DOM: KONVENTION FRITAGER VOLDELIGE UDVISTE FRA MELDEPLIGT

Del artiklen her:

Voldelig, udvist iraner frifundet, selvom han ikke overholdt sin meldepligt. Kan Danmark overhovedet stille noget op overfor Den Europæiske Menneskerettighedskonvention?

Mange kriminelle udlændinge kan ikke udvises, fordi regeringen sætter internationale konventioner over dansk demokratisk lov. Det betyder, at de kriminelle udlændinge tildeles ophold på et af landets udrejsecentre, hvor de skal være, indtil de enten rejser frivilligt eller at forholdene i deres hjemland bliver på en måde, der gør det muligt at hjemsende dem.

Ifølge dansk lov har de kriminelle udlændinge, som opholder sig på udrejsecentrene, pligt til at melde deres tilstedeværelse. De har også pligt til at opholde sig på udrejsecentrene. Dette skal bl.a. sikre, at de ikke bare rejser rundt i Danmark og laver ny kriminalitet.

Men som en ny dom viser, tilsidesættes endnu en gang danske vælgere til fordel for internationale konventioner. En 33-årig voldelig statsløs iraner, bosat på udrejsecenter Kærshovedgård, er blevet frifundet på trods af, at han ikke overholdt hverken meldepligt eller opholdspligt. Iraneren, der i 2008 blev dømt for røveri, er i Danmark på såkaldt tålt ophold.

Fra oktober 2016 til december overholdt han ikke sin meldepligt, og fra oktober 2016 til maj 2017 overholdt han heller ikke sin opholdspligt. Politiet krævede iraneren dømt og fængslet, men nu har retten i Herning frifundet ham. Det skyldes, at et flertal i folketinget ønsker, at dansk lov skal være underlagt Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol:

“Efter en samlet vurdering heraf sammenholdt med det tidsmæssige forløb i sagen finder retten, at pligten til at tage ophold på Kærshovedgård på nuværende tidspunkt og ligeledes i den periode, der er rejst tiltale for, udgør et uproportionelt indgreb i tiltaltes bevægelsesfrihed i strid med artikel 2, i Tillægsprotokol nr. 4.,” siger dommen med henvisning til Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det fremgår af domstol.dk.

Dommen er et hårdt slag mod folketingets forsøg på at inddæmme udviste kriminelle udlændinge på tålt ophold, der således er frie til at rejse rundt og begå ny kriminalitet.

Læs også:

FAMILIESAMMENFØRINGER: ENDNU ET LAND VIL OPSIGE KONVENTIONER

BORGELIGE ANNO 2017: “KONVENTIONER” VIGTIGERE END DEMOKRATI OG DANSK KULTUR

DF KRÆVER OPGØR MED KRITISERET KONVENTION, DER FORHINDRER UDVISNING AF KRIMINELLE

Del artiklen her: