DUGFRISK ARTIKEL OM INFECTION FATALITY RATES

Ioannidis
Del artiklen her:

Af Karsten Pultz.

Professor John Ioannidis (en af verdens mest respekterede forskere) fra Stanford University var tidligt ude med en statistisk analyse af farligheden af SARS-CoV-2. Han kom frem til, at denne nye virus ikke er (eller rettere var på daværende tidspunkt før fremkomsten af den helt ufarlige omikron) farligere end influenza. Dødeligheden pr. antal smittede (infection fatality rate, IFR) var omtrent den samme som for influenza, blot med en langt mindre risiko for yngre grupper og lidt større risiko for de allerældste.

Ioannidis demonstrerede således på et tidligt tidspunkt, at ikke bare var de forudsete dødstal stærkt overdrevne, men at risikoen for at dø af COVID-19 var så lav, at det ikke på noget tidspunkt kunne motivere til de monstrøse massetiltag og udviklingen og ibrugtagningen af en (totalt uprøvet og eksperimentel) vaccine.

Ny forskning bekræfter tidligere analyse

Nu har Ioannidis sammen med 4 andre forskere udført ny forskning, der med udgangspunkt i mange flere data bekræfter hans tidligere analyse.

Så hvad fandt de?

Hvis vi tager gruppen 0-69 år, som er 94% af den globale population, var IFR 0,07%.

Dr. John Campbell kommenterer her på artiklen fra Ioannidis, og værd at bemærke er, at han er temmelig chokeret over den lave IFR, som er lysår fra de 0,9%, som en tidlig engelsk artikel hævdede, og som kom til at udgøre grundlaget for de autoritære tiltag, som blev implementeret verden over.

Enhver angstfyldt snak om corona bør ophøre øjeblikkeligt

Det meget lave IFR-tal, skal vi huske, er for den “farlige”, oprindelige Wuhan-virus. Med fremkomsten af omikron er IFR betydeligt lavere, og enhver angstfyldt snak om corona bør derfor ophøre øjeblikkeligt.

Hvis de statsbetalte medier, sundhedsbureakrater og politikere på nogen måde fortsætter med at beskæftige sig med corona, ved vi nu med sikkerhed, at det er bevidst manipulation af befolkningen. 

De nævnte 3 grupper kan måske undskyldes for deres handlinger i 2020-22, som kan være udløst af deres egen angst samt udefra kommende (globalistisk) manipulation, men bliver de ved med deres snak om corona, må det være soleklart for enhver, at de nu selv er aktivt involverede manipulationen af borgerne. 

Del artiklen her: