TURBOKRÆFT GENNEM VACCINATION?

UteKruger
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz. 

Den tyske patolog dr.med. Ute Krüger fortæller i et interview om de tendenser, hun i disse måneder observerer omkring brystkræft. Som patolog på et svensk sygehus består en stor del af Krügers arbejde i at analysere vævsprøver fra levende mennesker, og hun observerer lige nu noget aldeles alarmerende.

Dr. Krüger har udover vævsprøver, hun fysisk ser i sit daglige arbejde, gennem forskning kigget på ca. 1500 brystkræfttilfælde. Hun har således en stor viden og erfaring, der kan danne basis for at spotte generelle ændringer i mønstre omkring denne desværre i forvejen hyppige og farlige form for kræft.

Dr. Krüger beretter, at hun meget sjældent har set tumorer på over 3 cm i diameter i de tilfælde, der opdages gennem det effektive svenske mammografi-screeningssystem, hvor kvinder mellem 40 og 74 har mulighed for at få konstateret, om de har brystkræft i et meget tidligt stadie.

Ændring i mønsteret

I de seneste måneder er der imidlertid sket en ændring i det mønster, og Krüger ser nu, at de tumorer, som opdages ved screening er 4, 5, 6 eller 10 cm i diameter. De seneste uger har hun sågar set svulster på 16 cm, som således fylder hele brystet. Der er altså de seneste måneder sket en markant ændring i størrelsen på kræftknuder, som må skyldes en påvirkning, der er påført hele befolkningen – det må være den logiske slutning at drage, når der er tale om en generel ændring i sygdomsmønstrene.

Dr. Krüger har også bemærket, at alderen på kvinder, der får konstateret brystkræft, også bryder med det mønster, hun i gennem mange år har set.
Det er nu ikke ualmindeligt, at hun ser kvinder ned til 35 år med en særlig aggressiv type kræft (se billederne omkring 4:30 min). Problemet med den aggressive kræft er, at den ofte ikke er begrænset til brystet, hvor den kirurgisk kan fjernes, men også findes i lymfeknuder – en situation, hvor kemoterapi også bliver nødvendig.

Dr. Krüger kan naturligvis ikke med sikkerhed fastslå en sammenhæng med udrulningen af mRNA-vaccinerne, men agerer her som den samvittighedsfulde læge og forsker ved at påpege og advare om en mulig sammenhæng. Dr. Krügers opdagelser stemmer overens med fx patolog Ryan Coles vedrørende øgningen af særligt aggressive former for kræft og også med de nyligt lækkede statistikker fra det amerikanske forsvar, hvor man har dokumenteret en øgning i brystkræfttilfælde på 487 %. 

***

  DMED

***

Der er altså endnu ingen direkte beviselig sammenhæng mellem vaccinerne og disse ændringer i mønstrene i kræfttilfælde, men logisk set er det naturligvis det mest sandsynlige, at det er vaccinerne, der er årsag. Som dr. Krüger nævner, vil forskning i årerne fremover afsløre hvordan. Jeg har ikke plads her til at gå i detaljer med, hvor sammenhængen til mRNA-vaccinerne kunne ligge, men dr. Krüger bidrager i interviewet med facts omkring immunforsvaret og den sammenhæng, der kunne være mellem en vaccineinduceret ændring i dette og de nye aggressive kræftformer.

Gid flere modige og samvittighedsfulde læger ville stå frem

Jeg ville ønske, der var flere modige og samvittighedsfulde læger, der ville stå frem, hvis de i disse måneder observerer afvigelser i de kendte sygdomsmønstre. Måske er det, fordi dr. Krüger er ansat ved et svensk hospital, at hun føler det mindre farligt at give et interview på tysk på en obskur tysk YouTube-kanal med kun 1850 abonnenter – jeg ved det ikke, men det er efter min mening på tide, at læger i al almindelighed lader deres samvittighed og faglige integritet dirigere deres handlinger i stedet for, at det er angsten for repressalier fra en korrupt elite af politikere og sundhedsbureaukrater, der dikterer, hvad de kan (tør) sige og gøre.   

Del artiklen her: