HALAL-SLAGTNING OG AFGIFT TIL ISLAM

chicken
Del artiklen her:

Af Helle Andersen. 

Halal-slagtning betyder en særlig slagtemåde, og at der afsiges en bøn over det slagtede dyr. Bønnen lyder ”allah er den største gud” mv., og det er stik imod min egen tro.

Når et dyr halal-slagtes betales en (hemmelig) afgift til islam – og det er totalt grotesk. Som ved en stiltiende aftale går EU og Danmark med til at støtte en anti-demokratisk religion. 

De største producenter af slagtekyllinger i Danmark skriver på deres hjemmeside, at alle deres kyllinger er halal- slagtet. Også andre producenter af kød-fødevarer skriver, at de halal-slagter.

De hemmelige penge

Man kan ikke se ud af de nævnte slagte-virksomheders regnskaber, hvor meget de betaler til islam i halal-afgift.

Kun lov-religionen islam kræver afgift til deres trossamfund for at få en velsignelse over deres fødevarer. Ellers kan fødevarerne ikke eksporteres til Mellemøsten. 

Vi kommer derfor til at betale et ukendt beløb til et trossamfund, der er anti-demokratisk, da muslimer mener, at allahs lov – det vil sige sharia-  står over de menneskelige love. Sharia er fx at mænd står over kvinder, og kvinder er ejendele, islam opfordrer til jihad dvs. hellig krig mod vantro, at jøder og vantro og homoer skal udryddes, afhugning af hænder ved tyveri, osv. osv. osv. 

Islam kan ikke reformeres, da allah er død, og hans ord er lov, og der er ikke en pave, der kan reformere koranen.

Halal-afgiften er ulovlig

Det er imod menneskerettighedskonventionens artikel 9 om religionsfrihed og grundlovens § 67 om, at det strider mod sædeligheden og den offentlige orden og det er også imod grundlovens § 68, der siger, at ingen er pligtig at yde personlige bidrag til nogen anden gudsdyrkelse end den, som er hans egen.

Vi kommer via halal-afgiften til at betale til et en anden gudsdyrkelse end den, som størstedelen af danskerne har valgt. Det er imod grundloven.

Afgiften betales til Islamisk Kulturcenter

Man kan på nettet læse, at afgiften i Danmark betales til Islamisk Kulturcenter, og ved eksport betales halal-afgiften til Muslim World League. Vi kan ikke vide, om vi danskere dermed støtter terror, men det er 100 % sikkert, at vi støtter en anti- demokratisk religion, der opfordrer til jihad mod vantro, har kvindeundertrykkelse som grundregel, at homoer skal dræbes, at allahs ord er over de demokratiske lovregler osv. osv. osv.

Islamisk Kulturcenter har et cvr-nummer, men da det er en forening, skal de ikke offentliggøre regnskaber. Her stopper indsigten i de summer, som forbrugerne afpresses til at betale til en anden religion – en anti-demokratisk religion. 

Det er fordækt og udemokratisk og ulovligt

Det hele er fordækt og udemokratisk. Der bør være en tydelig og klar angivelse på emballagen om, at varen er halal-slagtet. 

På DANSK. 

Islam-beskytterne og islam-fortalerne vil nok sige, at det er de frie markedskræfter, og at vi bare kan vælge en anden vare. Det er imidlertid lovgivers opgave et sikre, at de nævnte regler overholdes, så vi ikke ved hemmelighedskræmmeri kommer til at støtte en anti-demokratisk religion.

Fødevarestyrelsen

Ifølge Fødevarestyrelsen er oplysning om halal-slagtning og dermed halal-afgiftsbetaling ikke et krav på fødevarerne: 

Mærkningsreglerne for fødevarer er reguleret på EUplan, og medlemsstaterne har i fællesskab besluttet, hvilke oplysninger der skal være obligatoriske på en fødevare, som markedsføres indenfor EU. Mærkning af kød med slagtemetode (herunder halal) er ikke en af de obligatoriske oplysninger, men man kan som producent/detailhandler vælge frivilligt at mærke med slagtemetode, med den forudsætning, at forbrugeren ikke vildledes”. 

(Citat fra Fødevarestyrelsens hjemmeside).

Igen må EU siges at have fejlet. 

Loven må ændres

Det bør fremgå af regnskaberne fra de firmaer, der slagter halal, hvor meget der betales til en antidemokratisk religion. Dermed må loven om årsregnskaber ændres, så det tydeligt fremgår af årsregnskaberne, hvor meget, der betales til en anti-demokratisk religion. Også foreninger bør oplyse, hvor meget de modtager i afgift. Det kan gennemføres ved lov trods EU -reglerne, der ikke kræver, at det fremgår af en fødevare, om den er halal-slagtet.

Det bør også fremgå klart af en fødevare, om den er halal-slagtet. EU svigter igen sine borgere ved at have vedtaget EU regler, der siger, at det ikke behøver fremgå af en fødevare, om der betales halal-afgift, og at man ved at købe varen støtter en anti-demokratisk religion. Danmark udgør kun 1 procent af befolkningen i EU, og Danmarks suverænitet er igen trådt under fode, hvilket betyder, at de anti-demokratiske kræfter vinder.

Køb gris og spis vegetarisk

Du kan læse på dine varer, om de er halal-slagtet, men det er ikke obligatorisk at oplyse, jf. EU-regel, og dermed er det uigennemsigtigt, om man derved kommer til at støtte en anti-demokratisk ”religion”. 

Du kan også købe mange vegetariske produkter, som minder meget om kød fx vegetariske burgere og pølser, og mange af de produkter er rigtig gode, og dermed støtter du ikke en anti-demokratisk, krigerisk ”religion”.

Virksomhederne er ligeglade med din kultur
Er det afpresning? Er det oliepengene? Er det misforstået hensyn til religion? Eller vil de venstreorienterede indføre revolutionen via nedbrydning af alle institutioner i Vesten, herunder kirken, ved at tillade uhæmmet migration, hemmelig støtte til Islam og ad den vej nå deres Utopia: Det store globale samfund med lighed mellem alle – og som bekendt ender de venstreorienteredes Utopia altid i terror-regimer fx Stalin, Kina, Cuba, nationalSOCIALISMEN osv.osv. 

”Money has no moral”. Virksomhederne er ligeglade med din kultur, din religion og Danmark. Derfor må vi forbrugere stå for at vælge de produkter, som ikke betaler en ulovlig og fordækt afgift til en anti-demokratisk religion.

Del artiklen her: