FRA AFD’S 2. CORONASYMPOSIUM

Symposium
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

I en tidligere artikel har jeg peget på det betænkelige i, at mRNA-teknologien anvendt i de indsprøjtninger, man promoverede som COVID-19-vacciner, var forbundet med store problemer, som angiveligt endnu ikke var løst, da man begyndte massevaccinationskampagnen. Dr. Michael Yeadon har fx udtalt, at han, da medicinalindustrien annoncerede at ville bruge mRNA-teknologien, granskede den videnskabelige litteratur igennem for at se, hvorvidt disse problemer egentlig var blevet løst. Yeadon fandt intet.

Den nye vaccinegenerations sikkerhed og effektivitet

Da jeg nu for nylig sad og fulgte AfD’s (Alternativ für Deutschland) 2. coronasymposium (dag 1 og dag 2) blev jeg opmærksom på en detalje i dr. Gunter Franks foredrag, som bekræfter mistanken om, at problemerne med mRNA-teknologien ikke var løst, og at man dermed har sendt et produkt på markedet, som man vidste, ville resultere i alvorlige problemer.

Dr. Frank, der selv er forfatter til medicinske fagbøger, har i den førende lærebog for immunologi (Medizinische Mikrobiologie Und Infektiologie , 9. Auflage 2020, 23. Oktober 2020) fundet nedenstående i et afsnit om mRNA-teknologien. Der er selvfølgelig først en teknisk forklaring på, hvordan teknologien virker, efterfulgt af en faglig vurdering, som betegner teknologien som lovende. Afslutningsvis lyder det imidlertid:

“På trods af disse succeser med eksperimentalmodellen er der stadig talrige spørgsmål angående denne nye vaccinegenerations sikkerhed og effektivitet i mennesker, som skal besvares”.

Højst mistænkeligt

Det, man selvfølgelig skal bemærke, er tidspunktet for udgivelsen: oktober 2020. Kun 2-3 måneder efter var COVID-19-vaccinerne ikke bare færdigudviklede, testede og godkendt, de blev nu anvendt i verdenshistoriens største massevaccinationsprogram – mod en sygdom, som ikke havde højere dødelighed end den almindelige influenza; som kun 15% af befolkningen overhovedet var modtagelig for, og som ligesom influenza primært ville udgøre en potentiel risiko for ældre og kronisk syge.

Ligesom dr. Frank og dr. Yeadon finder jeg dette højst mistænkeligt. Jeg er klar over, at både befolkning og regering og myndigheder var bragt i panik af stærkt overdrevne skrækhistorier i medierne, og at man derfor var villig til at løbe visse risici. Det indlysende i denne situation havde, for mig at se, været, at man havde valgt en traditionel vaccine, hvor man meget langt hen ad vejen havde kunnet forudse omfang og spektrum af bivirkninger.

Hvorfor man valgte mRNA-teknologien, er vi mange, der gerne snart vil have et svar på.

“Trotz dieser Erfolge im Experimentalmodell bleiben zahlreiche Fragen zur Sicherheit und Effektivität im Menschen dieser neuen Impfstoffgeneration zu klären.”

Del artiklen her: