ERDOGAN OG HANS NAZI-VENNER

Erdogan er åbent tilhænger af Det Muslimske Broderskab, hvis grundlægger mente, at “Hitler var sendt af Allah.” Fotoet ovenfor viser Erdogan vise Broderskabets rabia-håndtegn, en slags islamistisk nazi-salut. […]