EN EU-LOBBYIST PÅ INDOKTRINERINGS-MISSION

VictorOrban
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Ungarns premierminister Viktor Orbán bliver dagligt lagt for had i stort set hele den statsstøttede presse. Hans forsyndelse er først og fremmest, at han har nægtet at underkaste sig EU’s migrationspolitik, fordi han ikke vil have islam ind i landet.

Han bliver kaldt diktator, til trods for at han er folkevalgt, og Det Udenrigspolitiske Selskab – der ellers gerne skulle levere alsidige og afbalancerede analyser – stiller d.13.5 mikrofon til rådighed for EU-lobbyisten Marlene Wind under overskriften ’Ungarns nye enevælde?’.

Godt nok med et spørgsmålstegn i enden, men oplægget afslørede et så skingert og ensidigt angreb på Orban, at lytterne kunne få en grim mistanke om, at den universitetsansatte professor ikke så meget ser sin opgave i at levere sandhedssøgende forskning og formidling som at indoktrinere naive og ubefæstede sjæle.

(Læserbrevet har været bragt i EkstraBladet med anden rubrik 18.05.20)

Del artiklen her: