FLERE UDVANDREDE END INDVANDREDE I 2019??

Vandringer
Del artiklen her:

Af Helle Andersen.

I maj 2020 gik Udlændinge- og Integrationsminister  Mattias Tesfaye ud og sagde, at der i 2019 for første gang SIDEN 2011 var flere udvandrede end indvandrede (læs her).

Men en aktindsigt i rapporten om baggrunden for tallene (læs her)  viser, at det ikke forholder sig sådan. Fx siges i rapporten fra ministeriet, at ”det ikke er muligt at udskille familiesammenførte til flygtninge, der har fået opholdstilladelse i perioden 1997-2009”. Det betyder, at de familiesammenførte ikke er inkluderet i antallet af udvandrede.

Hvis en ”flygtning” kommer til Danmark, har pågældende RET til familiesammenføring, og det kan betyde, at for hver opholdstilladelse kan der komme 5 familiemedlemmer eller flere til Danmark.

Dermed noget af en fake news at sige, at antallet af udvandrede for første gang i perioden siden 2011 var større end indvandrede, når man ikke har styr på tallene for familiesammenførte i ministeriet.

Hvis 730 er rejst, men 5 gange så mange familiesammenførte eller flere stadig er i Danmark, så er det ikke det der ligner en netto-udvandring.

Tragedien
På 40 år er der kommet 1 million indvandrere til Danmark – og politikerne fodrer med fake news om netto-udvandring af 730 personer. Vildledning og totalt ørkesløs optimisme om de reelle forhold.

Der er kommet 1 million indvandrere til Danmark på 40 år, til trods for at flertallet af danskerne er imod indvandring, men det ser politikerne stort på, og dermed træder de demokratiet under fode. Vi lever i den post-demokratiske periode.

Politikerne tjener FN og det udemokratisk opbyggede EU, billiardæren Soros, der støtter Open Borders NGO´er og Antifa, hvilket har fjernet demokratiet i Danmark.   FN, der laver konventionerne, er desuden kapret af diktaturstater.

Diktaturstaterne griner, mens Europa og Vesten går i knæ pga. indvandring, uro og optøjer.

Imens træller danskerne træller videre for at betale de ca. 100 mia kr om året, som indvandringen koster. 8 milliarder til grønlænderne, fordi  Knud Rasmussen handlede deroppe og U-landshjælp næsten 16 mia. i 2018 (læs her).

Danskerne har den højeste skatteprocent i verden og højeste pensionsalder. Vores børn er trælle, der skal arbejde til de er 73-75 år gamle.

Ikke mindst det sidste er tragedien.

Del artiklen her: