MODSTRIDENDE INFORMATIONER

DrWagh
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Det er svære tider, man lever i, hvis man søger sandheden om, hvad der egentlig foregår i verden. De, der blindt stoler på de etablerede medier, har det i og for sig nemt, da de ikke bekymrer sig om, hvorvidt informationerne, de modtager, nu også stemmer overens med sandheden. Man kan sige, at for deres vedkommende gælder det, at “enhver er salig i sin tro”. Mennesker, der gerne vil se evidens for en påstand og høre divergerende meninger, før de tager stilling til, hvad de skal tro, har det ikke nemt for tiden, for informationerne er mange og ofte uigennemskuelige og til tider i konflikt med hinanden. Det er som om, sandheden om snart sagt alting bliver sværere og sværere at finde.

Min seneste oplevelse, hvor ny information bare gjorde alting mere uigennemskueligt, var, da jeg af gode venner blev gjort opmærksom på resultater af nogle analyser af de famøse mRNA-vacciner.

Ingen af dem indeholdt RNA-molekyler

Forskere i flere lande har angiveligt analyseret vaccinerne og til deres overraskelse fundet, at ingen af dem indeholdt RNA-molekyler. Ifølge dr. Wagh er ca. 2000 glas med vacciner fra samtlige producenter blevet analyseret af uafhængige forskere i flere lande.
Hvis disse analyseresultater er troværdige, kaster det en anelse grus i maskineriet for alle os, der regner med, at der naturligvis er mRNA i vaccinerne – som både fortalere og modstandere af disse nye eksperimentalindsprøjtninger har fortalt os. Se interview med dr. Wagh.  

Da mRNA-molekylet er den kode, som får cellens ribosom til at fabrikere spikeproteinet, er det klart, at hvis der ingen koder er i vaccinerne, er der heller ikke nogen produktion af spikeproteiner. Hvis dette virkelig er sandt, skaber det uendeligt store problemer for det vaccinekritiske narrativ, som har været fremherskende egentlig fra før, vaccinerne overhovedet blev taget brug. Ikke mindst den tyske professor i mikrobiologi Sucharit Bhakdi har advaret om problemerne, der kan opstå (fx autoimmunreaktioner), når ens egne celler begynder at producere et for kroppen ukendt protein.

Hvad tror jeg selv om disse nye informationer? 

I min afmagt over denne nye forvirrende information tog jeg kontakt til en virkelig ekspert, som jeg vil lade være anonym. Jeg medsendte ovenstående link til interviewet med dr. Wagh og denne ‘Flyer for lab funding’ (som ikke må forveksles med en videnskabelig artikel): https://www.mccairndojo.com/research/sha1-edaf1c60bce445ce342ceb26dba99c317490a125/Flier_For_Lab_Funding_1_1.pdf 

Eksperten, som havde flere overbevisende, men også ret tekniske argumenter for, hvorfor resultatet af analyserne ikke virker overbevisende, slutter sit svar med: ‘Det er for tidligt at drage en konklusion’, hvilket jeg kun kan give ham ret i – vi kommer ikke langt uden den skriftlige dokumentation. Klogere blev jeg ikke.

Steve Kirsch

En artikel af Steve Kirsch, som er en af de helt store sandhedssøgende vaccinekritikere, gav mig en smule mere indsigt i problematikken angående indholdet i de eksperimentelle indsprøjtninger.  

En kollega til Kirsch lavede en analyse af vaccinerne fra Moderna og Pfizer, og heller ikke han fandt RNA.

Kirsch gør imidlertid opmærksom på, at kun legal erhvervelse af vacciner (det vil sige leveret af de samme mennesker, som står bag massevaccinationspolitikken) er mulig. Forskere kan altså kun få lov at analysere det, som bliver dem tildelt, og nogle får slet ikke lov til at erhverve vacciner til research, som det fremgår af denne video. 

Sundhedsbureaukraterne, som har handlet på vegne af big pharma og støttet en for os indtil videre ukendt alternativ dagsorden, er ikke interesserede i, at der bliver fundet hverken skidt eller kanel i indsprøjtningerne. Vi må derfor nok vente på yderligere dokumentation og fortsat formode, at vaccinerne indeholder mRNA.

Blev jeg så klogere nu? 

Desværre ikke. Jeg blev blot bekræftet i det, jeg for længst har erkendt: at det er vigtigt altid at forholde sig skeptisk til påstande, som man ikke selv kan se håndgribelig evidens for. 

Tror jeg, at folkene bag analyserne er fulde af løgn?

Nej! Analyseresultaterne kan være opnået i god tro, men alligevel være forkerte, da der formentlig, som jeg forstår det, til en vis grad er tale om fortolkning og ikke nødvendigvis entydige nagelfaste resultater. Og så længe vaccineproducenterne selv styrer, hvad de uafhængige forskere får lov til at analysere, er det alt for tidligt at drage en konklusion.

Men hvis vaccinerne ikke indeholder mRNA, er det så ensbetydende med, at de ikke er farlige?

Nej, alt fra de foreliggende data – fra statistikker, indberetninger og mediernes dækning af pludselige uforklarlige dødsfald (fx unge sportsfolk) – indikerer, at vaccinerne er farlige. Karen Kingston giver i denne video med sin ekspertise i at læse og forstå patenter et bud på, hvorfor COVID-19-vaccinerne mere end noget andet ligner et bevidst forsøg på at forgifte folk.
Kingston henviser til muligheden af, at vaccinerne i stedet for mRNA, der får cellerne til at producere spikeproteiner, simpelthen indeholder store mængder af færdigt spikeprotein (husk på at spikeproteinet er giftigt). Hun fæstner sig ved, at producenterne af vaccinerne har udtaget patenter på 7 forskellige spikeproteiner, som hver især forretter forskelligartede skader på organer. 

Vi mangler information

En canadisk læge, jeg arbejder sammen med, føler sig ikke længere overbevist om, at vaccinerne er den påståede eksperimentelle genterapi, som enten bevidst eller ubevidst er skadelig for mennesker. Min gode ven mener, at indsprøjtningerne er gift – slet og ret – et biologisk/kemisk våben bestående af en cocktail af forskellige spikeproteiner, grafenoxid samt andre mystiske ingredienser, vi stadig mangler en komplet forståelse af.

Samtidig med, at jeg har forståelse for min vens argumenter, som bygger på bl.a. Karen Kingstons vidnesbyrd, er jeg selv stadig i tvivl. 

I mine øjne mangler vi al for megen information til at kunne drage en endelig konklusion. 

Del artiklen her: