KRIGSPSYKOLOGI: SÅDAN KAN VI ANSKUE ISLAM- OG MIGRANTKRISEN

NicolaiSennels
Del artiklen her:

De enorme udfordringer, som udløber fra islams fremkomst og muslimsk masseindvandring er en chance for kulturpsykologisk modning, mener Nicolai Sennels.

Kommentar af Nicolai Sennels, psykolog

Hvis en ånd skulle springe op af flasken og trylle al islam og dens tilhængere tilbage, hvor peberet gror, ville der ikke gå mange splitsekunder, førend det naive flertal ville skaffe os en ny katastrofe på halsen. Det er den barske realitet og barskt at erkende, velvidende at et sådan trylleslag ville redde utrolig mange mennesker fra frygt og vold.

Sagen er, at vores kultur efter tre generationers uafbrudt fremgang og fred har glemt, hvad det vil sige at leve. Og med “leve” mener jeg som fællesskab og kultur, som folk. At leve som folk kræver mere, end at den enkelte er i stand til at elske og at arbejde. Det kræver genopdagelse og genopbyggelse af nogle de fineste og mest værdifulde menneskelige kvaliteter, såfremt vi skal bestå.

Vi skal genfinde de rødder, vi vokser fra – den ældgamle kultur, der samler os som folk. Man mærker den i vores sangskat og vores sagn og historie. Det er det nærmest udefinerlige, der får os til at føle os hjemme med al den lykke og sikkerhed, denne livsvigtige “hjemmefølelse” giver. For først nå vi føler at vi har et fælles hjem, der er værd at forsvare, vil vi som folk være klar til sammen at til at forsvare vores hjem, vores territorium, imod dem der hører hjemme helt andre steder.

Vi skal genopdage glæden ved at stå sammen og hjælpe hinanden. Velfærdssamfundet har sejret vores menneskelige fællesskab ihjel: hjælpsomhed og gavmildhed er nærmest glemte dyder – fordi vi ved, at der nok er nogen fra kommunen, der tager sig af vores næstes besvær.

Vi skal genfinde modet til igen at sige fra, sige nej, også hvis situationen kræver, at vi selv bruger fysisk magt og vold.

Vi er nød til at give slip på vores ego og sætte andre mennesker og generationers frihed over vores egne umiddelbare behov. Fordi situationen kræver det.

Krigspsykologi

Vores kultur er blevet svag, den har brug for igen at blive stærk, hvis den fortsat skal leve. Og den bliver ikke stærk ved, at en magisk ånd tryller problemerne væk. Det gør den kun ved, at vi opbygger den psykologi der skal til, for at vi kan vinde krigen og leve som folk.

Vor tids udfordringer er en chance for at finde en række meget fine ting inde i os selv, både som individer og som kultur. Ligesom de bange børn, der beslutter sig for at gå sammen, finde mod og styrke, og give skolegårdens brutale bølle den omgang tæv, han så længe og inderligt har fortjent. Man ryster angsten af sig, står ved sin næstes side, tager livtag med fjenden og lander på den anden side som et større, friere og stærkere menneske. Det ved alle, der er kommet ud på den anden side af svære kriser i deres liv – sygdom, skilsmisser osv.

Det er befriende og livgivende at gå til kamp for det, man tror på. Derfor er kamp i en tid, hvor distraktion, kujoneri og sløvhed har bragt os i en historisk sårbar situation, en god ting.

Livserfaring kommer sjældent frivilligt. Og eftersom vi ikke kan trylle situationen væk, kan vi ligeså godt prøve at lære noget af den. Vi kan se den som en – måske ubehagelig – gave, der giver os chancen for at finde os selv, vores fællesskab, vores livsvilje og den frigivende oplevelse det er at sætte sig selv til side for den større sags tjeneste: Vores kultur der er så vigtig for verden og for fremtidige generationers frihed.

Så lad os for en stund glemme, hvad vi vil af med, og fokusere på, hvad vi selv har brug for at lære og at opbygge. For hvis ikke vi lærer af situationen, vil nissen blot flytte med.

Først når krigspsykologi – med al dens livsvilje, gejst, fællesskab og altruisme – igen er blevet en del af vores kulturs værktøjskasse, kan vi sikre os imod fremtidige katastrofer.

Sådan kan man ihvertfald vælge at anskue situationen.

Video: Folkekirkepræsten Johan Christian Nord taler om, at vi lever i en “kamptid” og at vi er midt i den nødvendige hærdning, som vi gøre os parate til et opgør med vor tids største trussel:

Læs også:

NEWSPEEK TV: ORBAN KALDER TIL “KRIG” MOD STYRET I BRUXELLES, SAMMENLIGNER EU MED SOVJETUNIONEN

SKJULT KRIGSFØRELSE? RAPPORT: ISLAMISKE LANDE STØTTER RADIKALE KRÆFTER I VESTEN

DF: STATEN SKAL STOPPE KOMMUNERNES SAMARBEJDE MED ISLAMISTER

Del artiklen her: