FREMKOMSTEN AF DEN TOTALITÆRE VIDENSKAB

EvolutionNews
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz, musiker, forfatter og videnskabsjournalist.   

Når du hører en ven eller kollega dæmonisere andre for at være uvaccinerede, så gå I rette med dem for deres dehumanisering af andre!

Når du hører folk gå ind for undertrykkelse af misinformation i videnskabens navn, så giv udtryk for din støtte til ytringsfrihed og indvie dem i noget af den sande videnskabelige information, som bliver undertrykt!

Når regeringer og myndigheder presser på for at gennemføre stadigt mere undertrykkende tiltag, så lad dem vide, at du er modstander, og hvorfor du er modstander af disse tiltag!

Med disse opfordringer afslutter John West sin artikel ”The Rise of Totalitarian Science, 2022 Edition” på Discovery Institutes hjemmeside. 

Her et par udpluk fra Wests artikel i min oversættelse:

Det er et faktum, ikke fiktion, at indrapporteringssystemet for vaccinebivirkninger (VAERS) har haft flere anmeldelser af bivirkninger fra COVID-19 vaccinerne end nogen anden vaccine, siden systemet blev oprettet i 1990. 55 % af alle bivirkninger, 59% af alle hospitalsindlæggelser og 71 % af alle dødsfald indrapporteret til VAERS er fra COVID-19 vaccinerne…  Hvis du imidlertid ønsker at diskutere disse facts på de sociale medier eller YouTube, kan du forvente at blive udelukket fra disse platforme. 

Vi får at vide, at ytringsfrihed omkring COVID-relateret politik er for farlig til at kunne tillades. Men den påstand, at ytringsfrihed er for farlig, er altid det argument, de totalitære går til. Hvis de fik deres vilje, ville vi ikke have ytringsfrihed i nogen henseende overhovedet.

Masse-dehumanisering i videnskabens navn

Den tredje udfordring, corona-æraen udgør for civiliserede samfund, er dens dehumanisering i videnskabens navn. Spørgsmålet her er ikke, om du går ind for vaccinerne, om du mener, de er effektive eller moralske. Spørgsmålet er, hvordan vi behandler oprigtige og anstændige mennesker, som træffer anderledes medicinske valg, end vi selv ville gøre. Efter tidligere misbrug af medicinsk videnskab i Nazi-Tyskland og Amerika er der udviklet en stærk støtte til en persons ret til at afgøre, hvilke medicinske behandlinger han eller hun modtager. Dette var før betragtet som en fundamental menneskeret. På mindre end 2 år har COVID-pandemien udslettet denne kulturelle konsensus. 

Discovery Institute, som John West er leder af, er en konservativ kristen tænketank, der i ca. 30 år har kæmpet for akademisk frihed for bl.a. forskere og undervisere, der støtter intelligent design-hypotesen. 

Forskere og undervisere, der bekender sig til ID-hypotesen, og som er skeptiske overfor Darwins evolutionsteori, har længe haft trange kår i den akademiske verden, fordi videnskabelige paradigmer, som fx evolutionsteorien, med tiden går hen og bliver fredede og ophøjet til sandheder, som ikke må eller kan betvivles. Discovery Institute har således kæmpet for åben videnskabelig debat på dette område, hvor det ikke er ualmindeligt at se forfølgelse og fyring af Darwin-tvivlere.

En åben debat er en absolut nødvendighed

De seneste 2 år har vi imidlertid set truslen imod akademisk frihed fra en helt anden og meget mere alvorlig kant – det, som West i sin overskrift kalder ”The Rise of Totalitarian Science” – ”Fremkomsten af den totalitære videnskab”. Det glæder mig at se Discovery Institute melde sig ind i denne kamp, som må siges at være meget vigtigere end spørgsmålet om, hvorvidt Darwin havde ret eller ej. De seneste 2 års undertrykkelse af videnskabsfolk, der ikke støtter regeringernes corona-respons, er stærkt bekymrende, fordi åben debat er en absolut nødvendighed, når regeringer ønsker at foretage så drastiske indgreb i befolkningers liv og frihed, som vi har set og stadig ser det gjort.

Regeringerne har handlet uden evidensmæssigt grundlag 

Folk, der læser mine artikler, vil vide, at jeg er stor fan af Bret Weinstein og hans kone Heather. Disse to evolutionsbiologer, som jeg i evolutions- henseende ville kunne indlede en hed debat med, har for mig at se hele tiden været på den rigtige side i corona-cirkusset. De har fra start forsvaret den åbne videnskabelige debat og ydet en uvurderlig indsats imod det verdensomspændende politiske tyranni – et tyranni, som er gennemført på trods af videnskabelig evidens og ved hjælp af konsekvent undertrykkelse af de forskere og læger, der netop har påpeget, at regeringerne har handlet uden evidensmæssigt grundlag (se Great Barrington Declaration).

Kampen imod den videnskabelige censur, som lige nu tjener regeringers tyranniske dagsorden, er begyndt at samle folk, der på andre områder har modsatte standpunkter, og jeg må sige, at jeg, trods min evolutions-tvivl, gladelig kæmper sammen med evolutionsbiologerne Bret og Heather imod den totalitære videnskab, og jeg finder det opmuntrende, at mine venner fra Discovery Institute med John Wests artikel nu også melder sig under vor fælles anti-autoritære fane.

Del artiklen her: