EU-LAND VIL FORBYDE ISLAM

(Foto: Muslimer indøver Koranens budskab)
Del artiklen her:

EU-land vil forbyde ideologier, der prædiker vold. Islam er i parlamentets sigtekorn.

15 procent af Bulgariens befolkning har muslimsk baggrund, primært tyrkere og romaer. Et nyt lovforslag, som allerede er blevet godkendt ved førstebehandlingen, vil dog begrænse islam ganske kraftigt i det østeuropæiske land.

Den kommende lov vil forbyde ideologier, der promoverer vold. Straffen for at udbrede religiøs lov på bekostning af demokratisk lovgivning bliver op til fem år. I Danmark har TV 2 i dokumentarserien Moskeerne bag sløret afsløret, hvordan samtlige moskeer i undersøgelsen prædikerede islamisk lov, sharia, på bekostning af demokratisk lov og menneskerettigheder.

Læs også: RETTEN TIL SELVFORSVAR: SÅDAN FUNGERER TJEKKIETS NYE VÅBENLOV

Den kommende bulgarske lov nævner ikke specifikt nogen religion, men islam og personer og organisationer, der prædiker Koranen, vil utvivlsomt blive ramt.

“Radikal islam er en særligt aggressiv og farlig ideologi, der prædiker vold og drab på anderledes troende,” siger Boris Yachev, medlem af partiet United Patriots, der oprindeligt lancerede lovforslaget. Boris Yachev fortæller, i fuld overensstemmelse med Koranen (Allahs åbenbaringer) og haditherne (Muhammeds sædvaner), at slaveri og folkemord er dybt indlejret i religionen.

Et forbud mod ideologier, der prædiker vold, drab og slaveri vil ramme islam hårdt i Bulgarien, hvor hele 73 procent af befolkningen ønsker et stop for muslimsk indvandring.

Læs også: CHOK-MÅLING: KUN 20 PROCENT AF EUROPÆERNE ØNSKER FORTSAT MUSLIMSK INDVANDRING

Det skyldes, at den slags er indlejret sort på hvidt og uden formildende kontekst mange steder i religionens helt centrale tekster.

Koranen (4:2324) prædiker f.eks. sex med “de slavinder, I ejer.”

Den danske forsker Tina Magaard har har sammen med et hold af assistenter analyseret teksterne hos de 10 største religioner i verden for at se, om de skulle have opfordringer til vold. Forskernes konklusion er klar:

“Islams tekster opfordrer i langt højere grad end andre religioners grundtekster til terror og kamp. Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. Det har længe været et tabu i islam-forskningen, men det er et faktum, som man er nødt til at forholde sig til,” siger Tina Magaard, som sammen med sit hold af assistenter fandt “hundredvis af opfordringer til kamp mod anderledes troende” i de islamiske skrifter.

Et eksempel er Koranens 47:4, der bl.a. beordrer muslimer til at halshugge vantro: “Når I møder dem, der er vantro, så giv dem hug over halsen! Når I så har slået dem ned, stram da lænkerne, indtil krigen lægger sine byrder, med henblik enten på benådning eller på løskøbelse bagefter!”

Læs også: UNGARN TIL EU: JERES FLYGTNINGEPOLITIK ER “VOLDTÆGT”

Del artiklen her: