APPEL TIL SKABELSEN AF EN ANTIGLOBALISTISK ALLIANCE

Vigano
Del artiklen her:

[Nedenstående tekst har en af NewSpeeks følgere oversat]

I TO ÅR NU, har vi været vidne til en global coup d’état (statskup), hvor det er lykkedes en finansiel og ideologisk elite at overtage kontrollen over dele af nationale regeringer, offentlige og private institutioner, medierne, retsvæsenet, politikere og religiøse ledere. Alle disse, er uden forskel blevet gjort til slaver af disse nye herrer, der sikrer magt, penge og social anerkendelse, til deres medsammensvorne. Grundlæggende rettigheder, som indtil i går blev præsenteret som ukrænkelige, er blevet trådt under fode, med begrundelse i en nødsituation: i dag en sundheds-nødsituation, i morgen en økologisk nødsituation og derefter en internet-nødsituation.

Dette globale coup d’état fratager borgerne enhver mulighed for forsvar, eftersom de lovgivende, udøvende og dømmende magter er medskyldige i overtrædelse af loven, retfærdigheden og det formål, hvortil de er sat i verden. Det er et globalt coup d’état, fordi dette kriminelle angreb mod borgere udstrækker sig til hele verden med meget få undtagelser. Det er en verdenskrig, hvor fjenderne er os alle, endda dem, der ubevidst endnu ikke har forstået betydningen af, hvad der sker. Det er en krig, der ikke udkæmpes med våben, men med illegitime regler, ond økonomisk politik og utålelige begrænsninger af naturlige rettigheder.

Etablering af et globalt diktatur

Overnationale organisationer, der i vid udstrækning er finansieret af de sammensvorne bag dette coup d’état, blander sig i uafhængige nationers regeringer og i milliarder af menneskers liv, relationer og sundhed. Ingen tvivl, de gør det for penge, men endnu mere for at centralisere magten med det formål, at etablere et globalt diktatur. Det er den store nulstilling (The Great Reset) fremmet af World Economic Forum og De Forenede Nationers Agenda 2030. Det er den Nye Verdensorden’s plan, hvor en universel republik slavebinder alle, og en menneskelig religion ophæver troen på Kristus

Stillet over for dette globale statskup, er det nødvendigt at danne en international anti-globalistisk alliance, som samler alle dem, der ønsker at modsætte sig diktaturet, som ikke på nogen måde vil acceptere at blive slaver af en ansigtsløs magt, som ikke er villige til at annullere deres egen identitet, deres egen individualitet, deres egen religiøse tro. Når angrebet er globalt, skal forsvaret nødvendigvis også være globalt.

Et antiglobalistisk manifest

Mit kald henvender sig til herskere, politiske og religiøse ledere, intellektuelle og alle mennesker af god vilje, med en invitation om at forene sig i en alliance, der lancerer et anti-globalistisk manifest, der punkt for punkt tilbageviser dystopien Den Nye Verdensorden’s fejl og afvigelser, og foreslå konkrete alternativer til et politisk program inspireret af almenvellet, kristendommens moralske principper, traditionelle værdier, beskyttelse af livet og den naturlige familie, beskyttelse af forretningsliv og arbejde, fremme af uddannelse og forskning og respekt for skabelsen.

Denne anti-globalistiske alliance får til opgave at samle de nationer, der har til hensigt at undslippe tyranniets infernalske åg og bekræfte deres egen suverænitet, ved at lave aftaler om gensidigt samarbejde med nationer og folk, der deler deres principper og den fælles længsel efter frihed, retfærdighed og godhed. Det bliver absolut nødvendigt at fordømme elitens forbrydelser, identificere de ansvarlige, anklage dem ved internationale domstole og begrænse deres overdrevne magt og skadelige indflydelse. Det bliver nødvendigt at modvirke lobbyernes indflydelse, frem for alt ved at bekæmpe korruptionen blandt statsembedsmænd og dem, der arbejder i informationsindustrien, og ved at båndlægge den kapital, der bruges til at destabilisere den sociale orden.

I de nationer, hvor regeringer er underordnede eliten, vil det være muligt at etablere folkelige modstandsbevægelser og komiteer for national befrielse, med repræsentanter for alle samfundssektorer, som ønsker en radikal reform af politikker, inspireret af det fælles bedste og stærkt imod den globalistiske dagsordens neo-malthusiansk projekt. (https://denstoredanske.lex.dk/neomalthusianisme)

Et internationalt forum

Jeg inviterer alle dem, der ønsker at forsvare det traditionelle kristne samfund, til at mødes i et internationalt forum, der skal afholdes så hurtigt som muligt, hvor repræsentanter for forskellige nationer samles for at fremlægge et seriøst, konkret og klart forslag. Min appel er rettet til politiske ledere og herskere, der bekymrer sig om deres borgeres bedste, hvor man ser bort fra de gamle politiske systemer, partier og den logik som er påtvunget af et system der er slaver af magt og penge. Jeg kalder de kristne nationer sammen, fra øst til vest, og inviterer statsoverhoveder og de sunde kræfter fra institutioner, økonomi, arbejdskraft, universiteter, sundhedspleje og information til at deltage i et fælles projekt, der ‘disrupter’ de gamle systemer og lægger de fjendtligheder til side. som kun er ønsket af menneskehedens fjender med formålet: ‘divide et impera’ (del og hersk). Vi accepterer ikke vores modstanders regler, fordi de er lavet netop for at forhindre os i at reagere og organisere en effektiv og skarp opposition.

Jeg opfordrer nationer og deres borgere til at alliere sig under vor Herre Jesu Kristi kors, den eneste konge og Frelser, Fredsfyrsten. In hoc signo vinces. (“i dette tegn skal du sejre”).

Lad os grundlægge denne anti-globalistiske alliance, lad os give den et enkelt og klart program, og lad os befri menneskeheden fra et totalitært regime, der i sig selv samler rædslerne fra de værste diktaturer gennem tiderne. Hvis vi fortsat tøver, hvis vi ikke forstår den trussel, der truer os alle, hvis vi ikke reagerer ved at organisere os i en fast og modig modstand, vil dette infernalske regime, der etablerer sig overalt, ikke kunne stoppes.

Og må den almægtige Gud hjælpe os og beskytte os.

Carlo Maria Viganò, Ærkebiskop

Tidligere apostolisk nuntius (pavelig ambassadør) til USA

16 November 2021

VIDEO LINK: https://youtu.be/bkG7jqHWNEg

ORIGINAL TEKST: https://www.thegatewaypundit.com/2021/11/huge-exclusive-archbishop-carlo-maria-vigano-calls-people-faith-unite-worldwide-anti-globalist-alliance-free-humanity-totalitarian-regime-video/?utm_source=add2any&utm_medium=PostSideSharingButtons&utm_campaign=websitesharingbuttons

Del artiklen her: