EUs SKÆBNESVANGRE VALG: FORT EUROPA ELLER KAOS!

Del artiklen her:

(Foto: Bevæbnet grænsekontrol i Israel, et land som af bitter erfaring har måttet sande nødvendigheden af et effektivt grænseværn)

Radikal Islam og overbefolkning driver millioner af migranter mod Vesten. Er der overhovedet nogle win-win løsninger?

Kommentar af Nicolai Sennels

Radikale islamister, støttet af arabiske regimer og terrororganisationer som det Muslimske Broderskab, er en trussel mod millioner af mennesker i deres forsøg på at skabe en base for deres verdensomspændende jihad. Med alt for få sikre zoner i nærområdet og lokket af Europa’s løfter om gratis transport over Middelhavet og sociale ydelser vælger mange at give deres families opsparing til kyniske menneskesmuglere, efterlade deres kvinder, børn og ældre i fattigdom og fare og begive sig på den lange og farlige rejse til Vesten.

Afrika’s befolkning vil fordobles de kommende 40 år. Islamiske lande som Bangladesh og Pakistan oplever også en historisk befolkningseksplosion. Konflikter om rent vand og land til græsning og afgrøder vil være endeløse. Massemigrationen mod den Vestlige verden vil derfor fortsætte, indtil også disse områder er ødelagte.

Læs også: SVENSK STATSRAPPORT: DET MUSLIMSKE BRODERSKAB VIL NEDKÆMPE DET SVENSKE SAMFUND

Et svært valg?

Europa’s vælgere er nødt til at erkende, at hvis vi ikke stopper migranter, vil millioner af mennesker føle sig opfordret til at søge mod EU.

Det vil snart gå op for europæerne, hvordan misforstået medfølelse og manglende forudseenhed har sat os i en situation, hvor vi kun har to valg: Enten kan vi lade vores kontinent overløbe og dermed ofre os for vores elskede liberale værdier; eller vi kan sikre Europa med de nødvendige midler. Med andre ord: Kaos og kollaps, eller blodige grænser.

Følgerne af det første valg udspiller sig allerede i Sverige og Frankrig, to lande med massiv muslimsk indvandring. Frankrig er i undtagelsestilstand på tredje år, og i Sverige taler eksperter allerede om borgerkrig. Flere vesteuropæiske lande vil snart være i en lignende situation, fordi de ikke tør sige fra overfor EU’s og FN’s krav om flygtninge og familiesammenførsler.

Det andet valg er heller ikke kønt: Nærmest uendelige rækker af pigtråd, sværme af droner som patruljerer Europa’s ydre grænser og bevæbnet grænsekontrol med ordre til at skyde om nødvendigt. Hvis vi lader blot en enkelt komme ind, vil millioner fristes til også at tage chancen. Lukker vi nogle få millioner af verdens milliarder af fattige ind, kan vi hjælpe dem for en kort årrække, mens vi ødelægger os selv for altid.

Det er kun et spørgsmål om tid, førend situationens alvor vækker den europæiske befolkning med et krav om handling, og vi vil forsøge sidstnævnte valg. Jo længere vi venter, jo ”flere æg vil vi være nødt til at knække for at lave den nødvendige omelet.” Med andre ord: Megen smerte og psykologisk usunde indtryk i vores sind kan undgås, hvis vi handler nu.

Jo før vi erkender dette, jo før vil vi være klar til at søge langtrækkende win-win løsninger. Løsninger, som hjælper folk i ægte nød og på samme tid beskytter vores børns fremtid og vores kultur, der gavner så mange mennesker verden over på så mange måder.

Tre gode win-win løsninger

For det første er vi nødt til at afskære radikale islamisters mulighed for finansiering, forbyde deres grusomme religiøse love og deres ligesindede organisationer. Vi skal lukke deres moskeer og indføre sanktioner mod alle, som støtter dem. På den måde kan vi beskytte både mennesker i den tredje verden og vores eget overskud til at hjælpe andre.

Læs også: NEWSPEEK MENER: STOP UDENLANDSK FINANSIERING AF MOSKEER!  OG SÅDAN SKAL DET GØRES

For det andet, stækker vi radikal Islam, har vi bedre mulighed for at stabilisere migranternes hjemlande og skabe flere permanente sikre zoner for ægte flygtninge (Kilis-lejren i Tyrkiet er et flot eksempel). Her kan de bo i områder, hvor de forstår sproget og føler sig hjemme i kulturen. Samtidig vil de mindske den ellers høje risiko for post migration stress og det ubehagelige pres for at integrere sig ind i samfund med værdier, som er meget anderledes eller helt modsatrettede i forhold til deres egen kultur og religion.

For det tredje er det nødvendigt at sætte en stopper for befolkningseksplosionen. De nuværende løsninger har i årtier bevist deres mangel på værd. Med stadig flere munde at mætte, ødelægger overbefolkning både miljø og økonomi i mange tredjeverdenslande. Derved bliver det umuligt at skabe den middelklasse, som er den nødvendige motor i ethvert vellykket samfund. Grunden til, at Vesten har spildt så mange milliarder på nyttesløse udviklingsprojekter er, at vi har manglet den nødvendige medfølelse til at gøre det eneste virksomme: At betale fattige i overbefolkede dele af verden for kun at få et eller to børn. Gør vi dette, vil familierne have råd til at ernære og uddanne en kommende generation, som vil have mulighed for at udvikle deres fulde menneskelige potentiale og skabe og blive en middelklasse med råd til at uddanne deres børn og motivation til arbejde og innovation for at fastholde de goder, som de har opnået. Samtidig vil forældrene ikke være tvunget til at få mange børn i det håb, at bare et enkelt af dem får så megen succes, at det kan sikre forældrenes alderdom. Som det er nu, er børn nemlig en form for pension.

En gave

Der er ingen nemme løsninger. Men der er åbenlyse løsninger. Handlekraftig medfølelse og modet til at kigge efter langtrækkende win-win løsninger vil fremtidssikre både vores eget overskud til at hjælpe andre og give den tredje verden en virkelig chance for at genvinde deres værdighed og evne til selv at håndtere deres udfordringer, i stedet for blot at flygte fra problemerne.

Gør vi det ikke, risikerer Vesten at overreagere eller det som er værre. Dette er denne skribents måske værste fremtidsscenarie.

Desperate mennesker vil altid være tiltrukket at af rejse mod steder, hvor de kan få mad og tryghed. Det er naturligt og ikke (bortset fra de tusinder af jihadister) med dårlig hensigter, at de forsøger at komme hertil. Men den går ikke. Især på lang sigt taber alle parter. Den nuværende flygtninge- og migrantpolitik er således lose-lose.

Ingen kultur i verdenshistorien har givet så meget frihed, rigdom og sundhed til så mange. Den er en gave til menneskeheden, og det vil være et kæmpe tab for verden, hvis ikke vi vælger at værne om den.

Oversat fra 10news.one: EU’s Fateful Choice: Fortress Europe or Chaos and Collapse

Videoer:

Migranter angriber Ungarns grænse:

Afrikanere stormer ind i den spanske enklave Melilla (“Allahu akbar”-råb kan høres ved 00:25):

Roy Beck’s must-see miniforedrag om Migration, fattigdog om tyggegummikugler:

 

Del artiklen her: