ER EN ÅBEN DEBAT EN PARENTES I HISTORIEN?

Slanted
Del artiklen her:

Af Flemming Møller. 

Hvordan såkaldte fact checkers havde held med at afspore og forhindre en saglig Corona-debat.

Enhver der har sat sig grundigt ind i Corona-narrativet ved, at vi i de sidste godt to år har været vidner til noget, som vi ellers troede kun hørte til i autokratier og såkaldte bananrepublikker.

Som sandhedssøgende borgere og journalister har vi derfor nu en af to muligheder:

1. Henfalde i kognitiv dissonans af apati og modløshed.

2. At rejse debatten overfor den brede befolkning, som desværre ikke ved, at den er blevet ført bag lyset.

Hvilket af ovenstående to valg, der bliver taget, vil være af afgørende betydning for, om vi på sigt overhovedet vil have nogle liberale demokratier tilbage. Hvis ikke – vil en åben debat om meningsforskelle af enhver slags blive et fatamorgana, der ganske tragisk kan komme til at fremstå som en parentes i menneskehedens historie.

Sharyll Attkisson

Før Corona overhovedet var noget, vi kendte til, skrev den amerikanske prisvindende journalist og forfatter Sharyl Attkisson en bog med titlen:  

Slanted: How the News Media Taught Us to Love Censorship and Hate Journalism . 

I dag, to år efter Corona blev en realitet, kan værket betragtes som en præcis forudsigelse af, hvad der ville komme til at ske i fremtiden – og som ulykkeligvis viste sig ikke at ligge særlig langt ude i horisonten.

Ingen tvivl om, at hvis den brede befolkning rent faktisk havde vidst, hvilket svindelnummer, den har været udsat for politisk og sundhedsmæssigt, ville sagen se anderledes ud. 

Bedraget er kun lykkedes, fordi den såkaldt fjerde statsmagt, pressen, bevidst eller ubevidst svigtede på et tidspunkt, hvor den mere end nogensinde før skulle have råbt vagt i gevær og værnet om et forsvar af sandheden. 

For de borgere og journalister, der rent faktisk ønsker at være bedre klædt på til at forstå, hvilken retning mediebilledet har bevæget sig, har amerikanske The Epoch Times d. 20, januar 2022 lavet et interview med Sharyl Attkisson. Overskriften lyder: How Propagandists Co-Opted ‘Fact-Checkers’ and the Press to Control the Information Landscape . 

At tro at internettet og dermed nyhedsstrømmen i dag ikke er styret af ekstremt store økonomiske interesser – som primært ikke har nogle ønsker om at fremme sandheden, men alene at tjene penge – er ikke bare naivt, men decideret farligt for vores vaklende demokratier.

Det er derfor vigtigt at lytte til personer som Sharyl Attkisson.

*** 

NewSpeek har i det følgende tilføjet den engelske præsentation af Sharyl Attkissons bog: 

When the facts don’t fit their Narrative, the media abandons the facts, not the Narrative. Virtually every piece of information you get through the media has been massaged, shaped, curated, and manipulated before it reaches you. Some of it is censored entirely. The news can no longer be counted on to reflect all the facts. Instead of telling us what happened yesterday, they tell us what’s new in the prepackaged soap opera they’ve been calling the news.

For the past four years, five-time Emmy Award–winning investigative journalist and New York Times bestselling author Sharyl Attkisson has been collecting and dissecting alarming incidents tracing the shocking devolution of what used to be the most respected news organizations on the planet. For the first time, top news executives and reporters representing every major national television news outlet—from ABC, CBS, NBC, and CNN to FOX and MSNBC—speak frankly, confiding in Attkisson about the death of the news as they once knew it. Their concern transcends partisan divides.

Most frightening of all, a broad campaign in the media has convinced many Americans not only to accept but to demand censorship over journalism. It is a stroke of genius on the part of those seeking to influence public opinion: undermine public confidence in the news, then insist upon “curating” information and divining the “truth.” The thinking is done for you. They’ll decide which pesky facts shouldn’t cross your desk by declaring them false, irrelevant, debunked, unsafe, or out-of-bounds.

We have reached a state of utter absurdity, where journalism schools teach students that their own, personal truth or chosen narratives matter more than reality. In Slanted, Attkisson digs into the language of propagandists, the persistence of false media narratives, the driving forces behind today’s dangerous blend of facts and opinion, the abandonment of journalism ethics, and the new, Orwellian definition of what it means to report the news.  

***

Del artiklen her: