BRITISH MEDICAL JOURNAL FORTÆLLER SANDHEDEN I BEMÆRKELSESVÆRDIG ARTIKEL: ’ILLUSIONEN OM EVIDENSBASERET MEDICIN’

BMJ
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

For nylig bragte et af verdens mest prestigefyldte medicinske tidsskrifter, British Medical Journal (BMJ), en højst bemærkelsesværdig artikel: The illusion of evidence based medicine – Illusionen om evidensbaseret medicin.

Artiklen er bemærkelsesværdig og stærkt opmuntrende, fordi vi her får sandheden om den indflydelse, big pharma har på den medicinske forskning, bragt i et fagtidsskrift af den type, som erfaringen viser, selv potentielt kunne være på medicinalindustriens lønningsliste. Se fx sagen om den fejlagtige Lancet-rapport om hydroxyklorokin – fx her: https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/SUU/bilag/5/2261222.pdf – på side 3 og resten af siden, SKANDALEN OM DET FALSKE STUDIE SOM SKULLE FJERNE HCQ SOM BEHANDLING AF COVID-19. 

Profit har højeste prioritet

Det er således direkte fra hestens mule, vi her får afsløringen af det usunde forskningsmiljø, hvor profit har højeste prioritet. Og hvor korruptionen gør, at medicinalproducenterne kan give sig selv topkarakterer for tvivlsomme forskningsresultater og undertrykke og hemmeligholde data, som under normale (ærlige) omstændigheder ville gøre deres produkter usælgelige og forbudte.

Artiklen kredser omkring de horrible ting, der er sket i forbindelse med godkendelsen af de farlige COVID-19-vacciner. Her er et par citater fra artiklen: 

En videnskab med virkelig integritet ville være en, hvor udøverne er opmærksomme på ikke at klamre sig til favorithypoteser, men i stedet tager ethvert resultat af omhyggeligt udførte eksperimenter alvorligt. Dette ideal er imidlertid truet af firmaer, som sætter finansielle interesser over det almene gode.   

Forfatterne til artiklen kommenterer direkte på episoden med Pfizers hemmeligholdte data, som kunne og burde have standset brugen af mRNA-vaccinerne, efter at der på få måneder var blevet indrapporteret 40.000 bivirkningstilfælde og 1223 dødsfald. De skriver:

Frigivelsen af tidligere fortrolige dokumenter fra medicinalindustrien har givet fagfolk værdifuld indsigt i graden af den misrepræsentation, de industrisponsorerede kliniske forsøg udsættes for. Indtil dette problem er rettet, vil evidensbaseret medicin fortsat være en illusion.

Cadeau til BMJ for at bringe sandheden 

For os, der har fulgt vaccineskandalen hele vejen, er dette selvfølgelig gamle nyheder. Det er imidlertid vigtigt, at der nu indenfor den akademiske verden med denne artikel kaldes til kamp for en ransagelse, som på sigt kan føre til en ændring, så big pharma ikke længere kan sende farlige og uvirksomme produkter som mRNA-vaccinerne på markedet, fordi de (altså big pharma) er i en position, hvor de kan hemmeligholde ufavorabel evidens, give sig selv topkarakterer – samtidig med, at de i stand til at købe sig til myndigheders godkendelser.

At evidensbaseret medicin i dag er en illusion, er ensbetydende med, at vi er banket tilbage til middelalderens kvaksalveri og ”snake oil salesmen”. Forskellen på middelalderens medicin og den nutidige er blot, at det dengang var uvidenhed og overtro, der slog folk ihjel – i dag er det tørst efter profit, der slår folk ihjel. 

Cadeau til BMJ for at bringe sandheden!   

Del artiklen her: