VELKOMMEN TIL DET EUROPÆISKE FORÅR

Del artiklen her:

Af Nicolai Sennels

Der var ingen grænser for elitens jubel, da sociale medier hjalp vrede folkemasser med at omstyrte sekulærer diktatorer i den islamiske verden.

Facebook og Twitter underminerede statskontrollerede mediers hjernevask.

I parentes bemærket fik islamkendere endnu engang ret: Demokrati vokser ligeså dårligt i den islamiske verden som tulipaner i en knastør ørken. Diktatorernes endeligt gav plads til religiøse kræfter, herunder Islamisk Stat, som sendte millioner på flugt til bl.a. Europa. Helt forudsigeligt endte det “arabiske forår” i en islamisk atomvinter, hvor folk længes efter tiden under Hussein og Mubarak, og hvorfra sorte tjernobylskyer spreder katastrofen til resten af verden.

Nøjagtigt som afvigende meninger blev undertrykt af diktatorer i MENA-landene (Middle East North Africa), har europæere, som var uenige med ayatollaherne i EU-kommisionen og deres multikulturelle statsreligion, været afskåret fra at få deres holdninger repræsenteret i de helt eller delvist statsejede medier.

Facebook-revolutionen er kommet til Europa.

Indtil nu.

For med sociale medier og de nye medier har eliten mistet sit monopol på information, og folk er frie til at udforske, hvor mange der i virkeligheden deler deres længsel efter at genvinde deres lands demokrati, sikkerhed og kultur. Ethvert totalitært systems mareridt.

Ikke overraskende har EU beordret sociale medier at begrænse ytringsfriheden overfor dem, som udtrykker kritik af den herskende klasses syn på indvandring og den brutale religion, de bringer med sig.

EU har kun overlevet så længe qua massiv propaganda og undertrykkelse af folkets meninger. Men selv med verdens største reklamebudget (endda større end Coca Colas) er det ikke lykkedes Kommisionen at overbevise europæerne om det fantastiske ved åbne grænser, millioner af flygtninge og nedtromling af nationalt demokrati.

Unionen knager kraftigt i fugerne, vandet fosser ind, og det er nu sikkert at sige, at dens dage er talte. Skibet har aldrig sejlet uden at pumperne arbejdede på højtryk, og de storhedsvanvittige globalister er blevet mere og mere ekstreme i deres forsøg på at holde sammen på skidtet.

Et projekt, som på nogle områder i sin tidlige udgave var smukt på papiret, har i grådighed efter totalitær magt påkaldt sig folkets vrede, og er derfor nu på vej på historiens mødding.

Svaret er, at de blev torpederet af det europæiske folks kærlighed til deres lande.

Det samme gælder OICs (Organisation og Islamic Countries, den klart største blok i FN) ellers så effektive masseødelæggelsesvåben, den dybt forældede og stærkt uetiske flygtningekonvention.

Facebook-revolutionen er kommet til Europa. Men denne gang klapper eliten ikke i hænderne. For det er deres tur til at stå for skud, når folket som så mange gange før mobiliserer sig til kamp imod totalitære kræfter.

Flertallet af europæerne ønsker et stop for muslimsk indvandring og EU-fjendtlige partier står til at vinde i både Holland og Frankrig i år. Og tager de ikke sejren i denne omgang, gør de det helt sikkert i næste. Og mange andre lande vil, med matematisk sikkerhed, følge dem.

Til den tid vil Merkel og Løkke sidde i deres virkelighedsfjerne elfenbenstårne og spørge sig selv, hvad der dog ramte dem.

Svaret er, at de blev torpederet af det europæiske folks kærlighed til deres lande, godt hjulpet på vej af internettet.

På dette altafgørende tidspunkt i verdenshistorien, hvor klodens mest ødelæggende kraft – islam – har opbygget maksimal styrke, vil vores vestlige kulturs enorme kræfter, som har skabt de rigeste, frieste og mest humanistiske samfund nogensinde, blive frigivet til at sikre sin egen overlevelse.

Civilisationernes sammenstød bliver et episk slag af bibelske dimensioner, så er det sagt.

Det har længe set mørkt ud, men der er kommet lys.

Velkommen til Det Europæiske Forår.

Del artiklen her:

9 Comments

 1. Gid jeg turde dele din optimisme, Nicolai!
  Det er jo ikke muhamedanerne alene, vi er oppe imod. Det er også den stedse stigende andel af vores “egne”, der tilslutter sig den politisk korrekte majoritet, som punker os snart meget få, der tordner imod sindssygen, som udfolder sig I grasserende tempo alle vegne.
  Det er UHYGGELIGT!

 2. Når i en dag bliver trætte af og støtte facebook og twitters venstre censureret provoganda maskiner, så er gab.ai et ok cool sted

 3. Jeg har ofte, før udtrykt skepsis i mod fjernelsen af Saddam Hussein og Moamer Gadaffi med de hæslige følger det har fået, men det er godt at få bekræftet at jeg trods alt ikke har taget helt fejl. Ikke fordi at jeg mener at de var gode mennesker, tværtimod, men fordi at de lagde en slags låg på diverse terrorbevægelsers aktiviteter. Vågn op, Holger Danske, det er på høje tid!.

 4. Allan, desværre er Holgers skæg groet godt fast i stenbordet, så han behøver nok lidt hjælp.
  Den gamle modstandsgruppe Holger Danske er vel nok uddød, og der er ikke arvtagere til at tage over.
  Vore politikere har skidt i nælderne, og konsekvensen er at vi borgere står i lort til halsen.
  Såre simpelt når man konsekvent stemmer bevidstløst på de samme politikere som undergraver samfundet.

 5. det har vi da vidst i mange mange år, allerede da Løkke Rasmussen – Pia Kjærsgaard – Bent Hansen og Krarup fra Herning, nedlagde den danske infra struktur for
  1. for at sprede befolkningen
  2. Oprette stor kommuner der så blev tvunget til at varetage alt vedrørende danskernes dagligdag
  3. hospitalerne skulle være behandlings paladser for vanskelige sygdomme, for at man kunne prale
  med Danmarks behandlings system.
  4. man planlagde of fik gennemført at der skulle være SMÅ såkaldte akut centre, istedet for hospitaler.
  Ikke at forveksle med at borgerne efter endt behandling på “supersygehusene” så ville blive indlagt
  der til efterbehandling.
  5. Nej da indlæggelse af patienter er da ingen prestige, så hvorfor så lade patienterne overhovedet blive
  indlagt.
  6. Når det så er sagt, undre det mig utroligt meget at de samme tiltag er foretaget i mange EU lande.
  endda på samme tid. Mærkeligt???
  7. Eu er elitens og plitikernes legeplads, de rejser gratis på besøg hos hinanden, og når man så bliver
  ansat i EU, efter man har siddet i folketinget og blevet træt at det. Fordelen er at man oppebære
  pension fra begge steder.
  8. Selv deres børn får fordel af deres forældres ansættelse i EU, de får nemlig en international
  uddannelse, betalt af os danske borgere. Hvormed at de med sådan en uddannelse kan oppe bære
  store stillinger, de har jo gennem barn dommen fået forbindelser til alle de politikere der betyder
  noget, og deres børn leger jo med hinanden, så de er sikre på at blive sammen i den næste
  generation.
  Hvem betaler, det gør danskerne ved at de samme politikere har åbnet hele EU for immigrations
  invasionen, so medlems landenes borgere bliver fattigere og fattigere og har mindre råd til at sætte
  sig imod, de har rigeligt at gøre med at få pengene til at slå til i hverdagen.
  9. Jeg tror at mange mange EU lande har indbyrdes bestemt at der ikke skal være mere ansat politi end
  højst nødvendig, så vil borgerne sikkert stemme ja til et EU styret politi, samt militær.
  10. Til slut— HVAD VED VI HVAD DER I BUND OG GRUND FOREGÅR???? Bankerne er nedlagt for den almindelige borger så kan man fra det offentlige bedre holde øje med alles privat økonomi.
  OSV OSV OSV,
  Tro ikke at borgerne får lov til at gøre noget imod EU, og Danmark kan ikke gøre noget ved Løkke Rasmussen eller Mette Frederiksen

 6. Det er ikke så forfærdeligt længe siden vi så en tilsvarende union kollapse, endnu en af dem der ville stå til evig tid. Sovjetunionen kollapsede fordi folket ikke støttede fundamentet. Ligesom EU prøver at skabe en EU identitet, en EU borger, prøvede USSR at skabe en sovjetisk identitet, en sovjetisk borger – homo sovjeticus. Man indførte de samme ting som EU: Fælles pas, fælles statsborgerskab, fælles militær, fælles lovgivning og retspleje, fælles flag, nationalsang, valuta – alt det som EU også har gjort, eller agter at gøre. Man prøvede alt det kan magtede for at gøre ukrainere, letter, russere, kirgisere og alle andre til sovjetborgere.
  Da Sovjetunionen kollapsede, tog det ikke ret mange år, 2-5, før de alle igen var ukrainere, letter, russere og kirgisere. Det samme vil ske når EU braser sammen.
  Ingen sovjetiske ledere blev retsforfulgt. Det vil heller ingen EU ledere blive, og de arme tyskere kan endda risikere at se anti-demokraten Martin Schultz som ny kansler efter Merkel.

 7. Vi mangler en rigtig Leder i vort land. Og dermed en handlekraftig regering. Vor ordensmagt er presset i knæ, lovløsheden bliver tiltagende fremherskende. De autonome, militante kræfter går hånd i hånd med ekstremistiske muslimer og bryder lov og ret. Trusler fyger, truer politiet, smadrer, bruger kasteskyts,er aggressive og uciviliserede. At politiet ofte må trække sig duer ikke. Regeringen må give Ordensmyndigheden det, der skal til af mandskab og grej, så betjentene ikke må trække sig. Der skal være opbakning til politiet fra baglandet. Vandalisme og ugerninger må standses straks. Afregning på stedet.
  Så længe vi har dialog og småadvarsler, mister vi fodfæstet. Lovløshed, dominans og selvstyrende masser må væk – stå til ansvar ! Vor Regering må nu smøge ærmerne op. Ikke kun i ord love stramninger; men i handling vise, vi er et demokrati. Vi kræver, at lov og ret opretholdes.
  EU.s agenda med åbne grænser og kulturberigelse, fredeligt samvær på kryds og tværs har slået fejl. Men det “må ikke være” !! Så taber alt for mange forvrøvlede, falske profeter og “fredseksperter”. ansigt.
  De har taget fejl !

 8. Islams 1400-årige stamme-krig imod Vestens sekulære (kristne) national-stater er i det 20. årh. gået ind i en ny fase. Krigen føres nu med stor succes for muslim-stammen. Der sker massiv immigration og fuldstændig uhindret islamisk besættelse af Europa og hele vores vestlige territorium. At det kann lade sig gøre skyldes de KRISTNES LØGN OM, ISLAM ER RELIGION. Islam har intet med religion at gøre, men er videnskabelig set et godt gammeldags (hedensk) stamme-diktatur. Religion er personlig og frivillig tro på (eller en antagelse om) en åndelig dimension. Religion forudsætter, der eksisterer en sekulær statsdannelse, det “hellige” og det “profane” skal være adskilt, – hvilket er tilfældet i kristendommen, men IKKE i muslimernes stamme- og klankultur. Denne stamme- og klan-kultur tvinger de vestlige nationalstater nu deres borgere, os, til at kalde “religion”. Således kan islam nu frit erobre Vesten ved hjælp af Vestens egne begreber. “Religion” findes ikke i islam, der er en u-delt stamme-kultur. Stamme-diktaturet gives af Vestens regeringer nu frit lejde ved at være givet “religionsfrihed”….selvom religion og religionsfrihed er fuldstændig ukendt i islam. Islamisk stamme-tvangs-gude-eksistens er IKKE frivillig eller nogen personlig tro eller religion. – Muslimers stamme- og klan-kultur er baseret på islamismens totalitære stamme-krigs-diktatur. Islams klare mål er, ved krig og infiltration, at bekæmpe jøde-stammen og hele den sekulære (kristne) kultur. – Det er katastrofalt, at den jødiske og frem for alt den islamiske stamme- og klan-kultur nu kaldes “religion” i Vesten. I tidligere århundreder var det for Vesten ren hedenskab. Men alle Vestens “lærde” forholder sig nu til islams voldelige og krigeriske stamme-kultur som var der tale om en fri tro eller en religion. Det er vanvid. Islam er i vores humaniserede verden en forbryder-organisation, et kæmpe forvokset oldtidigt stamme-diktatur. Forbryder sig i den moderne verden med sin stamme-racisme og menneskefjendske doktriner både imod den undertrykte muslimske befolkning og alle andre mennesker. Islams mål er helt åbentlyst krig, at slå alle andre “stammer” ihjel. Men islamisk stamme-krig og stamme-livsførelse er af katolikkernes overhoved, paven, og hele Vestens “intelligensia” nu udnævnt til at være “religion”. Folket ved næsten instinktivt, at det ikke passer. Vestens “lærde” har dødsdømt vores sekulære kultur ved at behandle denne beskidte stamme-ideologi, islam, som var der tale om en “religion”.

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.