SVENSKE POLITIKERE: SÆT MILITÆRET I FORSTÆDERNE

(Foto: Sveriges kongelige garde)
Del artiklen her:

Store dele af Sverige er i dag under kontrol af bevæbnede muslimer og radikale islamister. Sveriges største konservative parti vil indsætte militæret.

“Det bør undersøges, om militært personel under politiet kan udføre visse politiopgaver, f.eks. opretholdelse af den offentlige orden og visse sikkerhedsopgaver. Disse militære personer bør have en kortere uddannelse til disse opgaver.” Sådan skriver tidligere regeringsparti Moderaterna i et lovforslag.

Tidligere på året gik den øverste leder af svensk politi på nationalt TV og tryglede “hjælp os, hjælp os!” og bad om, at samtlige kræfter i det svenske samfund støtter politiet med at få genoprettet orden i de stadig flere og større parallelsamfund.

Som NewSpeek tidligere har rapporteret, er det blevet uhyggeligt let at slippe afsted med grove forbrydelser i Sverige, herunder voldtægt og mord, fordi politiet langt fra har ressourcer til at håndtere de mange forbrydelser. Opklaringsprocenten på mord er 20-25 procent (i Danmark ligger den omkring 95 procent). Ud af 114 voldtægter under en række festivaler i sommeren 2016 førte kun en enkelt sag til domsfældelse.

Svensk politi har tidligere berettet, hvordan stadig større områder af landet ikke længere kontrolleres af myndighederne, men af “religiøst politi”. Politiets officielle tal på landets no-go zoner var sidste år 55, og kigger man på et landkort, kan man se, at hovedstaden efterhånden er omringet af områder, kontrolleret af bevæbnede, religiøse – islamiske – enklaver.

“Der er lovløshed i dele af Stockholm-regionen nu,” fortæller en ængstelig politidirektør. En anden politidirektør  fortæller, at “retssystemet, der er en grundpille i et demokratisk samfund, er ved at bryde sammen i Sverige.”

Del artiklen her: