BARON BODISSEY: ’ET HÅNDVÅBEN MOD DEN NYE VERDENSORDEN – MEN HVEM SKAL MAN SKYDE?’

Criticizing
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

A Handgun Against the New World Order er ‘spot on’ og forklarer en række dilemmaer, som frihedselskende borgere står overfor i kampen mod globalisternes våde drømme om TOTAL KONTROL.  

***

Elephant

***

Indledningen lyder: 

“In my introduction last week to Thierry Baudet’s video I said, concerning the implementation of the New World order, that “…the same is true here in the USA. The process is fully underway now, and not enough people are aware of it for it to be stopped, by democratic means or otherwise. Not only can we not vote our way out of what’s happening, we can’t shoot our way out either, because we are too fragmented and isolated, and under such constant surveillance that the formation of any coherent mass resistance is now all but impossible.”

Western Rifle Shooters Association featured Mr. Baudet’s video (and my comments), but is not as pessimistic about the future of the Country Formerly Known as the United States of America. Concerned American said:

Perhaps here in the former USA as well as Europe.

But perhaps not.

Or more properly, the demon is most certainly in both places, but his final standing — victor or vanquished — is yet to be determined.

(…)” 

Resten af artiklen kan læses her og se også videoen med Thierry Baudet.   

***

En enkelt sætning i Baron Bodisseys artikel med efterfølgende dansk oversættelse: 

“There is no doubt that millions of Americans are well-armed, well-trained, and — shall we say — skeptical about the designs of the federal government.

The problem is not that ornery Americans lack the firepower, or the will to use it. The problem is: Who are you going to shoot?

”Der er ingen tvivl om, at millioner af amerikanere er velbevæbnede, veltrænede og – skal vi sige – skeptiske over for den føderale regerings planer. 

Problemet er ikke, at stædige amerikanere mangler våben, eller viljen til at bruge dem. Problemet er: Hvem skal du skyde?

***

Og så kommer der i artiklen eksempler på, hvor vanskeligt det er. Skal du fx skyde læreren, der indoktrinerer dit barn med kønsforvirring? Eller snarere rektoren på den skole, hvor læreren er ansat? 

Øhhh! Nok ikke en god idé? 

***

Criticizing

OwnNothing

Del artiklen her: