FAKE NEWS I DE STORE MEDIER

Del artiklen her:

Af Peter Seier Christensen

Peter.seier.christensen.jpg

Der tales meget om fake news i disse tider. Det er usande historier, som sættes i omløb for at fremme en agenda. Fake news omtales især i forbindelse med sociale medier og alternativ nyhedsformidling gennem blogs og lignende. Men er det forbeholdt disse medier, eller forekommer fake news også i de etablerede mainstreammedier? Bedøm selv denne historie.

Information bragte den 8. januar en artikel fra Ritzau med overskriften: ”Udlændingedebat kan øge risiko for højreekstremistisk angreb”. Historien blev også bragt i bl.a. Jyllands Posten, Ekstra Bladet og Fyns Stiftstidende.

I artiklen kan man læse, at en rapport fra Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), som er en statslig forskningsinstitution, konkluderer, at ”en stor eksponering af udlændingekritiske holdninger kan i sidste ende føre til vold”. Rapporten med titlen ”Når udlændingedebatten bliver sikkerhedspolitisk” konkluderer ifølge artiklen, at ”Flygtninge- og indvandrerkritiske partiers deltagelse i debatten mindsker ikke risikoen for vold. De tilskynder den snarere.”

Rapportens forfatter udtaler endvidere til Information, at:

”Som udgangspunkt er det selvfølgelig sundt for et demokratisk samfund, at alle holdninger – til et vist punkt – kommer til udtryk. Men jo mere udlændingedebatten bliver gjort til en trussel – og en eksistentiel trussel – jo mere kan man drage en parallel til islamistisk terror. Når noget bliver en eksistentiel trussel, bliver det nemmere for enkeltpersoner at tage det som en opfordring til at bekæmpe denne trussel.”

Det fremgår videre, at ”Socialdemokratiet og Enhedslisten mener begge, at DIIS-rapporten bør føre til eftertanke hos partierne i Folketinget.”

Nye Borgerlige indgår som et af de indvandrerkritiske partier i rapporten. Jeg har selv givet interview til den. Der er tale om meget voldsomme beskyldninger, og jeg besluttede derfor at læse rapporten for at se, hvilken dokumentation der er for påstanden om, at eksempelvis Nye Borgerliges eksistens skulle være fremmende for højreekstremistisk vold.

Konklusionen er klar: Der er ingen dokumentation. Ingen overhovedet. Rapporten handler ikke engang om, hvorvidt tilstedeværelsen af indvandringskritiske partier fører til øget vold. Den handler om, hvorvidt tilstedeværelsen fører til mindre vold.

Jeg gennemgår dele af rapporten nedenfor. Hele rapporten kan læses her:

Jeg fatter mig normalt i korthed, men i dette tilfælde har jeg valgt at gå i detaljen. Jeg refererer udvalgte citater fra rapporten nedenfor. De skal læses i konteksten, at påstanden, som jeg behandler her, er, at demokratiske partier fremmer vold.

Udvalgte citater fra rapporten og mine kommentarer:

Ingen dokumentation for sammenhæng med partipolitisk virke:

”Hvor der sjældent går en dag, uden at den offentlige debat vender de ”radikaliserede islamister”, har der dog indtil for nyligt mest af alt været stille omkring truslen fra højreekstremistiske miljøer, på trods af at eksempelvis Politiets Efterretningstjeneste betragter truslen som mulig:

”CTA [Center for Terroranalyse] vurderer, at stigende fokus på flygtninge og migranter blandt personer med tilknytning til politisk ekstremistiske miljøer eller med ekstremistiske sympatier kan øge truslen mod asylcentre, flygtninge og migranter samt berørte myndigheder. CTA vurderer, at truslerne kan have karakter af vold, brandstiftelse eller andre former for angreb. Angreb eller trusler mod flygtninge og migranter fra højreekstremister kan føre til modreaktioner fra islamister eller fra personer i det venstreekstremistiske miljø.”

Forfatteren modsiger her den konklusion, han efterfølgende kommer med i avisartiklen:

”Derfor er formålet med rapporten heller ikke at nå frem til en endelig konklusion eller kausal sammenhæng mellem eksempelvis fremkomsten af stærkt indvandringskritiske partier og en lav frekvens af højreekstremistisk vold. Formålet er, derimod, at belyse nogle af de mest markante tendenser i det nutidige, danske samfund og vurdere nogle af de argumenter, der oftest ytres. Fokus er på de partier og grupper, der – endnu – ikke er repræsenteret i Folketinget.”

At tale om Væmmeligboere sidestilles med opfordring til vold:

”Interessant er det, at det ikke altid er opfordringer til at begå vold mod indvandrere, men i mindst ligeså høj grad imod de, der tillader indvandringen. Det er det samme, når ”Væmmeligboerne” fremhæves af Pernille Vermund.

Det er ikke tydeligt? Er der nogen form for sammenhæng? I så fald burde det dokumenteres:

”Dog er det ikke tydeligt, at den forstærkede parlamentariske deltagelse af indvandringskritiske partier som Nye Borgerlige og Danskernes Parti påvirker disse grupper i en mere voldelig retning.”

Det kan ikke antydes, at partiers holdninger skulle lede til vold. Men det antydes jo netop i avisartiklen:

”At antyde, at visse politiske partiers holdninger og handlinger skulle lede til vold, er ikke intentionen med indeværende rapport, men omvendt må man forholde sig kritisk til tesen om, at en livlig politisk debat nødvendigvis eliminerer risikoen for vold. Selvom den aktive partipolitiske aktivitet hos de indvandringskritiske partier muligvis er en del af forklaringen på den, tilsyneladende, udeblivende højreekstreme vold i Danmark, kan der ikke etableres nogen kausal sammenhæng, og nulsumsspillet må betragtes om en kraftig forsimpling af virkeligheden.”

Det påstås, at terrorangrebene skulle fremme partiernes agenda. Jeg sagde faktisk i interviewet, at jeg ikke anser terrorangrebene som væsentlige i denne sammenhæng. Jeg mener, at det er den daglige oplevelse af kriminalitet og kulturelle konflikter, der skaber befolkningens frustration. Det kan man være enig eller uenig i, men det er påfaldende, at han ikke mener, at det er relevant at nævne, når han nu har interviewet mig:

”Den samtidige kontekst af terrorangreb og et intensiveret fokus på udlændingepolitik har altså medført, at en række partier, der opererer inden for det parlamentariske system, oplever øgede muligheder for at skabe resonans med deres budskaber.”

Her refereres til et angreb, som var rettet mod en arbejdsgiver, dog med den lille detalje, at gerningsmanden medbragte et IS-flag. Ubetydelig og overfladisk forbindelse?:

”Ethvert tegn på en forbindelse til Islam, uanset hvor ubetydeligt eller overfladisk det er, bliver tolket som et tegn på, at en gerning er en del en opfattet islamistisk terrorbølge.”

Del artiklen her:

Be the first to comment

Leave a Reply

Din email adresse vil ikke blive vist offentligt.


*


 

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.