MEDIERNES KATASTROFALE FORFALD

washingtonpost
Del artiklen her:

Af Bent Jensen.

Man kan næsten ikke åbne en dansk avis uden at få at vide, at Donald Trump er en løgnhals uden sidestykke, og at avisen Washington Post har optalt to tusinde af hans løgne. Det er jo imponerende, men hvordan står det egentlig til med Washington Post og andre amerikanske mediers omgang med sandheden?

Kimberley Strassel
Den erfarne amerikanske journalist Kimberley Strassel har i sin bog Resistance (At All Costs) et tankevækkende kapitel om de amerikanske medier, som hun kalder ”Press Gang”. Som aktiv journalist er hun dybt fortrolig med emnet. Hun lægger ud med en konstatering af, at hovedtendensen i medierne er venstreorienteret – liberal på amerikansk. Journalistik tiltrækker verdensforbedrere, som gerne via deres arbejde som journalister vil påvirke offentligheden. En undersøgelse i 2018 af holdningen hos journalister, der skrev om økonomi og finans, viste, at næsten 60 pct. beskrev sig selv som venstreorienterede, en tredjedel betegnede sig som ”moderat venstreorienteret”, mens kun 4.4 pct. lå til højre for centrum. Stort set samme fordeling præger danske journalister.

Strassel siger, at amerikanske journalister udgør en subkultur, de har gået på de samme uddannelsesinstitutioner, de bor i bestemte bykvarterer, og de har samme opfattelse af USA og verden – men de fleste af dem er end ikke klar over, hvor fordomsfulde de er.

Hun mener, at der i de seneste år er foregået den største opløsning af klassiske pressestandarder i USA´s nyere historie. Der er nemlig ikke længere tale om blot tendentiøs journalistik, men om offentliggørelse af skamløse påstande uden grundlag. Medierne har brugt personer med tydelige politiske motiver som kilder – og samtidig tilsløret disse kilder for læserne og seerne. Journalister har fungeret som talerør for regeringsinstitutioner uden mindste kritiske distance. Og de har lukket øjnene for klare embedsmisbrug, hvis disse eklatante misbrug skadede Trump.

Befolkningen har i høj grad mistet tilliden til medierne
Konsekvensen har været, at befolkningen i høj grad har mistet tilliden til medierne. I 2016 mente kun 32 pct., at medierne gengav nyheder på en korrekt og fair måde, i 2018 havde kun 21 pct. af republikanske vælgere tillid til medierne mod 76 pct. hos demokratiske vælgere. Samme år viste en anden undersøgelse, at 77 pct. af alle amerikanere mente, at de traditionelle TV-kanaler og aviser offentliggjorde falske nyheder. Det ser altså ud til, at det store flertal på dette punkt er enig med deres præsident, der offentligt har udtalt sin foragt for de dominerende medier.

Ukritisk logrende skødehunde
Det store syndefald har ifølge Strassel bestået i, at medierne i stedet for at være offentlighedens kritiske vagthunde i forhold til staten og dens mægtige institutioner har forvandlet sig til ukritisk logrende skødehunde og propagandaorganer for de hemmelige tjenester og andre statslige institutioner, hvis det tjente til at angribe og undergrave Trumps regeringsudøvelse. Ingen løgn var for stor til at blive udbasuneret 24 timer i døgnet, hvis den kunne skade præsidenten. Alt det, de tidligere magtfulde personer fra Obama-perioden fortalte dem, gentog de lydigt. Ikke mindst FBI´s uhørte spionage mod Trump og hans folk, aflytning af amerikanske statsborgere, udbredelse af løgnagtig sladder og desinformation, som var finansieret af Clinton og demokraterne, og som FBI brugte som basis for at iværksætte den uhørte spionage.

Washington Post og New York Times plus CNN har tilsidesat alle gængse presseregler for at skade den siddende præsident. Fra disse amerikanske medier og den venstreorienterede britiske avis The Guardian har sladderhistorierne og de grundløse påstande om Trump som Putins nikkedukke bredt sig til de ukritiske danske medier, der lige så lydigt som deres beundrede amerikanske forbilleder og uden at stille kritiske spørgsmål har labbet det hele i sig.

Løgne- og sladderhistorier
Blandt Washington Posts løgnehistorier var en påstand om, at russerne havde skaffet sig adgang til det amerikanske elektricitetsnet. Et andet medie påstod, at en server i Trump Tower var blevet brugt til hemmeligt at kommunikere med Rusland. Et tredje medie hævdede, at Trump personligt havde instrueret sin advokat om at lyve under en Kongres-høring om et byggeprojekt i Moskva. Et fjerde ville vide, at denne advokat havde været på en hemmelig mission til Prag for at føre lyssky forhandlinger med russiske repræsentanter. Osv., osv., osv. Ingen har vist tal på løgnehistorierne, men de er talrige.

Der har dog ikke været nogen form for selvransagelse i de amerikanske hovedmedier. Men den amerikanske offentlighed har i modsætning til den danske en stor, professionel og slagkraftig TV-kanal i Fox News. Den har hele vejen gennem de andre store mediers forfald og tilsidesættelse af al anstændighed holdt fanen højt og afsløret de nævnte mediers korrupte og løgnagtige ”nyheder”. Fox News nyder udbredt foragt blandt danske journalister. De foretrækker løgne- og sladderhistorierne i stedet for hæderlig journalistik.

Del artiklen her: