DET DANSKE UDDANNELSESSYSTEM ER I FRIT FALD

Hjernevask
Del artiklen her:

Af Lone Nørgaard.

Folkeskolereformen 2014 har vist sig at være en katastrofe – som de fleste lærere med fingrene nede i materien forudsagde, men ingen beslutningstagere gad lytte til. Det ideologiske Projekt Heldagsskole SKULLE bulldozes igennem.
   Tidligere undervisningsminister Christine Antorini, som stod i spidsen for reformen, har sikkert i dag super-travlt ved håndvasken som direktør i LIFE-læringscentret
Novo Nordisk Fonden.
   Nå nej, det har hun nok ikke – hun har nemlig godt været klar over, at hun skulle skynde sig at komme væk fra Folketinget, før hun skulle stå til regnskab for det makværk, hun var en central del af.

Det står af indlysende grunde (jf. fødekæden) ikke bedre til i gymnasiet (læs her  og her), så dannelsestabet er til at føle på.

Opgøret med ’den sorte skole’ (læs: en skole med fokus på at formidle faglige kundskaber og paratviden – den eneste reelle viden) har fundet sted parallelt med, at elever med en helt anden kulturbaggrund har gjort deres indtog.
   Med den ulykkelige udlændingelov af 1983 er det danske samfund blevet påført et uløseligt problem (læs her), der af indlysende grunde også sætter sig igennem i uddannelsessystemet. 

Det var analysen, som var rimeligt nem at lave. Hvad svar og løsninger angår, ser det straks langt mere sort ud. Men et første skridt ville selvfølgelig være at lukke ned for alt digitalt i skolen i perioder – og dermed det uskønne samarbejde med de store tech-firmaer – og læse bøger. Hjernen foretrækker papir. 

Indoktrinerer lærere deres elever til multikulturalisme?
En yderligere bekymring er, at jeg har en erfaringsbaseret formodning om, at mange (de fleste?) lærere indoktrinerer deres elever til multikulturalisme? Bevidst eller u-bevidst?
   Jeg vil gerne rejse spørgsmålet: Indoktrinerer folkeskolen til multi-kulti-utopien om, at alle mennesker dybest set er de samme, og hvis der er forskel på elevernes kundskabsniveau og faglige færdigheder, så er forklaringen altid socio-økonomisk? Aldrig kulturel eller intelligens-baseret? Eller evt. forankret i forskellen på flid og dovenskab?

Hvad vi med sikkerhed ved, er, at flertallet af lærere stemmer rødt (ligesom journalisterne), og at den såkaldt rummelige folkeskole har betydet et fald i basale færdigheder (læs her).

Sagt lidt anderledes: Er der tale om en slags hjernevask, hvor EU, indvandring og mangfoldighed altid bliver plusset, mens dansksindethed, fædrelandskærlighed og respekt for den kristne kulturarv bliver disset? 

Del artiklen her: