KVINDER MEST LYKKELIGE I MELLEMØSTEN

girl-and-hookah
Del artiklen her:

Af Kåre Fog, biolog og forfatter. Han er indehaver af bloggen kønsdebat.dk.

Der er lavet en undersøgelse for at finde ud af, hvor i verden kvinder er mere lykkelige end mænd, og hvor mænd er mere lykkelige end kvinder. Mellem 1981 og 2008 interviewede man 355.298 personer i 96 forskellige nationer.

Derefter har man behandlet svarene på to spørgsmål: (1) Taking all things together, would you say you are very happy—quite happy—not very happy—not at all happy; and (2) All things considered, how satisfied are you with your life as a whole these days?

Højt BNP bidrager til lykken
Generelt er de forhold, der viser kraftigst korrelation med folks grad af lykke, at der i landet er stor politisk frihed og ringe korruption. Højt BNP bidrager også til lykken. Hvis en høj andel af pigerne går i skole, bidrager det desuden til at folk i gennemsnit svarer højt på om de er tilfreds med deres livssituation.

Uventede resultater
Herefter ser man på forskellen mellem kønnene. Og resultaterne er uventede. Dér hvor kvinderne er meget mere lykkelige end mændene, er først og fremmest i Mellemøsten, og dernæst i Østasien.
Der hvor kvinderne er væsentligt mindre lykkelige end mændene, er i alle lande der er præget af katolicisme og alle lande der er præget af tidligere kommunisme. I Afrika og i lande præget af protestantisk kristendom er kvinderne lidt mere lykkelige end mændene.

Jo højere andel udearbejdende kvinder, jo mindre lykke
Når man forsøger at finde, hvilke faktorer der kan forklare mønsteret, så viser det sig bl.a., at jo højere en andel af kvinderne, der er udearbejdende, jo mindre lykkelige er kvinderne (beskæftigelse i landbruget regnes ikke for udearbejde).

Desuden er de jo lykkeligere, jo mere landet er præget af islam. Det vil sige at kvinderne er lykkeligst i lande med meget traditionelt kønsrollemønster, med kvinden knyttet stærkt til hjemmet og beskæftiget med at sørge for familien. Men katolicisme, der også tit er forbundet med traditionelt kønsrollemønster, virker altså ikke positivt, sådan som islam gør.

Forfatterne til undersøgelsen mener ikke, at kvinder i Mellemøsten og Østasien er mere nøjsomme end andre kvinder og er lykkelige for lidt. Det skyldes bl.a., at mønsteret er det samme for “lykke” og “tilfredshed med livssituationen”.

I øvrigt ser man i den vestlige verden, f.eks. i USA, at i takt med at kvinderne er kommet mere og mere ud på arbejdsmarkedet, så er deres lykke aftaget i forhold til mændenes. Det er ikke nogen stor ændring, men hvor kvinder i USA tidligere var lidt lykkeligere end mændene, så er de nu lidt mindre lykkelige end mændene.

Så måske er der en eller anden ubevidst sammenhæng i, at en ”humanistisk” venstrefløj præget af kvinders interesser ikke er motiveret ret meget for at gå imod islam og den islamiske samfundsorden?

https://www.researchgate.net/publication/284736627_Gender_Differences_in_Subjective_Well-Being_and_Their_Relationships_with_Gender_Equality

Del artiklen her: