INVALIDEPENSIONER I UK – ALARMKLOKKERNE BØR RINGE

EdwardDowd
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Antallet af tildelte invalidepensioner i UK er eksploderet i 2021-2023. Den voldsomme stigning falder tidsmæssigt sammen med ibrugtagningen af de eksperimentelle mRNA-indsprøjtninger.

Edward Dowd har analyseret de britiske data og siger i et interview, at invalidering forårsaget af fx blodsygdomme (se nedenstående grafik) er øget i en sådan grad, at det statistisk set er en meget usædvanlig begivenhed – det, man indenfor finansverdenen kalder en “black swan event”.
Der er tale om en øgning, som umuligt kan gøres rede for via de normale kausale forklaringer, der producerer de naturligt forekommende udsving. Noget særligt er på færde, hvilket burde få alle alarmklokker til at ringe hos de myndigheder, der er betalt for at holde øje med og reagere på faresignaler i den slags statistikker.

PIP

Ansvarlige myndigheder er tavse

Reagerer myndighederne så? Tilsyneladende ikke. Ligesom vedrørende den signifikante overdødelighed, der siden introduktionen af mRNA-indsprøjtningerne er indtrådt, er ansvarlige myndigheder også på dette punkt tavse. En menneskelig katastrofe udspiller sig, men igen er det kun private uafhængige efterforskere som Ed Dowd, der påpeger de alarmerende data og opfordrer til handling.

Videnskabslammende tabu

I et af dr. Campbells interviews med dr. Vibeke Manniche fortæller Manniche om de urimelige tovtrækkerier, hun og forskerkollegaer har haft med Statens Serum Institut for at få udleveret data, der i enhver anden tidligere situation – med glæde og entusiasme – prompte ville være videregivet. Der er altså siden den erklærede pandemi i 2020 opstået en helt anden atmosfære/holdning hos de myndigheder, der indsamler data, og hos de instanser, der burde reagere, når faresignaler kan aflæses i disse data.

Noget, der næsten ligner en verdensomspændende psykologisk operation, har formået at skabe et videnskabslammende tabu omkring både COVID-19 og de såkaldte mRNA-vacciner. Problemer vedrørende folkesundheden har derfor siden 2020 ikke frit kunnet efterforskes og diskuteres, hvis de potentielt kunne lede til kritik af regeringernes massetiltag (masker, lockdowns etc.) eller til spørgsmål angående sikkerheden af de eksperimentelle injektioner.

Frygt

Hvordan man så effektivt har fået dette verdensomspændende tabu manifesteret, er mig en gåde, men én ting er dog tydelig: frygt for udstødelse af de arbejdsmæssige og sociale sammenhænge, som mennesker generelt finder livsnødvendige, er helt sikkert en stor drivkraft bag etableringen af dette tabu.

Mange læger, forskere og ansatte hos sundhedsmyndighederne agerer nu på grund af dette covid- og vax- tabu som deltagere i et cover up af det, dr. Malhotra kalder den største medicinske skandale nogensinde. Data angående COVID-19 og mRNA-indsprøjtningerne forsøges nu i visse tilfælde hemmeligholdt eller fjernet, og relevante myndigheder undlader simpelthen at reagere på alarmerende statistiske afvigelser som de ovennævnte fra UK.

Som jeg forstår på dr. Manniches udtalelser til Campbell, er mange danske læger og forskere enige i, at disse ting skal undersøges, men at folk bliver handlingslammede, når de ser, hvad der sker med dem, der tillader sig at bryde covid- og vax-tabuet.

Del artiklen her: