GAK-GAK: FEMINISTISK PARTILEDER VIL IKKE UDVISE UDENLANDSKE VOLDTÆGTSMÆND

Del artiklen her:

(Foto: Victoria Kawesa)

Victoria Kawesa, nyvalgt leder af partiet Feministisk Initiativ (FI), er Sveriges første sorte partileder.

Stik imod hvad man skulle forvente fra en feminist, er Kawesa imod, at udenlandske voldtægtsmænd udvises af Sverige.

En undersøgelse viser ellers, at 7 procent af dømte voldtægtsmænd begår nye seksualforbrydelser fire år efter løsladelse. Udvisninger er altså ikke kun en straf og en moralsk konsekvens imod fremmede som misbruger værternes gæstfrihed, men også sikkerhed for fremtidige potentielle voldtægtsofre.

Læs også: SVERIGES SAMMENBRUD: “VI HAR REELT FORLADT EN RÆKKE STRAFFELOVE”

Så skal “hvide” også udvises…

Den logik overbeviser ikke Kawesa, som har et andet rationale: Hvis udenlandske voldtægtsmænd skal udvises, så bør “hvide” svenske voldtægtsmænd også udvises.

Dette kommer ikke til at ske, og derfor skal udenlandske seksualforbrydere heller ikke udvises.

Feministisk Initiativs primære politiske mål er nedlæggelse af Sveriges forsvar, samt “helt fri indvandring”.

Læs også: UNDER 1 PROCENT AF ANMELDTE VOLDTÆGTER FØRTE TIL DOMSFÆLDELSE

Læs også: “VOLDTÆGT, GROV VOLDTÆGT, OVERFALDSVOLDTÆGT”

Del artiklen her: