MAX SCHMELING LAVER DEN ’VACCINE’-STATISTIK, SOM SUNDHEDSMYNDIGHEDERNE OG EN KRITISK PRESSE BURDE HAVE UDFØRT

Samlet
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard. 

NewSpeek har sammen med en række andre platforme, bl.a. Den Korte Avis, Indblik, Den Frie Presse og dkdox.tv fået tilsendt en mail (til Nyhedsredaktøren) fra Max Schmeling med en række vedhæftede filer, der bliver linket til nedenfor. 

Det er tungt og svært stof, og Max Schmeling skal have stor tak for at have gjort det helt nødvendige statistiske arbejde, som vi engang havde en kritisk presse til at håndtere.

I parentes bemærket: At pressen i dag går under betegnelsen ’presstitutes’ – press + prostitutes, er indlysende for enhver, der følger med uden for de statsstøttede medier. 

***

 

Kære Nyhedsredaktør

Se venligst vedhæftede åbne brev samt bilag til Epidemiudvalget. Brevet er vedhæftet og kan også findes her: https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/EPI/bilag/343/index.htm

Jeg har også vedhæftet det brev fra Sundhedsministeriet, som det svarer på. Historien er, at jeg jo henvendte mig til Folketinget, Epidemiudvalget, og mange flere i december, i et brev, hvor jeg udtrykte bekymring over at man så forskelligt antal bivirkninger pr. vaccinebatch. Det kom der d. 2/2 et svar på fra Magnus Heunicke. Et svar, som mildest talt forsøgte, at feje hele sagen ind under bordet med to påstande:

  1. Der er kun overdødelighed i 2021 efter november, og det skyldes covid-19 og dermed ikke vacciner.
  2. Ingen indberettede dødsfald for Pfizer og Moderna kan positivt relateres til vaccination.

Begge argumenter er fuldstændigt usaglige og forkerte, hvorfor jeg har skrevet vedhæftede brev, hvor jeg viser at: SSI’s [Statens Serum Institut] dødelighedsmodel viser forkert, og at indberetningssystemet for bivirkninger bliver anvendt på en usaglig og metodisk forkert måde at sundhedsministeriet.

Ift. gennemlæsning vil det nok være en fordel at have mit oprindelige brev ved hånden. Det findes  her:  https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/epi/bilag/195/index.htm

Hvis henvendelsen giver anledning til spørgsmål, er du/I velkommen til at kontakte mig, og hvis I vil lave noget interview omkring det, så er I også mere end velkomne. 

Hvis du kender andre medier, der kunne tænkes at ville bringe Vedhæftede, vil det glæde mig meget hvis du vil videresende til dem.

Bedste hilsener

Max Schmeling

(…) 

max@schmeling.dk

(…) 

***

Her følger de dokumenter, der var vedhæftet mailen til nyhedsredaktøren på de alternative platforme: 

Åbent brev til Epidemiudvalget  

Bilag 1 – Samlet antal dødsfald i Danmark pr. måned 

Bilag 2 – Indberettede dødsfald for Pfizer / Comiranty og Moderna / Spikevax,

Bilag 3 – On Covid-vaccines, 

Bilag 4 – Notes and recommendations for conducting post-mortem examination (autopsy) of persons deceased in connection with COVID vaccination

Sum EPI -bilag 1 alm. del spørgsmål 93

 

*** 

[I et vedhæftet Word-dokument]

Folketingets Epidemiudvalg har den 3. januar 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 93 (Alm. del) til sundhedsministeren, som hermed besvares.  

Spørgsmål nr. 93: 

”Vil ministeren kommentere åbent brev af 14/12-2021 fra Max Schmeling, Aarhus om systematiske forskelle i antal bivirkninger mellem Covid-19 vaccinebatches, jf. EPI alm. del – bilag 195?”

Svar:

 Til brug for besvarelsen er der indhentet bidrag fra Lægemiddelstyrelsen, som har udarbejdet vedlagte notat med bidrag fra Statens Serum Institut. Af notatet fremgår bl.a. at:

”Lægemiddelstyrelsen og de andre lægemiddelmyndigheder i EU/EØS har ikke set tilfælde af batchrelaterede bivirkninger efter vaccination med Comirnaty eller Spikevax, og der er ikke konstateret en sammenhæng mellem bivirkningsindberetningsfrekvenser og anvendelsen af forskellige vaccinebatch. Det generelle billede af indberettede formodede bivirkninger afspejler vaccinernes bivirkningsprofil og antallet af vaccinerede.”

Jeg kan henholde mig til Lægemiddelstyrelens og Statens Serum Instituts oplysninger. 

Med venlig hilsen

Magnus Heunicke      /      Kristine Lilholt Nilsson

*** 

Del artiklen her: