FARVEL TIL MitID – OG HUSK AT BRUGE KONTANTER!!!!

Penge
Del artiklen her:

[NewSpeek vælger efter ønske fra forfatterens side at bringe teksten uden afsendernavn, der selvfølgelig er red. bekendt]

Hver især kan vi have vores grunde til ikke at ville bruge NemId, MitID og lignende services, som Systemet tilbyder og er herre over. 

Lad mig fortælle lidt om hvordan jeg har minimeret min afhængighed af disse og ikke længere er bundet af dem i dagligdagen. Mit indspark skulle helst ikke være en reklame for en bestemt bank, men iogmed vi i Danmark hører til de meget få lande, hvor det næsten ikke er bankerne, der udsteder deres egne sikkerhedsID’er, er der mig bekendt kun en enkelt bank, der rent faktisk har sit eget sikkerhedsID – og som samtidig lever op til gældende krav. Det er Nordea.

Nordea
Nordea er en bank, der er ganske godt etableret i de nordiske lande, og har filialer, hvor man rent faktisk kan henvende sig for at komme i gang. Det virker som om andre udenlandske banker er på vej ind i Danmark, men det må tiden vise.

Det var faktisk slet ikke så svært at komme i gang. Lidt som ‘i gamle dage’. Jeg besøgte den lokale filial og havde mit pas og sundhedskort med. Det tog lidt tid, men det var muligt at blive oprettet som kunde og få en Grundkonto på stedet. 

Hvis man beder om det, knyttes der et betalingskort til kontoen. Vær opmærksom på, og bed om at tjekke, at f.eks. mobilnummeret tastes ind bankens system under mobilnummer. Det blev det ikke i mit tilfælde, så det gav lidt ekstra bøvl og ventetid.

Aktiveringen af kontoen foregik ved at ringe til bankens callcenter efter nogle dage. De sender så en SMS, hvormed man identificerer sig. 

Herefter aktiverer banken så bankID og konto. Der gik også lidt kludder i det her, så en enkelt gang var jeg nødt til at benytte NemID for ikke at skulle ned fysisk i banken igen.

Endnu engang nogle dages ventetid, og jeg modtog betalingskortet, der kunne aktiveres med den sædvanlige procedure. PIN koden til kortet fandt jeg i app’en.

Det anbefales at få noteret ens brugerID, da man skal bruge det første gang, de forskellige services aktiveres, og det er ikke sådan lige til at finde nogen steder, før man har logget på ved brug af det. 

Jeg er f.eks. nødt til at bruge det hver gang, jeg skal logge på via en webside, for selv om banken tilbyder at logge på med en QR-kode som bankID’en scanner, virker det ikke hos mig. I hvert fald ikke endnu.

Man kan aktivere kontoen som ens NemKonto og så selv flytte sine PBS-betalinger ved at finde PBS-nummer, kundenummer og aftalenummer i ens ‘gamle’ bank. Husk her, at man skal slette dem først, og tidligst dagen efter melde dem til i den nye bank. 

Jeg gør det et par dage efter den seneste betaling er gennemført i den ‘gamle’ bank.

Hvad det koster at benytte denne store nordiske bank er et spørgsmål om ens individuelle aftale, men man slipper for at bruge de sikkerhedssystemer, som tilbydes af Systemet i Danmark. I hvert fald i det daglige. 

Om der opstår et behov for at benytte NemID og MitID i denne bank engang i fremtiden er ikke til at spå om, for det kan jo ikke udelukkes, at det ved lov vedtages, at det kun er Systemets sikkerhedsløsninger der må anvendes.

Del artiklen her: