MAX SCHMELING ER PÅ BANEN IGEN

statistics
Del artiklen her:

[Faste følgere af NewSpeek har stiftet bekendtskab med Max Schmeling adskillige gange. Statistikeren, der laver det arbejde, som de statslige myndigheder burde udføre (jf. her og her). Nu er han aktuel med et nyt indspark]

***

Hej Alle

Mange snakker åbenbart om overdødelighed i disse tider, efter at SSI [Statens Serum Institut] måtte melde ud, at de for en gangs skyld så markant overdødelighed.

CEPOS mand Jonas [Herby] har lavet en analyse, som diskuteres (også i dette her kommentarspor [1]) [Facebook??], så jeg vil lige komme med lidt input til at perspektivere den.

1: Afrikanske lande, som generelt har meget lave vaccinationsrater er ikke medtaget. Dette ville dække X-aksens range bedre og dermed give mere pålidelige resultater. Resultatet kunne faktisk blot være et zoom på alle højt vaccinerede lande, hvor resultatet så ville være en insignifikant sammenhæng, akkurat, som det ses.

2: Kontinuær overdødelighed ses kun i grupperne 65+ år i DK, så derfor bliver de samlede tal meget farvede af de yngre aldersgruppers dødelighed og da disse er den største gruppe antalsmæssigt, så ser vi faktisk noget helt andet i grafen end vi tror.

3: Vaccinetilslutningen er i analysen tilslutningen i hele befolkningen, derfor bliver alle nedbrydninger på alder irrelevante og forkerte.

Konklusion: Der skal graves meget dybere i data før at man finder nogle sammenhænge, der kan give realistiske resultater. Jeg er selv i gang, og det er mildest talt op ad bakke. Ingen af tallene er nærmest offentligt tilgængelige, så der skal aktindsigter til alt desværre. Der kommer resultater på det, men med svartiderne fra SSI m.fl. skal der meget tålmodighed til.

I mellemtiden, så tænk over følgende: Spikeproteinet, som mRNA’en instruerer kroppens celler i at lave, er bevist toksisk og forårsager celledød. De lipide nanopartikler, som er indpakningen til mRNA’en er ligeledes toksiske.

Eftersom at sygdommen, som vaccinen antageligt skulle beskytte imod har en meget lav dødelighedsgrad, hvad ville så være en a priori hypotese?

Hvad skulle man tro der ville ske?

Læs, Gem og Del

Max Schmeling

____________

[1] Kommentar fra link:

Når man ser på officielle statistikker om Covid-19, eller hvad den nu blev omdøbt til undervejs, skal man være opmærksom på, at der er fusket med dem.

SSI bragte i lang tid i 2020 en graf, der viste hvor mange procent af de testede, der var smittede, lige under 2%. Offentligheden fik ikke procenten at vide, men kun antallet, og aldrig “ud af hvor mange”. Da det viste sig at procenten var fast, og man derfor kunne fremstille sin egen statistik ved at skrue op og ned for antal testede, forsvandt grafen. Danmark ligger suverænt i top-3 af antal testede pr indbygger, kun Østrig hvor man gik ind for tvangsvaccinering ligger marginalt over.

I lang tid benyttede SSI de normale 10-års aldersgrupper som DST også bruger, dog med den markante forskel at man indtil 15/9 2020, slog 0-59 år sammen i en gruppe, sandsynligvis for dog at få fyldt nogle af felterne ud. Da der var nok tal, blev gruppen 0-59 delt i 10-års grupper. Indtil SSI den 21/9 2021 ændrede grupperne totalt, så de blev 0-2, 3-5, 6-11, 12-15, 16-19, 20-39, 40-69, 65-79, 80+. Det gør enhver sammenligning umulig, med mindre man har adgang til de reelle tal, og selv kan fremstille statistikerne.

SSI’s statistik 3.1 om komorbiditet og alder, har altid været opdelt i 10-årige perioder. Den viser at 91% af de smittede der døde, havde alvorlige livstruende sygdomme. Gennemsnitsalderen er 81 år.

Naturligvis er det anekdotisk, men vi har aldrig før set så mange veltrænede idrætsmænd falde om med hjertestop. Ingen kvinder rammes, de aborterer.

Del artiklen her: