CORONA-PROPAGANDAEN SOM ÆNDREDE VERDEN

ExNurse
Del artiklen her:

Erik Refner, senior. 

Hvem skulle dog have troet, at intelligente mennesker kunne falde for den fladpandede propaganda, vi er blevet bombarderet med nu i halvandet år?

Kunne årsagen være, at vi bevidst er blevet ”uddannet” til godtroende idioter? I Sverige og USA synes dette at være svaret, så måske er vi andre bare fulgt efter som små velopdragne hunde iført tynd snor og tætsiddende skyklapper?  

Situation

Enormt lange køer med mennesker i alle aldre fra omkring 16 til 60, vil jeg tro, er samlet uden for et engelsk ”vaccinations-tempel”. De fleste er iført ansigtsmaske og ligner ganske almindelige mennesker. Dette første-indtryk viser sig dog at være et øjenbedrag, da de fleste synes at bære alle tegn på at være indoktrinerede zombier.  

Nogle eks-sygeplejersker forsøger at informere de maske-formørkede om konsekvenserne af den ”vaccine”, de tilbydes, og som de tålmodigt venter på at få pumpet ind i armen.  Disse godhjertede samaritanere fortæller ikke andet end hvad den engelske regering selv oplyser i deres Yellow Card – antal dødsfald, hvilke og hvor mange bivirkninger der er konstateret.  

 

Eks-sygeplejerskerne går også langs rækkerne og uddeler en folder, der ud over nævnte Yellow Card’s oplysninger om bivirkninger og dødsfald også fortæller, at alle mennesker, inden de injiceres, skal informeres om bivirkninger, og at de dernæst kan give deres samtykke til eller nægte at blive injiceret med dette stof.

Informeret samtykke 

På engelsk kaldes denne procedure ”informeret samtykke” (Informed Consent). Vi alle – ikke kun englænderne – skal informeres om bivirkningerne og derefter acceptere, samtykke, sige ja eller nej tak til at blive injiceret. 

Man skulle tro, at mennesker ville blive glade

Man skulle tro, at mennesker ville blive glade for nogle saglige regerings-oplysninger, inden de får nålen, ikke sandt? Men således er det absolut ikke – i hvert fald ikke i England og sikkert heller ikke i Danmark. 

De fleste bliver fornærmede, mange vender dem ryggen, nogle bliver endog ganske aggressive og enkelte forsøger fysisk at fjerne disse ”frelsende engle”, lukke munden på dem, hvis eneste formål er at give zombierne lidt information, som måske kan redde dem fra smerte og i yderste fald fra døden. 

Ikke én eneste i den lange kø synes interesseret. De fleste reaktioner går i denne retning:

Jeg er ikke interesseret.

Jeg vil ikke vide af, hvad du siger.

Uanset hvad du fortæller, vil jeg vaccineres. 

Jeg tror på vacciner.

En i køen spørges: Du siger, du er informeret, men ved du, hvad der er i disse injektioner? 

Svar: Jeg vil ikke vide det.

Erstatning for forsøgsrotter

Læser du i øvrigt nævnte Yellow Card, vil du se, at den engelske regering frejdigt og fejlagtigt hævder at ”corona-vaccinerne” er godkendt, at de er yderst virksomme, ja stort set helt uproblematiske.
Disse corona-injektioner er ”godkendt”, men kun som eksperimentelle ”vacciner” i en forsøgsperiode, der slutter i 2023. Herefter skal forsøgsresultaterne vurderes, og finder medicinalindustrien, at alt er i sin skønneste orden, kan forsøgene fortsætte endnu nogle år. 

Du, som er blevet eller tænker på at blive corona-injiceret, er således vaccinefabrikanternes fuldgode erstatning for de dyrt indkøbte forsøgsrotter, der i parentes bemærket alle afgik ved en hurtig og formentlig smertefuld død i tidligere afbrudte forsøg.

Se video her.

 

Del artiklen her: