ÅBEN DEBAT ER EN MANGELVARE

NWO
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Shakespeare

Big Bang

Chopin

9/11

Evolutionsteorien  

COVID-19

Disse vidt forskellige personer og emner har noget tilfælles. Og nu tænker du sikkert, at her kommer det endelige bevis på, at Karsten Pultz ikke er rigtig klog. Men vent til du ser forklaringen, og du vil forstå, at de virkelig har noget fundamentalt tilfælles – noget, der er medvirkende til, at verden i øjeblikket er kørt helt af sporet.

De fleste vil måske tro, at sandheden generelt styrer verden og menneskers adfærd, men intet kunne være mere forkert. I rigtig mange tilfælde er det, vi får præsenteret som sandheden, blot det, som den til enhver tid siddende magt-elite har besluttet, at vi skal underlægge os og acceptere som sandhed. Magt-elitens dagsorden – behøver jeg nævne det? har at gøre med magt, penge, anseelse og ikke mindst fastholdelsen af disse (se i øvrigt denne artikel af Erik Refner).

De ovennævnte tilsyneladende ikke forbundne ting har noget vigtigt tilfælles. De er alle hver især forbundet til paradigmer, som ikke må betvivles. Alternative teorier vedrørende disse emner kan ikke diskuteres – hverken i akademia eller i medierne, og det er almindeligt at se repressalier udøvet imod de kættere, der vover at gå imod magtelitens etablerede ‘sandheder’.

Shakespeare

Forfatterspørgsmålet vedr. Shakespeare er et af de emner, der er bandlyst på universiteter verden over. En stor gruppe af private researchere mener, at William Shakspere [det er korrekt stavet] fra Stratford-upon-Avon ikke er den person, de geniale værker bør tilskrives. Der er flere bud på, hvem det så kan have været, der skrev under pseudonymet Shakespeare, og mange mener, at Jarlen af Oxford er et rigtig godt bud. Teorierne samt en stor mængde evidens har været fremme i flere hundrede år, men er både før og nu konsekvent blevet undertrykt af den akademiske magtelite. 

Big Bang

Big Bang er teorien om universets opståen, som ikke må betvivles i den akademiske verden. Grupper af fysikere og matematikere, som er Big Bang-tvivlere, er tvunget til at operere udenfor akademia, fordi enhver evidens imod denne teori ikke er velkommen på universiteterne. Mange BB-tvivlere bekender sig til det såkaldte ‘elektriske univers’, hvor elektrisk kraft og ikke tyngdekraft er den fundamentale kausale forklaring på fænomener.

Chopin

En spirende bevægelse blandt musikere og musikforskere sætter i dag spørgsmålstegn ved de tempi, som praktiseres i attenhundredetalsmusik. Man hævder fx, at Chopins etuder slet ikke skal spilles så hurtigt, som det efterstræbes. Fortalerne for denne alternative tempohypotese, som de kalder ‘whole beat’ (helt slag) (i modsætning til ‘single beat’ (enkelt slag)) kan fremlægge betragtelige mængder evidens for deres standpunkt. Men uden skelen til denne evidens bliver tilhængere af denne forståelse af tempoangivelser (metronomtal) latterliggjort og dæmoniseret af mainstream-musikere og -musikforskere og forhindret i at komme til orde i akademia.

9/11
Tusinder af fagfolk (forskere, arkitekter, ingeniører, piloter, militærfolk) og millioner af almindelige borgere betvivler den officielle forklaring omkring begivenhederne den 11. september 2001. 

Den store mængde af evidens, som tvivlere i 20 år har fremlagt, er ikke velkommen i relevante forskningsmiljøer og slet ikke i medierne, som fortsat er tavse om alle de facts, der modsiger den officielle forklaring.
Som jeg ser det, var 9/11, indtil coronaen kom på banen, det mest betændte emne, hvor åben debat har været hårdest undertrykt. 

Evolutionsteorien

Evolutionsteorien, et af de strengest fasttømrede videnskabelige paradigmer, er ligeledes en teori, der ikke må betvivles. På de statsfinansierede universiteter, hvor filosofisk materialisme dominerer, er hypotesen om liv som et produkt af intelligent design aldeles udelukket fra at blive diskuteret – også selvom evidensen imod Darwins lære de sidste 70 år har vokset sig så stor, at en alvorlig revurdering af Darwins idé burde være en selvfølge.

COVID-19

Og så er der coronaen, som jeg er så ekstremt forbandet træt af, at vi fortsat skal beskæftige os med, alene fordi en åben videnskabelig debat har været og fortsat er stærkt undertrykt. Enhver forsker med en anden holdning end den, som den siddende magtelite har promoveret, er blevet hængt ud og forfulgt på den mest irrationelle og nederdrægtige måde.
Læger og forskere, der har haft argumenter imod coronamassetiltag og vaccineeksperimenter, er blevet – og bliver stadig – kanøflet ikke blot af den siddende medicinske magtelite, men også af elitens håndlangere i medierne samt tusindvis af medløbere, der villigt i angst for at få deres tillid til autoriteterne rystet har lagt stemmer til hetzen på de sociale medier.

De 6 eksempler er slet ikke de eneste; jeg kunne fortsætte rækken med mordet på Kennedy, hvorvidt Hitler flygtede til Argentina eller døde i Berlin i 1945, klima og et utal af andre emner, hvor de af magteliten etablerede paradigmer ikke må betvivles. 

Det essentielle er, at teorierne ikke bør undertrykkes 

Lad mig understrege: Det essentielle er ikke, om man tror på og er tilhænger af alternative teorier og forklaringer, det essentielle er, at teorierne og deres fortalere ikke bør undertrykkes på de institutioner og i de sammenhænge, der spiller en rolle for meningsdannelsen i samfundet.

Her kommer det interessante, jeg har observeret: 

De er konspirationsteoretikere – det må siges at være klassikeren 

Det er præcis den samme slags ad hominem-angreb, der finder sted mod de alternativt tænkende fra alle 6 ovenstående felter, hvor åben debat burde være påskønnet i stedet for forhindret. Et udvalg af beskyldninger, der typisk rejses, lyder: 

De er konspirationsteoretikere (det må siges at være klassikeren).

De er uoplyste, uudannede eller svagt begavede.

De prøver bare på at få opmærksomhed.

De har en skjult og måske endda ond dagsorden. 

De ved, at de tager fejl og lyver, men er psykisk ustabile og søger konflikten for konfliktens skyld. 

Dæmonisering har til hensigt at undertrykke en åben debat 

Verdens ledende fortaler for evolutionsteorien Richard Dawkins har udtalt, at: hvis du ikke tror på evolution, er du enten uvidende, dum eller sindssyg (eller ond, men jeg vil helst ikke tage den mulighed i betragtning).

“It is absolutely safe to say that if you meet somebody who claims not to believe in evolution, that person is ignorant, stupid or insane (or wicked, but I’d rather not consider that).”

Det interessante er, at det stempel, som Dawkins anvender, og som alene har til hensigt at nedgøre og dæmonisere evolutionsskeptikere, ligeså vel bliver brugt på de andre ovennævnte grupper, og ikke mindst på corona- og vaccine-skeptikerne – med den tilføjelse, at man for netop deres vedkommende gerne springer direkte til den mulighed, som Dawkins helst ville se bort fra, nemlig at de er onde.

Dæmonisering har til hensigt at undertrykke en åben debat, og det er præcis det, vi har set med corona- og vaccine-situationen. Grunden til, at jeg kastede mig ind i den debat, var, at jeg i det officielle corona- og vaccine-narrativ så præcis de samme censurerende mekanismer taget i brug, som jeg til hudløshed kendte fra de emner, jeg har beskæftiget mig med og skrevet om i 10-15 år.

Forskningsartiklen ‘The illusion of evidence based medicine’ giver et indblik i den korruption, der har skadet det medicinske videnskabsområde, og som er blevet tydeliggjort med corona- og vaccine-skandalerne, omtale her. Det, som artiklen advarer imod, er desværre ikke noget nyt, som illustreret gennem ovenstående eksempler. 

Troen på autoriteterne

Det er til stor skade for menneskeheden, at en lille magtelite og dens håndlangere i medierne kan bestemme, hvad befolkningen skal tro, tænke og vide, og at de (magteliten og medierne), som det er tilfældet, faktisk kan definere, hvad der for tiden skal gælde som sandhed.

Mange tror, at fremherskende teorier, forklaringer og narrativer netop har ‘vundet’, fordi de har vist deres værd gennem streng efterforskning, eksperimenter og åben debat. Men dette er i mange tilfælde løgn.
Det er langt hen ad vejen magteliten, der bestemmer, hvad der er ‘sandhed’. At det forholder sig sådan, er imidlertid aldeles håbløst at forklare for folk. Troen på autoriteterne overtrumfer altid enhver evidens, du kan fremlægge, for at en ‘mainstream-hypotese’ er forkert.

Måske er det forholdsvis ligegyldigt, om Stratford-manden Shakspere ikke skrev Shakespeares værker, om Chopins etuder bør spilles i noget, der mere ligner halvt tempo, om liv ikke er blevet til ved blinde fysiske processer, eller om universet ikke konstant udvider sig. Det ville bare være til gavn for sandheden, om det frit kunne debatteres i akademia og medier.

Kommer det til mord og fysisk og psykisk overgreb på uskyldige borgere, som både 9/11 og corona-/vaccine-vanviddet er eksempler på, er sagen langt mere alvorlig. Her kan vi ikke trække på skuldrene, over at åben debat bliver forhindret af den siddende magtelite, og bare sige pyt, det er ikke så vigtigt! 

Brugbare kilder til videre udforskning:

1 https://www.youtube.com/watch?v=OpFXD07_NYg&ab_channel=ShakespeareOxfordFellowship

https://www.youtube.com/watch?v=EAprYZnjGX4

2 https://www.youtube.com/watch?v=6dIreR9h4Ts&t=1447s

https://www.youtube.com/watch?v=hhYsOQTfYEc

3 https://www.youtube.com/watch?v=ggCIUOHnVzs

4 https://www.ae911truth.org/?s=01

5 https://evolutionnews.org/ 

Del artiklen her: