NEGATIV EFFEKT – INGEN NETTO-GAVN AF ’VACCINEN’

vaccination
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz. 

Vi har allerede her på NewSpeek tærsket langhalm på mRNA-vaccinernes mange alvorlige bivirkninger, men hvordan med effektiviteten af dem. En person, som jeg ikke vil nævne navnet på, men som er offentlig kendt for at kritisere myndighedernes vaccinepolitik, har spurgt mig, om vaccinerne overhovedet har nogen positiv effekt – bidrager de egentlig med noget positivt i indsatsen mod COVID-19? Lad os kigge lidt på det:

Først kan vi slå fast, at mRNA-vaccinerne ikke har opfyldt de krav, der normalt stilles for at motivere til brugen af en vaccine. 1) De forhindrer ikke, at man får COVID-19. Og 2) De forhindrer ikke transmission.
Dette burde have været nok for sundhedsmyndighederne til ikke at fortsætte vaccinationskampagnen – om ikke for andet så af økonomiske årsager. Princippet om at undgå unødvendige medicinske indgreb (da der altid er risiko forbundet med sådanne) kunne også være taget i betragtning.

Vaccineskader og dødsfald vil vi komme til at høre meget mere om, efterhånden som sandhederne kommer frem – fx de nyligt offentliggjorte dokumenter fra Pfizer. Lad os imidlertid kaste blikket på, om vaccinerne overhovedet bidrog/bidrager med noget positivt.

Hvis vi kigger på en traditionel og ekstremt succesfuld vaccine, som selv den mest hårdnakkede antivaxer næppe vil være imod, nemlig stivkrampevaccinen, så ligger den tæt på 100% i effektivitet.
Det vil sige, at du med denne vaccine er så godt som 100% sikker på ikke at få stivkrampe. I en grafisk fremstilling ville det se sådan ud: 

Stivkrampe

Fra begyndelsen blev der rapporteret meget høje procenttal for effektiviteten af de nye mRNA-vacciner, fx her.  

De vaccinerede er mere disponerede for at få COVID-19 end de uvaccinerede

Men hvad fortæller de data, som er indløbet efter den gennemførte massevaccinationskampagne? Her er en grafik fra de britiske sundhedsmyndigheder, der viser real-life-effektivitet af mRNA-vaccinerne for 8 aldersgrupper.

UKHSA

Det, vi ser i den engelske undersøgelse, er såkaldt negativ effektivitet, altså at de vaccinerede er mere disponerede for at få COVID-19 end de uvaccinerede.

Jeg bad en god ven, der er læge, om at uddybe for mig, hvorvidt den negative effekt er isoleret til forholdene omkring COVID-19, eller om den negative effektivitet peger på en generel svækkelse af immunforsvaret, som vil åbne for en modtagelighed for alskens andre sygdomme. Her er, hvad han svarede mig, samt min oversættelse efterfølgende:

Negative efficiency to the vaxx is specific to the illness caused by the virus itself, i.e.

1. an increase in tendency to acquire covid or

2. an increase in severity of covid illness.

Negativ effektivitet fra vaccinen er specifikt relateret til sygdommen selv, dvs.

1. en øgning i tendensen til at få covid eller

2. en øgning i alvorligheden af covid-sygdom.

This obviously means the immune system has been weakened by the vaxx. This has nothing to do with other diseases per se, although as a secondary cause, by weakening the immune system, the jab could lead to many other disease syndromes, such as AIDS with its panoply of opportunistic infections, or increased cancer rates. The destruction of the immune system is then a part of “negative efficiency”, but technically it is specific to the morbidity/mortality of covid illness itself. But such negative efficiency is a harbinger or potential cause of other secondary disease states.

Betydningen af dette er åbenlyst, at immunsystemet er blevet svækket af vaccinen. Det har som sådan ikke noget at gøre med andre sygdomme, dog kan svækkelsen af immunforsvaret forårsaget af indsprøjtningen lede til mange andre sygdomssyndromer som fx AIDS med dets samling af mulige infektioner eller øgning i cancertilfælde. Destruktionen af immunsystemet er således en del af den negative effektivitet, men teknisk set er den negative effektivitet specifik til selve covid-sygdommen/dødeligheden. Men den negative effektivitet er imidlertid et varsel om eller mulig årsag til sekundære sygdomme. 

Med de lækkede data fra de amerikanske militærlæger kan vi, hvis vi lægger 2 og 2 sammen, skønne, at vi her ser det omtalte varsel. Alt tyder på, at den negative effekt fra corona-vaccinen set i de engelske data, producerer disposition for et hav af andre sygdomme.

Når kritikere har påpeget mRNA-vaccinernes manglende evne til at forhindre infektion og transmission, er påstanden gentagne gange blevet rejst, at vaccinernes virkelige force er, at de forhindrer alvorlig sygdom og død (man skulle jo finde på et eller andet godt, for at forsvare fortsat at presse folk til at deltage i dette eksperiment). 

Der er ingen netto-gavn

Sandheden er imidlertid, at den gavnlige effekt overskygges af de tilfælde af alvorlig sygdom og død, som fremkaldes af vaccinen. Der er ingen netto-gavn, fordi statistikken viser, at alvorlig sygdom og død er hyppigere i gruppen af vaccinerede end i placebogruppen. 

Dette er dokumenteret af dr. Deanna Mcleod i Grand Jury sagen (ca. i midten af videoen). 

ModelProceeding

Fordi nettoeffekten er negativ, er det komplet uredeligt at rejse påstanden, at vaccinerne forhindrer alvorligt sygdomsforløb og død. Forestil dig at din børsmægler stolt fortæller dig, at han har tjent 100.000 kr. til dig på en bestemt aktie. Du går så rundt og glæder dig over det uden at vide, at mægleren samtidig har tabt 200.000 kr. på en anden af dine aktier.
Giver det mening at fremhæve gevinsten på 100.000 og lade som om, tabet på de 200.000 ikke eksisterer? Det er den situation, vi har med vaccinerne.

Alting sejler hjernedødt videre

Igen kan jeg undre mig over, at de danske myndigheder er så gennemkorrupte, at ingen tager fat i disse data, der så rigeligt er til rådighed, og begynder en optrævling af, hvad der er foregået i dansk sundhedspolitik de seneste 2 år.
Alting sejler hjernedødt videre, som om alting er normalt, og som om hele vaccinekampagnen bare er og var en stor succes. 

Ukrainesituationen kunne for de ansvarlige politikere, sundhedsbureaukrater og de medskyldige medier, ikke være opstået på et mere belejligt tidspunkt. 

Men, men, men! 

Tusinder af læger, forskere, jurister og alternative medier, der ikke har økonomiske/karrieremæssige interesser i COVID-19-bedraget, arbejder ihærdigt på, at de skyldige ikke skal få held til at feje corona-skandalen ind under det ukrainske tæppe.

Del artiklen her: