SÅ GAKKET ER USA’S DEMOKRATISKE PARTI, SOM MEDIERNE ELSKER

Del artiklen her:

 

Særligt venstreorienterede partier har gjort en dyd af at opdele befolkningen i “gode og onde”, for dermed at få folk til at stemme på de gode venstreorienterede.

Kommentar af Ivan Dybdal

USA’s Demokratiske Parti baserer deres folkelige opbakning på identitetspolitik. Efter min mening er et af de store problemer, der breder sig mere og mere – også uden for USA.

Det giver totalt afløbsstop i demokratiet. Istedet for at stemme efter politisk overbevisning, betyder det, at folk i stigende grad stemmer ud fra hvilket specielle “segment” du tilhører. Identitetspolitik får folk til at se sig selv i kasser, noget som især venstrefløjen udnytter ved at identificere deres kasser som “de godes” kasser. Det har ført til, at vegetarer er bedre end kødspisere, cyklister er bedre end bilejere, økologifreaks er bedre end dem, der spiser sprøjtet mad. I USA er det nået så vidt, at vælgerne er begyndt at se sig selv i segmenter afhængigt af hudfarve – det værste man kan være er en hvid, heteroseksuel mand.

Hver af de forskellige interessegrupper markedsfører sig nærmest som de gode, der skal frelse verden. De gamle partier mister medlemmer og feel good eller feel bad partier som Alternativet og Enhedslisten får flere og flere tilhængere. Enhedslisten får snart flertal i borgerrepræsentationen i København, og så flytter alle, der tjener til det daglige brød ved eget arbejde i det private erhvervsliv, ud af byen, der så bliver en kulisse som forlystelsespark for folk på offentlig støtte eller løn.

Hvor går demokratiet i Amerika hen?

USA har stadig et levende demokrati, der kan vende skuden, som de gjorde ved at vælge Donald Trump til præsident sidste år. England gjorde også identitetspolitikerne til skamme, da de stemte for Brexit. Nogle af de ældste demokratier i verden fungerer. Men de er oppe mod stærke kræfter.

LGBT i USA (Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender; dansk: lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner) var en af Hillary Clintons sikre vælgergrupper – en af “de gode”. Det kvitterede hun for ved på et valgmøde for LGBT vælgere, at sige:

You know, to just be grossly generalistic, you could put half of Trump’s supporters into what I call the basket of deplorables. Right?” Hillary Clinton fortsatte: “The racist, sexist, homophobic, xenophobic, Islamaphobic – you name it. And unfortunately there are people like that. And he has lifted them up.” Identitetspolitik ændrer demokratiet fra at være et system, hvor det bedste argument vinder, til et system, der handler om, hvilken gruppe man tilhører til. Og når først grupperne er etablerede, begynder øgenavnene og “os” og “de andre”-tænkningen.

Den udtalelse var nok et af hendes største selvmål. Den vakte jubel blandt LGBT tilhørerne, men i dag siger hun, at hun fortryder den, fordi den slap ud til resten af de amerikanske vælgere. De synes ikke, de er en ”basket of deplorables” altså den samling, hun nævnte, af ynkværdige homo-og islamofober.

I kampen for at tækkes de forskellige “gode” segmenter, har USAs Demokratiske parti vedtaget en række ret barske love der skal sikre stemmer hos alt fra HIV-smittede, transseksuelle og vegetarer. Her kommer nogle eksempler på, hvor langt Hillary Clintons parti, mediernes darling under præsidentvalget i 2016, vil gå:

Gak i Californien

I Californien, der styres af det Demokratiske Parti, er det nu OK at smitte en anden med HIV.

Californiens guvernør, Jerry Brown fra det Demokratiske Parti, underskrev forrige fredags et lovforslag, der betyder, at det ikke længere er strafbart bevidst at udsætte en seksuel partner for HIV-smitte, uden at fortælle partneren inden, at man er HIV-positiv.

Det er heller ikke længere strafbart at give blod og undlade at sige, at man er HIV-positiv.

Biologisk køn afskaffes i Californien

Californiens senat overvejer nu et lovforslag, fremsat af Demokraterne. Det vil straffe sundhedspersonale med op til et år i fængsel, hvis de “forsætligt og gentagne gange” afviser at henvende sig til en transseksuel patient eller beboer med deres “foretrukne navn eller pronomen“.

Lovforslaget, SB 219, er fremsat af den californiske senator Scott Wiener fra det Demokratiske Parti. Det har til formål at beskytte transkønnede og andre LGBT-grupper. Uanset om personen til forveksling ligner sit biologiske køn, kan det f.eks. give op til 1 år fængsel at sige ”hun” om en kvinde, der har valgt at kalde sig mand.  Det er en lov, der især kan ramme sygehus- og sundhedspersonale og SOSU assistenter på plejehjem, hvis de tager fejl af udseendet og ikke lige kan finde ud af at bruge den rigtige kønsbenævnelse.

Californien har erklæret at den er en Sanctuary State

Californien har også åbent erklæret sig som fristed for illegale indvandrere, hvor de føderale myndigheder i Homeland Security (USA samlende organ for national sikkerhed) ikke har adgang til dem, der er mistænkt for forbrydelser eller for at have forbindelser til islamiske terror netværk. Derfor søger mange illegale indvandrere til Californien, der nægter at udføre præsident Donald Trump’s politik, fordi dér spørger man ikke til deres baggrund eller forbindelser, men giver dem mulighed for offentlig hjælp og social service i øvrigt uden at stille spørgsmål.

Californien forhindrer dermed bevidst det føderale Homeland Security i dets bestræbelser på at sikre landets ydre grænser, identificere terrorister, og deportere kriminelle udlændinge. De siger, at det er en del af deres kamp mod præsidenten.

Læs også: SIDSTE NYT FRA DEN AMERIKANSKE BORGERKRIG: TRUMP SAGSØGER UDBRYDERSTATERNE

Demokratiske Parti i Californiens indsats mod ko prutter

Mange amerikanere betragter Californien som et land af tosser – og på det sidste har det ofte været svært at argumentere imod dem. Det Demokratiske Parti arbejder på at regulere koprutter. Ja, du så rigtigt. Koprutter og kobøvs er underlagt regulering i den mest regulerede stat i unionen.

Denne lov bekæmper disse farlige forurenende stoffer (koprutter), og derved beskytter den folkesundheden og bremser klimaændringerne,” sagde guvernør Jerry Brown i en erklæring, da han underskrev loven (trods  voldsomme protester fra Californiens landmænd).

Loven vil ikke stoppe køer fra at prutte, selvfølgelig, fordi køer er berygtede for at være respektløse overfor menneskets love. I stedet vil den gøre livet vanskeligere for mælkebønderne i Californien.

Mælkebedrifterne vil være forpligtet til at reducere metan emissionerne fra koprutter op til 40 procent under 2013-niveauet inden 2030. Staten vil bruge 50 millioner dollars til at kompensere for omkostningerne ved, hvad der populært kaldes “prutindsamlingsapparater”, der er beregnet til at opfange metan i prutter fra køer og konvertere det til elektricitet. Samtidig får staten Californiens Luft Forurenings Råd (Air Resources Board) beføjelse til at fastsætte de regler, som de finder nødvendige for at nå det angivne mål.

Selv hvis Californien skulle finde en måde at få køer til at stoppe med at prutte eller kan opfange alle prutterne og omdanne dem til elektricitet – eller mere sandsynligt, hvis de får reguleret alle statens malkekvægsbedrifter til at ophøre med at eksistere – vil det have en minimal indvirkning på de globale metan niveauer. Californien er ikke langt fra den førende producent af koprutmetan i USA, ifølge Miljøstyrelsen (Environmental Protection Agency)

Det er er endnu et af Californiens kostbare fantasiprojekter, der frem for alt skal give stemmer til det Demokratiske Parti.

”People of color” – er nu også nogle af dem uden farve

Det Demokratiske Parti står stærkt i Californien, hvor det bl.a baserer sig på LGBT-vælgere og ”people of color”, som i dag er blevet et samle-begreb for alle, der ikke er heteroseksuelle hvide mænd.

Denne sidstnævnte gruppe – heteroseksuelle hvide mænd – opfattes som “fjenden” af det Demokratiske partiapparats politiske strateger.

Engang kunne du ikke gøre for, hvem du var født af. Som det hed: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. Men med identitetspolitik sættes dette helt grundlæggende princip ud af kraft.

Kilder:

Daniel Greenfield Frontpage Magazine, 9. oktober 2017:  http://www.frontpagemag.com/point/268084/california-infecting-someone-hiv-isnt-crime-using-daniel-greenfield

Klip fra Hillary Clintons nu berømte ’Tump’s voters are deplorables’ tale til begejstrede LGBT vælgere: https://www.youtube.com/watch?v=OZHp4JLWjNw

http://reason.com/blog/2016/11/30/californias-new-cow-fart-regulations-tot

http://www.breitbart.com/california/2016/11/30/cow-farts-california-new-hot-air-obsession/

https://youtu.be/-eVszaYLcRU

Del artiklen her: