BEFOLKNINGSVÆKST OG KLIMA

Children
Del artiklen her:

Af Petter Mathisen, civ.ing.

En læser påpeger med rette (JP 6/10), at klodens befolkningstilvækst er et alvorligt problem. Det er det uanset historisk set ganske normale klimaændringer. Men ikke i Danmark eller i resten af Europa, hvor fødselstallet for den etnisk oprindelige befolkning er nede omkring 1,5 børn/kvinde, hvilket indebærer en reduktion af befolkningen på 25% for hver generation eller ca. 30 år.

At befolkningstallet i Danmark og Europa som helhed alligevel ikke synker, skyldes indvandring og indvandrernes højere fødselstal. Problemet findes primært i Mellemøsten og Afrika, hvor der fødes ca. 5 børn per kvinde, hvoraf mindst 4 overlever. Resultatet er, at Afrikas befolkning vil blive fordoblet, dvs. øget fra 1,2 mia til 2,4 mia inden 2050. Da Afrika ikke kan finde ud af at brødføde sin befolkning, vil denne i stigende grad søge mod Europa, hvor den bydes velkommen af EU med den begrundelse, at man vil kompensere for europæeres lave fødselstal.

Hvis vi vil undgå denne befolkningsudskiftning i Europa, bør vi opfordre hver europæisk kvinde til at få mindst to børn og gøre ulandshjælp til Afrika betinget af, at modtagerlandene effektivt arbejder for at nedsætte deres alt for høje fødselstal.

(Læserbrevet er afvist af Jyllands-Posten).

Del artiklen her: