VAR DU KLAR OVER FØLGENDE PROBLEMER MED DE NYE COVID19-VACCINER?

vaccination
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard & Peter Jørgensen.

NewSpeek får med meget jævne mellemrum tilsendt oplysninger og (links til) artikler af læger, der ikke vil træde frem med navn af frygt for at miste deres autorisation.

Vi har bl.a. fået tilsendt nedenstående, og som vi plejer at skrive: Læs og døm selv.

***

VAR DU KLAR OVER FØLGENDE PROBLEMER MED DE NYE COVID19-VACCINER? 

  1. Der er tale om delvist falsk varebetegnelse
  2. Covid-19 vaccinerne kan give alvorlige og livstruende bivirkninger – ikke nu, men på længere sigt

Derfor vil det være en decideret forbrydelse imod dine medmennesker at indføre tvangsvacciner, enten ved direkte eller indirekte tvang. Læs detaljerne herunder og se, om du kan svare på spørgsmålene.

Ang. ’vacciner’:

Hvordan kan nogen få lov til at kalde denne form for genterapi for vacciner, selv om det i realiteten er genterapi? Hvorfor ønsker man at føre befolkningen – og lægestanden – bag lyset?

På hjemmesiden for det amerikanske lægeselskab for genterapi, nævner man at mRNA vacciner er en effektiv form for genterapi:

Website for American society of Gene and cell therapy: https://www.asgct.org/research/news/december-2020/pfizer-covid19-mrna-vaccine.  It is the first-ever mRNA vaccine or drug approved by the FDA, representing a culmination of decades of research that now demonstrates the safety and efficacy of gene therapy on the world’s stage.

På Modernas egen hjemmeside står der, at mRNA er sammenligneligt med et operativsystem, der kan interagere med forskellige andre programmer:

Moderna’s own website: https://www.modernatx.com/mrna-technology/mrna-platform-enabling-drug-discovery-development
We set out to create an mRNA technology platform that functions very much like an operating system on a computer. It is designed so that it can plug and play interchangeably with different programs. In our case, the “program” or “app” is our mRNA drug – the unique mRNA sequence that codes for a protein.

Hvordan kan det være, at man godkender disse ’vacciner’, uden at man har undersøgt bivirkningerne til ’vaccinerne’ ordentligt? Fx ved at tage DNA tests før og efter i kliniske undersøgelser i store kohorter, med regelret lægelige undersøgelser af deltagerne, for at afklare om disse ’vacciner’ på længere sigt øger raten af mutationer, og dermed risikoen for autoimmune sygdomme og kræftsygdomme?

DNA-tests er det absolut nødvendigt at udføre, når man giver ’vacciner’, der er betegnet af American Society of Gene & Cell Therapy som genterapi, og som både er gensplejset, syntetiske og indlejret i nanopartikler´. De består af mRNA eller DNA, og hvor DNA-vaccinen bliver indsat direkte i vaccinemodtagerens eget DNA og bliver der forever.
Vi ved, at arvematerialet er let påvirkeligt, og i forvejen let påvirkes af alt muligt, selv af almindelige faktorer som mad, andre sygdomme og sollys. Derfor er der grund til at formode, at vaccinemodtagernes DNA påvirkes af indsprøjtning af syntetisk fremstillede gensplejsede elementer (mRNA og DNA) og syntetiske nanopartikler.

Ingen har undersøgt ’vaccinernes’ effekt på DNA i kliniske undersøgelser, før godkendelse er givet. Hvordan kan det være, at man ikke som minimum forlanger, at det langtidsundersøges (med DNA-tests før og efter ’vaccinerne’ gives, med regelmæssige DNA-tests), for vi ved jo, at mutationsskader ofte først viser sig efter mange år?

Hvordan kan man gå med til at godkende ’vacciner’, der ikke er ordentligt undersøgt? De store undersøgelser, som danner grundlag for godkendelse af ’vaccinerne’, har vaccinefirmaerne selv designet, udført, tolket og publiceret.

a. ‘’Pfizer was responsible for the design and conduct of the trial, data collection, data analysis, data interpretation, and the writing of the manuscript.’’ https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034577

b. Ang Moderna vaccinen: ‘’Investigational New Drug sponsor, Moderna, was responsible for the overall trial design (with input from the Biomedical Advanced Research and Development Authority, the NIAID, the Covid-19 Prevention Network, and the trial cochairs), site selection and monitoring, and data analysis.’’ https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2034201?query=recirc_mostViewed_railB_article

c. Undersøgelsen af Astra-Zenicas ‘vaccine’ er betalt af Astra-Zenica og Bill Gates foundation, og Astra-Zenica har selv gennemset deres egne data og det endelige manus for publikation.
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32661-1/fulltext

23.848 participants total, from the UK, Brazil and South Africa.
The study was funded by UK Research and Innovation, National Institutes for Health Research (NIHR), Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, Bill & Melinda Gates Foundation, Lemann Foundation, Rede D’Or, Brava and Telles Foundation, NIHR Oxford Biomedical Research Centre, Thames Valley and South Midland’s NIHR Clinical Research Network, and AstraZeneca. AstraZeneca reviewed the data from the study and the final manuscript before submission.

Det betyder alt i alt, at ingen af undersøgelserne er objektive og derfor videnskabeligt set ikke valide.

Den fremtidige indrapportering af bivirkninger er ligeledes begrænset til, hvad man opdager tilfældigt. Der er ingen systematiske undersøgelser, hverken klinisk objektive undersøgelser hos læger eller parakliniske undersøgelser via laboratorium eller scanning. Der er heller ikke planlagt DNA-tests før og efter vaccinen.

Man undlader at undersøge for det, det dybest set er problemet med disse ’vacciner’ – nemlig skader på DNA hos vaccinemodtagerne, dvs. skader der ikke viser sig nu, men på langt sigt, og som er alvorlige og livstruende.

Ang. nye bekendtgørelser og love:

Regeringens sololøb: Hvordan kan det være, at regeringen ikke lytter til eksperter fra Sundhedsstyrelsen og Lægeforeningen i sundhedsspørgsmål – hverken i deres førte politik eller i deres lovforslag? Hvad er det for myndigheder, som regeringen modtager rådgivning fra?

Tvangstestning, tvangsbehandling og vaccinepas: Hvordan stiller man sig i vores oplyste demokratiske samfund over for regeringens forslag om tvangsbehandling (der formentlig inkluderer tvangsvacciner), indførelse af tvangstestning (Lov 102) og indførelse af vaccinepas (både til rejser, indkøb, koncerter, restauranter, skoler, jobs, konferencer), der repræsenterer en form for tvang, der – om end indirekte – er diktatorisk tvangsmæssig i sin natur?

Respiratorpladser: Hele undskyldningen for at lukke landet ned er, at vi ikke har kapacitet nok til at håndtere de mange syge i sundhedsvæsenet (herunder ikke nok respiratorer). Hvorfor bruger vi så ikke 10-100 mia. kr. på at købe respiratorer og leje en nedlagt skole på Mols til coronasyge, så vi kan lukke landet op igen i stedet for at låne 600 mia. i udlandet og gældsætte landet for evig tid?

Epidemiloven: Hvordan stiller man sig overfor, at regeringen – i ramme alvor – sidder og diskuterer, hvordan vi forvalter enevældige elementer i epidemiloven som magtudøvelse i form af tvang og umådeligt strenge straffe og brug af ekspropriation, politi og militær, som om det var helt normalt? Flere af tiltagene nærmer sig middelalderens gabestokke og U-landes primitive diktaturer? 

Forebyggelse og behandling: Hvordan kan det være, at vi ikke benytter os af de effektive metoder både til forebyggelse og behandling af corona, der findes både i moderne lægevidenskab og med naturlige metoder?

a. Azitrhomycin, Hydroxychlorokin, Ivermectin, Vitamin D
www.c19study.com

b. Madagascars urter –  hvor man har 267 døde ud af 16 millioner
https://www.theafricareport.com/27203/coronavirus-madagascars-covid-organics-born-from-local-tradition/ 


c. AyurVedas metoder i Indien, hvor man har fået Indiens smittetal 90% ned).
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7430223/
https://www.timesnownews.com/health/article/covid19-ayush-ministry-recommends-taking-ayush-kwath-to-enhance-immunity-know-the-recipe/583398
https://www.timesnownews.com/india/article/prince-charles-was-cured-of-coronavirus-through-ayurveda-homoeopathy-ayush-minister/573108
https://indianexpress.com/article/coronavirus/uk-prince-charles-coronavirus-ayurvedic-medicine-6346204/ 

WHO anbefaler faktisk, at alle lande supplerer den gængse behandling med AyurVediske tiltag fra Indien
J Ayurveda Integr Med. 2011 Oct-Dec; 2(4): 179–186.  doi: 10.4103/0975-9476.90769, PMCID: PMC3255448

Hvordan kan det være, at man vælger at tilbageholde information til borgerne om, at der findes dokumenteret effektive metoder både til forebyggelse og behandling af corona? 

[Læs fx her] 

Hvordan kan det være, at man via epidemiloven vil gå med til at tvinge befolkningen til behandling i moderne lægevidenskab i stedet for at give enhver borger ret til at vælge frit? At vælge frit mellem, om man ønsker behandling via naturlige, skånsomme og effektive metoder eller moderne lægevidenskabs kemikalier? Og også at vælge frit, om man slet ingen behandling vil have (selvbestemmelsesretten)?

Del artiklen her: