LIDT MERE OM CORONAHJERNEN

brain
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.  

Det har taget nogen tid for mig at erkende, at fremlæggelsen af facts, statistikker og videnskabelig evidens omkring COVID-19 og vaccinerne ingen effekt har.  Politikere, sundhedsbureaukrater og et overvældende stort flertal af befolkningen lader sig ikke påvirke, uanset hvilke logikbaserede og vandtætte argumenter man præsenterer.

Som den følsomme musiker og komponist jeg er, begynder det at tære alvorligt på min psyke, at argumenter funderet i sande og for alle til rådighed stående informationer forbliver ligegyldige for magthavere og myndigheder, medier og menigmand.

Vi, der råber, ulven kommer, advarer ikke blot om en potentiel fare, men kan faktisk i overført betydning udpege ulven, hvor den er, hvordan den ser ud, og vi har sågar billeder af den, hvor man ser dens retning på vej imod den samlede menneskelighed. Men nej, i stedet for at reagere i overensstemmelse med den synliggjorte trussel, trækker man på skuldrene og siger, at der ingen ulv er, og at de, der påstår at kunne se en ulv, er farlige konspirationsteoretikere.

Angrebene er overordentligt ubehagelige 

At skulle opleve at jeg selv og min uvaccinerede familie konstant bliver angrebet af sundhedsminister, regering og medier for fortsat at takke nej til den eksperimentelle genterapi bringer mig til tider på grådens rand. Angrebene er overordentlig ubehagelige, netop fordi de ikke bygger på videnskabelig evidens, men i stedet på usandheder og fordrejninger.

I tredivernes Tyskland indespærrede man jøderne i ghettoer under det påskud, at de spredte sygdom. Den samme type løgn anvendes i dagens Danmark af regering, sundhedsbureaukrater og medier som påskud for fortsat at forfølge de uvaccinerede, som jo blot udøver den ret, de besidder gennem den internationale konvention kaldet Nürnberg-kodekset.

Jeg ved, at mine tårer er forgæves, for, som psykiater Iain McGilchrist forklarer i sine bøger og foredrag, er bureaukrater og magthavere domineret af venstre hjernehalvdel, som ikke besidder empati. Jeg kan derfor ikke forvente forståelse fra den kant, medmindre den Gud og Skaber, jeg tror på, griber ind og åbenbarer for Heuniche &  kompagni, at de uvaccinerede også er mennesker. Jeg tror vitterligt, at et mirakel er nødvendigt – og heldigvis tror jeg på mirakler.

I sin bog, som jeg byggede min forrige artikel på, skriver dr. McGilchrist disse tankevækkende ord om, hvordan en verden styret af venstre hjernehalvdel fungerer, når det kommer til sygdom: I sådan et samfund vil mennesker lægge usædvanlig stor vægt på at besidde fuld kontrol. Ulykker og sygdomme vil, fordi de er udenfor vores kontrol, udgøre en særlig stor trussel og vil i det omfang, det er muligt, blive fremlagt som noget, der er andres skyld, fordi andre mennesker til enhver tid udgør en trussel for ens egen mulighed for at have fuld kontrol over sit liv. 

I samme afsnit skriver McGilchrist, at der vil være en optagethed – grænsende til besættelse – af vished og sikkerhed, fordi venstre hemisfære i højeste grad er intolerant overfor usikkerhed. 

Disse 2 citater er blot et lille udvalg fra ‘The Master and his Emissary’, som er udgivet i 2018, og som næsten profetisk beskriver de psykologiske mekanismer, der i dag er på spil i corona-situationen.

Vore magthavere vælger fortsat at ignorere videnskabelig evidens

Vore magthavere vælger fortsat at ignorere videnskabelig evidens, som fx den nyligt publicerede artikel i ‘European Journal of Epidemiology’: Increases in COVID-19 are unrelated to levels of vaccination across 68 countries and 2947 counties in the United States. Denne forskningsartikel dokumenterer, at vaccinerne absolut ingen positiv effekt har, men at der paradoksalt nok er en trend, der peger på, at jo mere corona-vaccineret en befolkning er, desto værre går det på COVID-19-fronten – som der står i artiklen: Faktisk peger trend-linjen på en marginal positiv sammenhæng således, at lande med højere procentdel fuldt vaccinerede har flere covid-19 tilfælde per 1 million indbyggere.

På trods af denne evidens fortsætter sundhedsministeren med at ville have de sidste 10 % af befolkningen vaccineret. Denne irrationelle adfærd kunne meget vel være et resultat af, at man i overensstemmelse med en venstrehemisfæredominans ikke ønsker at se evidens for, at man absolut ingen kontrol har over situationen. Det sidste, politikerne vil indrømme, er, at deres tiltag var forkerte og virkningsløse, og dette, tænker jeg, vil bringe dem til fald.  

Det hele kan virke temmelig håbløst, men vi kan trøste os med, at den destruktive dominans fra venstre hemisfære er et fænomen, som ifølge dr. McGilchrist kommer og går i forudsigelige cyklusser. Når pendulet er svunget helt ud til venstre, som det er nu, er der kun én retning, det kan tage derfra. Den forudsigelige modreaktion er på vej, og heldigvis begynder vi at se den manifestere sig verden over.

Del artiklen her: