INVASIVE ARTER

grasshopper
Del artiklen her:

[Birte Bune Smith er en af de bidragydere til samfundsdebatten, der tidligere ikke har haft problemer med at komme til orde. Det har hun imidlertid nu, og NewSpeek har derfor valgt at bringe de læserbreve, hun har fået afslag på i Berlingske. Så vi kan leve op til vores motto om at supplere og korrigere mainstreammedierne]. 

INVASIVE ARTER

Forleden læste jeg, at Jyllands-Posten havde advaret mod visse invasive arter, som har bredt sig herhjemme, og som ikke er til at holde nede, men stille og roligt er ved at true og fortrænge de oprindelige danske. Det har fået bl.a. DF til at gøre anskrig. Det lyder ikke usandsynligt, tænker jeg og læser videre – men hov!  Det står der jo ikke. Det er slemt, når man på sine gamle dage lider af AMD, så bogstaver forsvinder hist og pist og hele ord indimellem, når man læser, for der står ikke DF, men DOF, Dansk Ornitologisk Forening, og det, de og andre råber vagt i gevær for, er en fremmed fugl og et par udanske smådyr, der har vovet sig over grænsen og helst skal returneres i en fart.

Inden for floraen står det i øvrigt også grelt til, for her er den oprindelige danske også truet, bl.a. af Hybenrose, som ellers er flot, men breder sig så enormt, at intet andet kan eksistere, hvor den slår sig ned. Og det gælder især Bjørneklo, som nogle venligboere har inviteret inden for i haven, hvor den gør ulykke ved at påføre dem, der kommer i kontakt med den, brandsårsskader. Den spreder mange frø, så ikke mindst 2. generation er vanskelig at luge op, hvis man vil rense ud i miljøet, for man risikerer at blive såret undervejs.

Godt, vi har miljøorganisationerne til at beskytte mod den fremmede og udanske flora og fauna, som ikke vil Danmark det godt. Men mangler der ikke lige en enkelt ting?

Del artiklen her: