EN SKRÆMT BEFOLKNING TROR PÅ HVAD SOM HELST

SSI
Del artiklen her:

Af Peter Krogsten. 

”Vi klarede det”, jubler Statsminister Mette Frederiksen i Breaking news på TV. Hun mener nok:  JEG klarede det – men det gjorde hun så vist heller ikke. 

For dét hun klarede – var det ikke at trække store dele af befolkningen, samtlige medier og Folketinget rundt ved næsen? Eller klarede landsmoderen coronaen, SARS-Cov2 med varianter? 

De spørgsmål kan afklares med lidt matematisk hjælp.

Den 2/11 2021 var der ifølge Statens Seruminstitut 1471 nye smittede på et døgn. Landet var lagt i dybfryseren, og der blev talt med dommedagsrøst. 

To måneder senere, den 2/2 2022, var der 45.366 smittede på et døgn, en stigning på lidt over 3000% på 2 måneder. Dét burde vel give anledning til dommedagsrøst, lukning af alt og ubetinget udgangsforbud, hvis den to år gamle taktik blev fulgt. 

Men nej! Man erklærer med sejrstårer i øjnene, at nu er det overstået – kampen er vundet, sejren er vor. 

Smittetallene understøtter ikke påstanden om en succes

Smittetallene understøtter ikke påstanden om en succes. Det ligner mere en eklatant fiasko. Det er jo også første gang, vi har brugt smittetallene til at bedømme en sygdoms farlighed, for normalt har vi set på antal indlagte og døde – om Sundhedsvæsenet kan klare det?  

Sundhedsstyrelsen udgiver ugentligt en rapport om tilstanden på hospitalerne, herunder belægning og risiko for overbelægning. Ikke en eneste af dem i de seneste to år nævner nogen risiko for kaos i systemet.

Man har løjet bevidst 

Man har løjet bevidst og dokumenterbart, og Søren Brostrøm, Sundhedsministeren og Fru Frederiksen fortalte os i januar 2021, at bare borgere over 65 år fik sprøjten, var den hellige grav vel forvaret. 

Løgn. 

Samtidigt, den 28/1 2021, vedtoges Aktstykke 150 af 28/1 2021, der gav Århus Universitetshospital 48 mio. kroner til at finde ud af, om den såkaldte vaccine mon kunne have en virkningstid på mere end de 2-3 måneder, ministeriet havde fået oplyst af producenten? Baseret på ”store og omfattende tests”, som, vi nu ved, var fup og svindel, og som producenten helst så under lås og slå i 70 år. 

Den gik dog ikke, for en vågen distriktsdommer i USA sørgede for, at testresultaterne nu er offentlige. De resultater skriver danske medier ikke meget om.

Dagen før, den 27/1 2021 underskrev Danmark resolution 2361 i Europarådet, hvor regeringen forpligter sig til at sørge for, at vaccinering er frivilligt, hvilket formelt overholdes ved, at alle ’inviteres’.
Regeringen forpligter sig også til at sørge for, at ingen diskrimineres på nogen måde, hvis de vælger det frivillige tilbud fra. Det har man overtrådt groft fra dag 1 og har sikkert aldrig tænkt sig at overholde forpligtelsen. Også her er de danske (statskontrollerede) medier totalt tavse. 

Det er derfor vigtigt at støtte alternative medier, hvor de ubekvemme fakta kommer frem. Man kan så fundere over, hvordan det er gået til, at man skal ty til udenlandske eller undergrundsagtige medier, for at vide hvad der sker i ens land. 

Det gælder for Danmark, og det gælder for Nordkorea. Stærkt fulgt af USA, Frankrig, Canada og Australien. Lande der tidligere stod som fyrtårne for fri debat og menneskerettigheder.
Tyskland og Østrig viser igen, at dybt i folkesjælen gemmer totalitarismen sig. 

Seruminstituttets direktør Henrik Ullum har for et par dage siden opdaget, at immunitet virker uden efterfølgende at konkludere – eller måske helt uden at opdage det? – at det beviser med al ønskelig tydelighed, at regering og myndigheder, inklusive hans eget institut, ikke har sat ét ben rigtigt de seneste to år. 

WHO er endt i manipulation, fusk og korruption 

Man kan undskylde regeringens handling i februar/marts 2020. Ingen vidste, hvad der var på spil, måske bortset fra WHO og Wuhan Institute of Virology – der deltog i at sprede mørke om tingene.
WHO forsøgte også aktivt at fjerne immunitet som en del af definitionen på flokimmunitet. Kun vaccine skulle tælle med, men den var dog trods alt for tyk. Presset fra lægefaglige organisationer var for stort. 

WHO er en af de mange FN-organisationer, der er endt i manipulation, fusk og korruption.

Seruminstituttet har løbende ændret i opgørelse og statistikker 

Seruminstituttet har løbende ændret i opgørelser og statistikker undervejs og med hyppigere tendens de seneste par måneder. Det er derfor mere end svært at gennemskue, hvad der sker, og meget svært at se forløbet. Seneste påfund er at ændre aldersgrupperne markant og fjerne sig helt fra de 10-årgangs-opdelinger, man ellers bruger statistisk.

Ubehagelige statistikker er også forsvundet undervejs, blandt andet en graf der viste, hvor mange testede der var positive. Den forsvandt, da positivprocenten i flere måneder havde været konstant. Man kunne derfor skabe sit eget skræmmebillede ved simpelthen at skrue op for testene, specielt da medierne bare fortalte antallet uden at oplyse på basis af hvad?
Statistikken, der viste, hvor mange af de coronasmittede døde, der led af ’underliggende sygdomme’, forsvandt også. Den viste ellers, at 65% ikke døde af corona alene, og i aldersgruppen over 70 år var og er det 83%. 

Gennemsnitsalderen på de døde er så høj, at den overgår den forventede levealder. 

Danmark trykker på pyt-knappen 

Der vil ikke ske spor nu, Danmark trykker på pyt-knappen. Ingen vil blive draget til ansvar. Den Kollektive Glemsels nådige slør vil dække over bedraget.   

Der er så mange mennesker, der har løjet, bevidst og med fuldt overlæg, at vi nok ikke har set magen i Danmarks historie. 

Mindst 80% af Danmarks befolkning skal erkende, at de er blevet taget ved næsen og har deltaget i et massehysteri. Man skal meget langt tilbage for at se noget lignende, og modsat i Middelalderen har de fleste gået mindst 10 år i skole og burde vide bedre. 

Vi har igen fået bekræftet, at 80/20 reglen er korrekt. De 80% vil sige ’pyt’, og de fleste vil stemme, som de gjorde sidst. Herregud, to år i diktatur, hvad betyder dog det, nu det er væk. Glemt om en måned. I Folketinget er det allerede glemt, og man er tilbage i sandkassen, hvor en minister fyres for en fodfejl, mens andre umuliusser forfremmes.

Den kollektive hukommelse er kort

Ingen vil blive anklaget for noget som helst, heller ikke i Minksagen – det er jo over et år siden, og den kollektive hukommelse er kort. Måske finder man en ’værkfører’, man kan fyre, måske en ”medarbejder på underordnet plan”, der forfattede de famøse action cards nævnt i Kragelund og Moestrups undersøgelse. 

Barske Barbara Bertelsen er allerede ude af mediernes svage søgelys. Næste gang en statsminister med totalitære drømme siger: HOP! vil danskerne gøre det igen og bare spørge: ”Hvor højt?”

Man kan tænke over Obamas stabschef, Rahm Emmanuel, pudsigt nok borgmester i Obamas hjemby, Chicago, der erklærede: ”You never want a serious crisis to go to waste, as it is an opportunity to do things that you think you could not do before”. 

På dansk i fri oversættelse: ”Lad aldrig en alvorlig krise gå til spilde, da den er en mulighed for at gøre ting, du ikke troede var mulige før”. 

En skræmt befolkning tror på hvad som helst.

***

Kilder:

Danmarks Riges Grundlov §73, §76 §78 m.fl.
Seruminstituttet 

https://experience.arcgis.com/experience/242ec2acc014456295189631586f1d26

Oviedo Konventionen med link (fbf.one)

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/164aaa

Europarådets resolution 2361 2021 

https://pace.coe.int/en/files/29004/html

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Pages/Language.aspx?LangID=dns

Sundhedsministeriet j.nr. 2101552

Del artiklen her: