HVAD ER WHO EGENTLIG, OG HVAD HAR DE GANG I?

aWarning
Del artiklen her:

NewSpeek har fået nedenstående indføring i WHO’s historik og agenda tilsendt af en følger. På dansk.

Vi har indsat afsnit og mellemrubrikker for at lette læsningen på skærmen.

Tavshed er lig med samtykke – til et digitalt fængsel

For dem, som ikke får læst til vejs ende, denne væsentlige information til sidst i teksten:

”Vær opmærksom på, at alle, der nævner ordet traktat, taler om et andet dokument. Disse foreslåede ændringer [som James Roguski redegør for nedenfor] findes ingen steder i den foreslåede pandemitraktat. De findes i det 197 sider lange dokument, der er offentliggjort af arbejdsgruppen til ændringer af det Internationale Sundhedsregulativ.

Disse ændringsforslag kan vedtages på World Health Assembly (WHO’s generalforsamling, red.) via den konsensusordning, der ofte anvendes på forsamlingen, hvor et dokument forelægges til behandling og kan vedtages ved simpel tavshed fra alle de delegerede på forsamlingen. [NewSpeeks fremhævelser]

***

Altså to dokumenter at holde styr på: 1. Pandemi-traktaten, 2. Et 197 sider langt dokument til ændringer af Det Internationale Sundhedsregulativ. Det er det sidste dokument, som er en virkelig gyser, fordi det peger direkte frem mod et digitalt fængsel, hvor enhver personlig frihed kan blive taget fra os.   

***

Videointerview med Peter Koenig

Videointerview med Peter Koenig om, hvad WHO (Verdenssundhedsordenen) egentlig er. Hvad deres dagsorden er, og hvordan de finansieres.

Peter Koenig er geopolitisk analytiker og tidligere seniorøkonom i Verdensbanken og Verdenssundhedsorganisationen (WHO), hvor han har arbejdet i over 30 år rundt om i verden.

Han underviser på universiteter i USA, Europa og Sydamerika. Han skriver jævnligt for online tidsskrifter og er forfatter til Implosion – An Economic Thriller about War, Environmental Destruction and Corporate Greed og medforfatter til Cynthia McKinneys bog “When China Sneezes”: From the Coronavirus Lockdown to the Global Politico-Economic Crisis” (Clarity Press – 1. november 2020).

Uddrag af video, Peter Koenig:

I modsætning til andre dele af FN-systemet blev WHO ikke oprettet inden for FN. Det blev oprettet af Rockefeller i 1948. Siden 1902 har der været en Pan-American Health Organisation for Amerika med hovedkvarter i Washington DC – en egentlig sundhedsorganisation. Derefter kom WHO med mange medlemslande, og den blev til sidst integreret i FN-systemet.

WHO blev oprettet af Rockefeller med masser af penge
Hvordan gjorde Rockefeller det? Med penge – masser af penge. Det var sådan, WHO blev oprettet. Dem, der kontrollerer sundhed, kontrollerer liv og død. Det var nok lidt tanken bag oprettelsen – eller en af tankerne bag oprettelsen – de lavede naturligvis også andre ting.

Indtil midten af 50’erne var de fleste lægemidler plantebaserede – kemikalier, men naturbaserede. Rockefeller havde på det tidspunkt et verdensmonopol via Standard Oil på benzin og benzinkemikalier.
Han sagde, at vi kan fremstille alle disse kemikalier, som findes i planter, ud fra benzin. Så hvorfor ikke opbygge en enorm medicinalindustri baseret på petrokemikalier, og det var det, han gjorde. Det var der, tanken kom fra, og derefter blev der investeret mange penge i lægemidler, og vi ved, hvordan det er vokset.

Lægemidlerne er WHO’s rygrad

Efter 50’erne eksploderede antallet af tilgængelige lægemidler eksponentielt, og det kan man se i statistikkerne. De fleste af dem havde langt flere negative bivirkninger end de naturbaserede lægemidler. Så det er WHO’s alvorlige baggrund, hvor lægemidlerne er WHO’s rygrad.

Alle FN’s andre afdelinger, som f.eks. UNICEF, finansieres af medlemsstaterne i forhold til deres økonomi – en økonomisk formel for deres obligatoriske bidrag for at være medlem. Det er også tilfældet for WHO, men det bidrag udgør kun højst en tredjedel eller nogle gange kun en fjerdedel af det samlede budget. Hvor kommer resten fra – hovedparten til WHO? Det kommer fra Bill Gates og medicinalindustrien.

Bill Gates har oprettet GAVI

Bill Gates har oprettet GAVI, vaccineorganisationen. GAVI har til huse bogstaveligt talt ved siden af WHO i Genève i en stor luksusbygning. Den fungerer som en ngo, er skattefri og består af omkring 20 forskellige medicinalvirksomheder, alle vaxfirmaer. Man kan let forestille sig den dialog, der foregår mellem de to, og den udveksling osv. De har en enorm indflydelse på WHO’s medicinske politik og lægemiddelpolitik.

Noget andet mærkeligt er, at man ville antage, at en verdenssundhedsorganisation, som grundlæggende er til for at beskytte folks sundhed, først og fremmest ville være forebyggende, ville have en forebyggende prioritet inden for sundhed, så man ikke ville have brug for læger og medicin for at beskytte sit helbred.

WHO er udelukkende kurerende, ikke forebyggende

Nej, WHO er udelukkende kurerende. Den eneste afdeling, der er forebyggende, er miljøafdelingen, hvor jeg arbejdede, hvor man forsøger at forsyne folk med tilstrækkeligt vand, rent vand, hygiejnevand for at bevare sundheden og forebygge sygdomme. Alt andet er kurerende, og det er noget, som folk bør vide. Det giver et perspektiv på WHO, og hvordan den adskiller sig fra andre organisationer.

Jeg tror, at Trump vidste det – det er derfor, han trådte ud af WHO. Han kunne ikke sige det officielt, men det må være grunden, og jeg forstod hvorfor. I 2 år var USA ikke medlem af WHO, så hvem kompenserede for de manglende penge? Bill Gates.

Bill Gates er ikke læge, og det samme gælder for WHO’s leder, Tedros – ingen medicinsk uddannelse overhovedet. Jeg tror, han er biolog, han har en doktorgrad, men ikke som læge.

Generaldirektør Tedros er marionet

Måske var Tedros engageret i noget med folkesundhed i Etiopien, og det var sådan, han mødte Bill Gates. Gates var i Addis Abeba, hvor han testede sine vacciner på uskyldige børn, og det fik han mange retssager på nakken af. I Indien især og i 2-3 lande i Afrika, hvor han ikke kan komme mere.

Han holdt en tale, hvor Tedros var ordstyrer, og så mødtes de, og Tedros støttede ham naturligvis. Gates udpegede ham til bestyrelsen for GAVI i Genève, hvor han sad i 1-2 år. Og så valgte Bill Gates ham, ikke forsamlingen, Bill Gates valgte ham til at blive den næste generaldirektør for WHO. Og med en donor af den størrelse, en så rig donor, har generalforsamlingen intet andet valg end at godkende ham, hvilket de gjorde i 2017.

Han er en rigtig marionet.

Afvis digitalt slaveri (WHO)
Transskription af video med James Roguski
Se dias på videoen!

I midten af december 2022 offentliggjorde arbejdsgruppen for ændringer af det Internationale Sundhedsregulativ (IHR) [under WHO] for første gang et 197 sider langt dokument med over 300 forslag til ændringer af det internationale sundhedsregulativ. De offentliggjorde det igen den 6. februar 2023.

I næsten tre måneder har mainstream- og alternative medier og politikere rundt om i verden enten fejlkarakteriseret, misfortolket eller fuldstændig ignoreret de foreslåede ændringer, der er kommet fra en lang række lande rundt om i verden, som er designet til at gøre menneskeheden til slave i et digitalt fængsel.

Kontaktsporing for alle rejsende i hele verden

Lad mig gennemgå blot nogle af disse ændringsforslag. På side 29 i det 197 sider lange dokument har Tjekkiet (formandsland i EU på det tidspunkt, red.) foreslået, på vegne af EU’s 27 medlemslande, at indføre særlige digitale formularer til passageropsporing, som i det væsentlige indfører kontaktopsporing for alle rejsende i hele verden.
Ud over disse foreslåede ændringer til artikel 23 har Tjekkiet på vegne af de 27 EU-medlemsstater stort set forstørret det op og gentaget det under artikel 35. I artikel 36 udvider de idéen til at omfatte testcertifikater, helbredelsescertifikater, vaccinations- og profylaksecertifikater.

Et globalt digitalt sundhedscertifikat

I deres ændringsforslag til bilag 6 har de tydeliggjort, at certifikater skal udstedes i digital eller papirform, og i deres mest uhyrlige og skrækkeligt skruppelløse forslag siger de, at underskrift fra forældre eller en værge til et barn eller vidne for en analfabet ikke skal være påkrævet i det digitale format.
Jeg vil overlade det til seerne selv at forstå konsekvenserne af et globalt digitalt sundhedscertifikat, som ikke kræver en forælders eller værges underskrift.

På side 67 foreslår Indien dokumenter, der indeholder oplysninger om laboratorieprøver i digitalt eller fysisk format.

På side 83 angiver Indonesien også, at disse nye certifikater skal være i digitalt eller papirformat og skal være forsynet med en QR-kode.

På side 169 kopierer Den Russiske Føderation på vegne af medlemsstaterne i Den Eurasiske Økonomiske Union Indiens foreslåede ændringer om at medtage laboratorieprøver.

Og endelig på side 194 og 195 foreslår Uruguay på vegne af medlemsstaterne i det Sydlige Fællesmarked en ny Erklæring om Rejsendes Helbred, der skal give bedre oplysninger om folks rejseplan for at lette kontaktopsporing.

Desuden foreslår Uruguay også, og jeg citerer: “Når der bliver erklæret nødsituation for folkesundheden på internationalt plan i forhold til ind- og udrejse af internationale rejsende i et scenario med frivillig vaccination med produkter, der stadig befinder sig i forskningsfasen eller er meget begrænset tilgængelige, bør vaccinationscertifikater betragtes som godkendt.”
Og de foreslår også to scenarier, hvor det værste scenarie er en certificering af vaccinationshistorikken via QR-kode i digital- eller papirformat, der henviser til oprindelseslandets officielle websted for at hente vaccinationsoplysningerne.

Et helt klart angreb på privatlivets fred og sundhedsfrihed

Det er et helt klart et angreb på privatlivets fred og sundhedsfrihed, og mennesker i hele verden må gå imod de foreslåede ændringer til det Internationale Sundhedsregulativ.

Vær opmærksom på, at alle, der nævner ordet traktat, taler om et andet dokument. Disse foreslåede ændringer findes ingen steder i den foreslåede pandemitraktat. De findes i det 197 sider lange dokument, der er offentliggjort af arbejdsgruppen til ændringer af det Internationale Sundhedsregulativ. [NewSpeeks fremhævelse]

Disse ændringsforslag kan vedtages på World Health Assembly (WHO’s generalforsamling, red.) via den konsensusordning, der ofte anvendes på forsamlingen, hvor et dokument forelægges til behandling og kan vedtages ved simpel tavshed fra alle de delegerede på forsamlingen.

Enhver, der insisterer på at gå ind i en teoretisk diskussion om, hvordan Senatet (i USA, regeringen i andre lande, red.) skal rådgive og give samtykke til en traktat, har helt misforstået situationen. Hvordan de foreslåede ændringer til det Internationale Sundhedsregulativ skal vedtages, er meget anderledes.

Tavshed er lig med samtykke!

På den 75. World Health Assembly i maj 2022 blev ændringer vedtaget på den måde. Der var ikke behov for en premierministers eller præsidentens underskrift, og der blev ikke anmodet om råd og samtykke fra senatet eller andre parlamentariske organer. Denne form for vedtagelse af ændringsforslag skete sidste år. Det kan ske igen i år eller næste år. Tavshed er lig med samtykke!

Vi må højlydt protestere mod disse ændringsforslag, der har til formål at gøre menneskeheden til slave i et digitalt fængsel. Yderligere oplysninger findes på www.rejectdigitalenslavement.com

De 307 ændringsforslag til det Internationale Sundhedsregulativ, som 16 nationer (på vegne af 94 forskellige nationer) har indsendt, kan findes her.

Mere info her: https://childrenshealthdefense.org/defender/who-international-health-regulations/

Om IHR på dansk

Kilder:

https://www.globalresearch.ca/who-world-health-order-we-really-dealing/5780166?

www.rejectdigitalenslavement.com

https://www.youtube.com/watch?v=TSo6ELxAeaI

https://apps.who.int/gb/wgihr/pdf_files/wgihr2/A_WGIHR2_6-en.pdf

***

Forleden havde NewSpeek denne artikel på WHO – WORLD HELL ORGANISATION – IGEN-IGEN! – der kan tjene til perspektivering og uddybning af ovenstående.

Del artiklen her: