NY FORSKNING OM OVERDØDELIGHEDEN FORÅRSAGET AF DE EKSPERIMENTELLE mRNA-INDSPRØJTNINGER

Rancourt
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Canadisk forskningsrapport viser omfanget af dødsfald, som vi må antage, til en vis grad er forårsaget af COVID-19-“vaccinerne”. Rapporten hedder:

COVID-19 vaccine-associated mortality in the Southern Hemisphere og er forfattet af Denis G. Rancourt, PhD; Marine Baudin, PhD; Joseph Hickey, PhD; Jérémie Mercier, PhD

Blandt de 4 forskere finder vi, som det ses, Denis G. Rancourt, der er en af dem, der gennem analyser af regeringers egne data, demonstrerer problemerne med det officielle corona-narrativ.

De officielle statistikker

Rancourt et al. har gennemtrævlet de officielle statistikker fra en række lande på den sydlige halvkugle. De har gennem analyse af overdødeligheden, som over hele verden tidsmæssigt falder sammen med ibrugtagningen af de eksperimentelle mRNA-indsprøjtninger, anslået, hvor mange mennesker denne nye vaccineteknologi indtil videre har kostet livet.

Stærke indicier

Før jeg nævner forskernes konklusioner, må jeg understrege, at man naturligvis ikke kan bevise, at mRNA-indsprøjtningerne er den direkte eller eneste årsag til overdødeligheden. 4 ting gør sig imidlertid gældende som stærke indicier på, at netop den verdensomspændende massevaccinationskampagne som minimum er medvirkende årsag til overdødeligheden:

  1. Der er en stærk tidsmæssig korrelation mellem udrulningen af massevaccinationen og den opståede overdødelighed.
  2. Lande med høj vaccinationsrate har større overdødelighed end lande med lav vaccinationsrate.
  3. Overdødeligheden er forekommende i alle aldersgrupper.
  4. Overdødeligheden er et verdensomspændende fænomen ligesom massevaccinationskampagnen.

1 dødsfald pr. 2000 injektioner

De canadiske forskere introducerer begrebet “vaccinedose-fatalitetsrate”, hvilket er den ratio, der er mellem antallet af injektioner og antallet af formodede dødsfald forårsaget af injektionerne. Denne ratio kalkuleres til at være 1 dødsfald pr. 2000 injektioner.

Man anslår, at der på verdensplan nu er omkring 17 millioner dødsfald forårsaget af mRNA-indsprøjtningerne, hvilket svarer til et dødsfald pr. 470 personer i live på kloden. Dette har fundet sted på mindre end 3 år (langtidskonsekvenserne og dermed det samlede tabstal kender vi naturligvis ikke).

Har ikke forhindret dødsfald

Forskerne kalder det en masseiatrogenisk begivenhed, der har dræbt 0,2% af verdens befolkning (iatrogenisk betyder skade forårsaget af medicinsk behandling eller rådgivning). Rapporten slår yderligere fast, at indsprøjtningerne ikke målbart har forhindret dødsfald.

Citat fra rapporten:

The all-ages all-doses value of vDFR was typically approximately 0.05 % (1 death per 2,000 injections) – og på dansk: Vaccinedosefatalitetsraten for alle aldersgrupper sammenlagt var typisk 0,05% (1 dødsfald pr. 2000 injektioner).

Del artiklen her: