DF-BORGMESTER ØNSKER POLITIUNDERSØGELSE I FOLKETS HUS-SAG

Carl Christian Ebbesen Dansk Folkeparti
Del artiklen her:

Folkets Hus i København er kommet i myndighedernes søgelys efter NewSpeeks afsløringer af, hvordan militante foreninger bruger huset som mødested og planlægning af voldelige anti-demokratiske aktioner.

En hændelse, hvor deltagere i et af disse møder kastede flasker ud af vinduet mod en politisk modstander og efterfølgende myldrede ud og truede i en grad der nødvendiggjorde massiv politibeskyttelse, viste graden af voldsparathed fra husets brugere.

Kulturborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) bad efterfølgende fonden, som kommunen betaler for at drive huset, om en redegørelse. Borgmesteren oplyser overfor NewSpeek, at denne redegørelse “ikke bringer meget klarhed over det faktiske forløb.”

Carl Christian Ebbesen oplyser endvidere overfor NewSpeek, at han ønsker en politimæssig undersøgelse af hændelsen med flaskekast.

Forhåbentligt vil denne undersøgelse være så vidtrækkende, at den også inddrage fonden og de foreninger, som bruger huset.

Del artiklen her: