ER SARS-COV-2 NATURLIG EVOLUTION ELLER DESIGN? KAN VI LUGTE EN ROTTE HER?

Frontiers
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.  

Flere forskningsartikler har peget på, at spike-proteinet i SARS-CoV-2 sandsynligvis er designet, dvs. manipuleret i et laboratorium. Her er et link til en af de seneste artikler: Frontiers | MSH3 Homology and Potential Recombination Link to SARS-CoV-2 Furin Cleavage Site | Virology (frontiersin.org)

Det er en bestanddel af spikeproteinet, som kaldes Furin Cleavage Site (FCS), der især har vakt mistanke, da denne ikke findes i andre coronavira og dermed ikke synes at kunne være opstået gennem den almindelige evolutionære proces (tilfældig mutation). Den genetiske sekvens, der koder for FCS, er 12 baser lang og ser absolut ud til at være havnet i SARS-CoV-2-genomet ved bevidst manipulation. 

Punktmutationer hist og her er det naturlige resultat af evolutionsprocessen, men antallet af mutationer på dette sted overgår alt, hvad tilfældighed ville kunne præstere. 

At dette Furin Cleavage Site er identisk med det menneskelige protein MSH3 og forekommer i en codon-optimeret udgave, som er patenteret af Moderna, må siges at være højst mistænkeligt. Artiklens forfattere betegner på diplomatisk og helt saglig vis disse facts som højst usædvanlige og mener, at dette kræver en yderligere efterforskning.

MSH3-proteinet indgår i et komplekst og uhyre vigtigt system, der løbende retter fejl i vores DNA. Den ekstra produktion af dette protein forårsaget af vaccinen, kan desværre resultere i forstyrrelse af balancen mellem det og 2 andre proteiner, det arbejder sammen med – en forstyrrelse, som kan resultere i, at kodefejl ikke bliver rettet med en deraf følgende udvikling af kræft. 

Måske overproduktionen af MSH3 kombineret med et fald i antallet af T-celler, som vi også ved, at vaccinerne medfører, er årsagen til, at vi ser en eksplosion i kræfttilfælde (se artikel om lækkede data fra det amerikanske forsvar).

Modernas direktør blev på Fox Business bedt om at kommentere på nyheden om, at forskere har fundet et protein i SARS-CoV-2, der 100% matcher et protein patenteret af Moderna tre år før, pandemien brød ud. Direktøren svarede, at Modernas forskere var i gang med at undersøge sagen, link. 

Mit spørgsmål til direktøren ville have været: Hvorfor opdagede forskerne hos Moderna ikke fra start, at spikeproteinets mRNA-kode, som de påtænkte at bruge i deres vaccine, indeholdt en sekvens, de selv havde patent på?

Her kommer det åbenlyst mistænkelige: Moderna har, inden arbejdet med vaccinen gik i gang, med computerprogrammer minutiøst kortlagt SARS-CoV-2’s genom. Ved den lejlighed ville de selvfølgelig have opdaget denne unikke af dem selv patenterede kodesekvens. Hvis jeg blev sat til at analysere et stykke musik af en fremmed komponist og midt i hans stykke fandt 5 takter, som jeg selv havde komponeret, ville jeg så ikke opdage det? 

Man kan overveje disse facts:

  1. Det er det unikke FCS, der gør spikeproteinet i SARS-CoV-2 farligt. Det er spike-proteinet, der er skyld i, at gamle og folk med komorbiditeter kan få et alvorligt sygdomsforløb.
  2. Vaccineproducenterne valgte til dette farlige og derfor allermest upassende protein i deres genterapeutiske vacciner (de kunne have valgt alle andre af virussets proteiner i stedet).
  3. Det er især spikeproteinet, der er skyld i de mange vaccineskader og -dødsfald.
  4. RNA-koden til dette unikke FCS er patenteret af Moderna – 3 år før pandemien brød ud.
  5. Forskerne hos Moderna opdagede i deres kortlægning af SARS-CoV-2 genomet og under udviklingen af vaccinen ikke, at spikeproteinet i SARS-CoV-2 indeholdt deres egen patenterede kodesekvens. 

Kan vi lugte en rotte her? 

Del artiklen her: