sigt er tabt, og at konsekvenserne bliver uoverskuelige, vil formentlig være taknemmelige for international intervention. Kort efter vil danske og eventuelt også andre NATO-landes soldater køre i kortege over Øresundsbroen for at sikre NATO-landene Danmark og Norge mod yderligere angreb fra det delvist sammenbrudte Sverige.

Læs også: TRUSLEN FRA HINSIDAN: SKAL DANMARK FORLANGE INTERNATIONAL INTERVENTION, HVIS IKKE SVENSKERNE KAN STYRE DERES MUSLIMER?

Såfremt Sverige nægter NATO at komme ind for at beskytte danskerne, giver Den Nordatlantiske Traktats Artikel 5 mulighed for et egentligt NATO-angreb på Sverige. Artikel 5, populært kaldet Musketér-eden, er en stærk opfordring til de øvrige NATO-lande om at bidrage militært, såfremt et medlem er under angreb. Også i dette scenarie vil NATO-styrker køre over Øresundsbroen, og der er meget lidt, de modvillige svenske politikere vil kunne gøre ved det.

Del artiklen her: