DR ER EN RØD POLITISK AKTØR

DR_Byen
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard

Det går ikke så godt for mainstreammedierne, når de skal fremstille nationalkonservative synspunkter. Der helt banalt går ud på, at tilhængerne elsker Danmark, opfatter den danske nation som deres fædreland og det sted, hvor de hører hjemme.  Derfor vil de – vi! – også gerne værne om (resterne af) det Danmark, vi er vokset op i og holder af. Og som vi dagligt ser forandre sig for øjnene af os.

Det synspunkt lader ikke til at være legitimt – i hvert fald ikke blandt journalister. Det gælder i lokalpressen og det gælder ikke mindst for DR. Igen og igen bliver der klaget over DR’s ubalancerede journalistik og slagside i nyhedsdækningen samt kanalens ensidige brug af ’eksperter’, der viser sig at være ideologer og politikere: Marlene Wind, Rene Karpantschof,  Jørgen Bæk Simonsen, for nu blot at nævne nogle ganske få i en uendelig række af eksempler.

DR’s tilbagevendende knæfald for multikulti-mangfoldigheds-ideologien er politisk og bidrager støt og sikkert til at nedbryde nationalstaten og dermed vores engang så trygge tillidssamfund. Det er fuldstændigt uacceptabelt for en tvangslicens-baseret public service station.

Hvor galt det står til, viser følgende mailkorrespondancen mellem arrangørerne af Folkefesten på Mosbjerg og DR-Deadline, der følger her: 

 

Klage med krav om berigtigelse og beklagelse

I Deadline lørdag d. 22. juni, hvor Folkefesten ved Mossø løb af stablen, havde en ekstremt forudindtaget TV-vært ved navn Steen Nørskov fundet tre såkaldte ”eksperter” frem, som naturligvis skulle give arrangementet et fordækt skær. Der kom ingen velunderbyggede fakta fra de tre, kun meninger og et enkelt pip fra en pensioneret lektor fra RUC om, at andelen af ikke-vestlige indvandrere i Danmark er stigende. Hvilken overraskende nyhed!

Indledningen til DRs Deadline lørdag d. 22. juni 2019 lød som følger: ”Nogle af de kendteste ledere af Europas yderste højre mødtes i denne skov ved Skanderborg i dag.” (Den 96 år gamle norske modstandsmand Jan Høeg og Marie Krarup var iblandt talerne – ”det yderste højre”, javel, ja!) Deadline-værten siger, at Martin Sellner fra Generation Identitær Østrig og Tommy Robinson talte til arrangementet, hvorefter der blev vist billeder af de to og videoklip med Robinson fra England. Problemet for DR er imidlertid, at både Sellner og Robinson blev forhindret og derfor ikke ”mødtes i denne skov ved Skanderborg”. 330 festdeltagere kan bevidne dette. De pågældende journalister, der uden nogen som helst research lader en sådan usandhed gå over skærmen i en public service-kanal, bør som minimum stå til en reprimande!

Forhistorien er, at jeg fem dage før arrangements afholdelse telefonisk blev kontaktet af vagthavende redaktør på DR-nyheder, Joakim Frøsig. Han bad om, at DR kunne få adgang til Folkefesten bl.a. for at interviewe Tommy Robinson. Til det svarede jeg, at både hans og Martin Sellners deltagelse hang i en tynd tråd pga. personlige forhold, men at jeg først kunne melde tilbage om de to herrers evt. deltagelse en eller to dage før Folkefestens afholdelse. Jeg sagde i øvrigt til Joakim Frøsig, at DRs deltagelse i Folkefesten kun kunne foregå på samme betingelser, som alle andre deltagere, nemlig ingen fotografering eller filmen, dog med den undtagelse, hvilket også fremgik af Folkefestens ordensregler, at hvis de potentielle emner til interviews indvilligede heri og med en neutral baggrund som søen eller skoven, så ville det være i orden

Fredag d. 21. juni var jeg igen i telefonisk kontakt med Joakim Frøsig, som jeg forklarede, at de to ovennævnte herrer havde meldt afbud. Til det sagde Joakim Frøsig, at så måtte han finde på at bringe noget andet nyhedsstof – underforstået – så havde Folkefesten ingen interesse for DR.

Desuagtet kom en DR-kassevogn med kameraudstyr forbi, 20 minutter før arrangementet skulle begynde om lørdagen. Journalisten spurgte mig – som en af arrangørerne af Folkefesten – om de måtte komme ind for at filme og lave interviews. Egentligt okay, at DR havde ændret mening. Jeg sagde imidlertid til den unge journalist: ”Eftersom en del deltagere ikke ønsker at blive filmet eller fotograferet bl.a. pga. mulige repressioner på deres arbejde, har vi som arrangører garanteret dette, men I er naturligvis velkomne til at komme ind og kigge jer omkring og tale med og interviewe folk – blot uden at filme jfr. ordensreglementet for Folkefesten. Hermed kan I jo også forvisse jer om, at der intet fordækt foregår. Disse regler gælder for alle deltagere i Folkefesten.” Det tilbud ønskede journalisten og kameramanden dog ikke at gøre brug af.

Man kan kun gisne om, hvorfor de ikke ville benytte sig af det tilbud? Måske fordi de så ud fra deres optik naturligvis ikke kunne få den vinkling på aftenens Deadline, som på forhånd var lagt til rette.

Dette blev i Deadline manipuleret til: ”Folkefesten var lukket land for journalister, i hvert fald hvis man kom fra DR og havde et kamera med.” Ved at have accepteret tilbuddet om at komme ind og kigge, lytte med og stille spørgsmål til deltagerne, kunne de så have meldt tilbage til studiet, at Martin Sellner og Tommy Robinson – af forskellige grunde i øvrigt – havde meldt afbud til arrangementet, således som jeg også havde fortalt Joakim Frøsig. Men nej, den journalistiske dovenskab vandt, og i Deadlines ”reportage” blev det så til, at de Tommy Robinson og Martin Sellner talte til arrangementet. Et forrygende anskuelighedseksempel på, hvor jammerligt det står til i den journalistiske kaste. Man gider ikke engang tjekke mere, om de ”nyheder”, man udsender, rent faktisk har fundet sted. Der er ikke kun tale om indolens, men om grov journalistisk pligtforsømmelse, som over for de ansvarlige som minimum bør udløse en indkaldelse til tjenestelig samtale med en advarsel til følge.

Radio 24syv havde i øvrigt til arrangementet d. 22. juni fået en journalist akkrediteret, som gik rundt og tog interviews, og det forløb uden problemer. Hun interviewede mig i øvrigt tre-fire minutter, hvilket dagen efter blev udsendt i æteren. Sidste år, hvor arrangementet blev afholdt uden for Jægerspris, dækkede en journalist for Information Folkefesten.

Jeg afventer en beklagelse og en berigtigelse fra DRs side, for så vidt angår de fremførte usandheder i Deadline d. 22. juni om, at Martin Sellner og Tommy Robinson talte til arrangementet i en skov uden for Skanderborg samt at Folkefesten var lukket land for DR.

Efter en beklagelse og berigtigelse fra DR vil jeg ikke foretage mig yderligere.

Skulle dette mod forventning ikke ske, bærer jeg sagen videre til Pressenævnet.

Med venlig hilsen

Søren Lind Jensen – Formand for arrangementskomitéen FF19

Langdammen 5 – Grumstrup

8732 Hovedgård                         Grumstrup, 7. juli 2019

Svar fra redaktionschef Heidi Robdrup af 10. juli 2019:

Kære Søren Lind Jensen

Tak for din henvendelse – der har ført til en grundig gennemgang af informationsstrømmen internt i DR.

Jeg er naturligvis ked af din generelle oplevelse af udsendelsen og skal blot tilføje, at vært Steen Nørskov i selve indslaget refererer til deltagerne på mødet som værende medlemmer af den “yderste politiske højrefløj”. På den måde nuanceres beskrivelsen af deltagerne. 

Her forholder jeg mig dog primært til dine to klagepunkter: introen, hvor Sellners og Robinsons deltagelse i mødet ved Mossø bliver nævnt og bemærkningen om, at mødet var “lukket land for journalister, i hvert fald hvis man kom fra DR og havde et kamera med”. 

Jeg skal ikke trætte dig med, hvordan DRs nyhedsafdeling er opbygget internt, men Deadline er en enhed for sig, og desværre nåede din besked til Joakim Frøsig om de to gæsters afbud ikke frem til Deadline. Aflysningerne fremgik heller ikke af arrangementets hjemmeside – og dermed landede fejlen i Deadline lørdag den 22. juni.

Det vil jeg gerne beklage og dermed give dig medhold i din klage. 

I forhold til om arrangementet var “lukket land for journalister, i hvert fald hvis man kom fra DR og havde et kamera med”, så fastholder jeg, at det var virkeligheden. Som du selv skriver: I både din indledende samtale med Joakim Frøsig fem dage før arrangementet samt i dialogen med DRs hold på stedet lørdag den 22. bliver det afvist, at der kan filmes med kamera. 

Jeg har derfor til hensigt at sætte følgende rettelse i værk – til oplæsning af værten i Deadline og offentliggørelse på DR.DK: 

”Og så skal vi bringe en rettelse:

I udsendelsen 22. juni omtalte vi den såkaldte Mosbjerg Folkefest. På mødet skulle Martin Sellner fra bevægelsen Generation Identitær i Østrig samt Tommy Robinson, stifter af English Defence League ifølge programmet have talt, men de måtte begge aflyse dagen før. Den oplysning modtog vi i DR, men desværre nåede den ikke frem til Deadlines redaktion. Derfor oplyste vi i udsendelsen, at Robinson og Sellner deltog i arrangementet. Vi beklager fejlen.”   

Jeg vil lige give dig mulighed for at se rettelsen, inden den offentliggøres. Og så skal jeg endnu engang beklage den manglende informationsstrøm i DR, der førte til fejlen.

 

Venlig hilsen

Heidi Robdrup

Redaktionschef, Deadline

  

Redaktionschef på Deadline, Heidi Robdrup

Tak for dit svar af 10. juli vedrørende spørgsmålsreference 190707-000001.

Der er imidlertid nogle ting i dit svar, som jeg finder yderst kryptisk, bl.a. følgende:

”Jeg er naturligvis ked af din generelle oplevelse af udsendelsen og skal blot tilføje, at vært Steen Nørskov i selve indslaget refererer til deltagerne på mødet som værende medlemmer af den “yderste politiske højrefløj”. På den måde nuanceres beskrivelsen af deltagerne.”

Det forstår jeg simpelt hen ikke. Kunne du ikke tolke det for mig? En nuancering i form af at beskrive de 330 deltagende gæster på Folkefesten d. 22. juni ”som værende medlemmer af den ”yderste politiske højrefløj”!

Er det DR Deadlines opfattelse, at hvis man er modstander af Danmarks islamisering og den igangværende befolkningsudskiftning, så tilhører man den ”yderste politiske højrefløj”? Jeg kan da ikke afvise, at der har befundet sig et par højreradikale iblandt gæsterne, men 99% af gæsterne var blot dybt bekymrede danskere. Søren og Elisabeth Krarup var også til stede, de kom for øvrigt i en chartret bus fra København sammen med medlemmer af Trykkefrihedsselskabet. Tilhører de også ”den yderste politiske højrefløj”?  Hvis dit svar er ja, skal du have dine skolepenge tilbage, for så har du rod i dine begreber og slår om dig med dem uden indholdsbestemmelse. Det er ikke DR’s opgave at tilsværte bekymrede og fædrelandskærlige borgere med skældsord.

De to klagepunkter, som ”du primært forholder dig til”, er, at Deadline utjekket videregav en falsk oplysning om to talere, selv om jeg havde pointeret deres afbud både over for Joakim Frøsig og den udsendte journalist på selve dagen.  Dette forhold beklager du og giver mig medhold i. Tak for det! Ordlyden til oplæsning som rettelse i Deadline er okay. 

Imidlertid giver det stof til eftertanke, at en public service-kanal, hvis fornemmeste opgave er at videregive nyheder så objektivt og faktatjekket som muligt, ikke har styr på sin interne kommunikation.

Mit andet klagepunkt, som du afviser, fordrejer du – bevidst eller ubevidst. Du må simpelt hen ikke have læst min fremsendte klage ordentligt igennem. Der står bl.a.:

”Jeg sagde i øvrigt til Joakim Frøsig, at DRs deltagelse i Folkefesten kun kunne foregå på samme betingelser, som alle andre deltagere, nemlig ingen fotografering eller filmen, dog med den undtagelse, hvilket også fremgik af Folkefestens ordensregler, at hvis de potentielle emner til interviews indvilligede heri og med en neutral baggrund som søen eller skoven, så ville det være i orden.”

Akkurat det samme sagde jeg til den fremmødte journalist på selve dagen. Ergo er det ikke sandt, som det blev fremført i Deadline d. 22. juni, at ”Folkefesten var lukket land for journalister, i hvert fald hvis man kom fra DR og havde et kamera med.” Alle journalister er som udgangspunkt velkomne under de regler, som gælder for alle gæster. Sidste år lavede en Informations-journalist et indslag, i år var det en journalist fra Radio 24/7.

Man kan ikke gå rundt og filme eller tage billeder på må og få af hensyn til en del gæster, som frygter repressalier på deres job. Men filmen og fotografering med søen eller skoven som baggrund af deltagere, der indvilliger deri, er i orden, hvilket også fremgik af ordensreglementet, som var opsat adskillige steder på området.

Ordensreglementet er vedhæftet i fil. Derfor er det usandt, når Steen Nørskov i Deadline siger, at ”Folkefesten var lukket land for journalister, i hvert fald hvis man kom fra DR og havde et kamera med”. Det vil jeg også gerne have berigtiget i Deadline.

Til næste års Folkefest er DR atter velkommen – og igen under samme vilkår som alle andre gæster. Man kunne jo bevare et naivt håb om, at den udsendte journalist og kameramand vil lytte og reflektere, for det er jo ikke nogen skam at blive klogere.

Venligst

Søren Lind Jensen – Formand for arrangementskomitéen FF18 og FF19

Lektor på ingeniørhøjskolen i Horsens

Svar fra redaktionschef Heidi Robdrup af 12. juli 2019:

Kære Søren Lind Jensen

Mange tak for dit svar.

Vi bringer den aftalte rettelse i aftenens Deadline samt på dr.dk.

 Hvad angår anden del af din klage om beskrivelsen af den manglende adgang for DR-journalist med kamera, så har jeg nærlæst din detaljerede gennemgang af forholdene på arrangementet. Den ændrer dog ikke på det forhold, at man som DR-journalist med kamera ikke kunne få adgang den pågældende lørdag. Som du selv skriver, kan man ikke “gå rundt og filme på må og få”, fordi flere deltagere frygter for repressalier på deres job.

Jeg forstår på både dine beskrivelser af og det medsendte ordensreglement, at der kan gøres undtagelser, hvis der er lavet specifikke aftaler på forhånd.  På den måde adskiller arrangementet sig væsentligt fra lignende møder, hvor pressen har fri adgang, og det er den forskel baseret på den konkrete selverfarede oplevelse, vært Steen Nørskov refererer.

Venlig hilsen

Heidi Robdrup

Redaktionschef, Deadline

Redaktionschef Heidi Robdrup

Dette er min sidste og afsluttende mail i korrespondancen. Jeg noterer, at Deadline ikke vil beklage og berigtige mit andet klagepunkt.

Det første klagepunkt blev beklaget og berigtiget i Deadline 12. juli. Tak for det!

I din sidste mail svarer du overhovedet ikke på nedenstående citat fra din mail af 10. juli. Det vil jeg gerne have uddybet.

”Jeg er naturligvis ked af din generelle oplevelse af udsendelsen og skal blot tilføje, at vært Steen Nørskov i selve indslaget refererer til deltagerne på mødet som værende medlemmer af den “yderste politiske højrefløj”. På den måde nuanceres beskrivelsen af deltagerne.”

Det svar, som du skriver d. 10. juli, forstår jeg simpelt hen ikke. Kunne du ikke forklare mig, hvad det er, du mener? En nuancering i form af at beskrive de 330 deltagende gæster på Folkefesten d. 22. juni ”som værende medlemmer af den ”yderste politiske højrefløj”!

Er det DR Deadlines opfattelse, at hvis man er modstander af Danmarks islamisering og den igangværende befolkningsudskiftning, så tilhører man den ”yderste politiske højrefløj”?

Med dit svar anser jeg korrespondancen for afsluttet.

Venligst

Søren Lind Jensen – Formand for FF18 og FF19

Lektor på Ingeniørhøjskolen i Horsens

Grumstrup. 13. juli 2019

Del artiklen her: