DEN VIRKELIGE ÅRSAG TIL ISLAMISK TERROR

Del artiklen her:

Meget få journalister og politikere tør nævne den virkelige årsag til terrorisme.

Af Nicolai Sennels

Oversat fra 10News.one

Hver gang et nyt jihadangreb rammer uskyldige i Vesten, står medier og politikere i kø for at skyde skylden på “dårlig integration”, “fattigdom”, “marginalisering”, “racisme” osv.

Af en eller anden grund falder det dem aldrig ind at kigge på, om islamisk terrorisme er forbundet med islam og det stærkt stigende antal muslimer i vores lande.

Overser de noget, er der en forbindelse?

Islam og vold?

Sammen med sine assistenter brugte den danske forsker Tina Magaard tre år på at analysere teksterne hos de 10 største religioner i verden for at se, om de skulle have opfordringer til vold. Forskernes konklusion er klar:

“Islams tekster opfordrer i langt højere grad end andre religioners grundtekster til terror og kamp. Teksterne i islam adskiller sig klart fra de øvrige religioners tekster ved i højere grad at opfordre til vold og aggression over for anderledes troende. Der findes også direkte opfordringer til terror. Det har længe været et tabu i islam-forskningen, men det er et faktum, som man er nødt til at forholde sig til,” siger Tina Magaard.

Forskerne fandt “hundredvis af opfordringer til kamp mod anderledes troende” i Koranen.

“Hvis det er rigtigt, at mange muslimer opfatter Koranen som guds egne ord, der ikke kan fortolkes eller omformuleres, har vi et problem. Det er indiskutabelt, at teksterne opfordrer til vold og terror,” forklarer Magaard.

Forskning fra det tyske forskningsinstitut Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung bekræfter Magaards bekymring:  75 procent af muslimerne i Europa mener ikke, at Koranen kan fortolkes anderledes end det skrevne ord.

Kunne det stigende antal moskeer og imamer, som prædiker disse tekster have noget at gøre med det ligeså stigende antal islamiske terrorangreb?

Er muslimer virkeligt voldeligere?

Så hvordan påvirker det muslimer at læse Koranen og praktisere islam?

Dette spørgsmål besvares af et forskningsprojekt bygget på grundige interviews med hele 45.000 personer. Forskningsprojektet var ledet af den tidligere tyske justitsminister, kriminologen Christian Pfeiffer. Ovenpå de mange interviews kunne forskerne konkludere, at islam er den eneste religion, hvor folk bliver mere voldelige, jo mere de religiøse de er.

“Selv når vi tager højde for sociale faktorer er der en tydelig significant forbindelse mellem religiøsitet og villigheden til at bruge vold.,” fortæller Pfeiffer, og understreger samtidigt, at han er ikke er glad for forskningsresultaterne, da de giver kritikere af muslimsk indvandring ret.

Kunne det voksende antal islamiske skoler og Koran-undervisningstilbud have noget at gøre med den voldelige radikalisering af unge muslimer i Europa?

Måske: 80 procent af unge tyrkere i Holland ser “intet forkert” i at føre hellig, voldelig krig imod ikke-muslimer med det formål at udbrede islam. 27 procent af alle unge franskmænd og 14 procent af alle unge briter under 25 sympatiserer med Islamisk Stat. Dette inkluderer efter al sandsynlighed et stort flertal af unge muslimer i de to lande.

Det problem, som Magaard advarede imod, er i dén grad virkeligt. Mens europæiske skatteydere troligt går på arbejde hver dag og på den måde financierer overførselsindkomster til millioner af indvandrere, har muslimske familier i stilhed opdraget en generation af jihadister.

Hvad fortæller terroristerne selv?

Istedet for udokumenterede påstande og teoretiske diskussioner om årsagen til islamisk terrorisme besluttede forskere fra University of British Columbia og University of Waterloo at tale med terroristerne selv.

På baggrund af deres forskningsinterviews blev det klart, at terroristerne ikke er skubbet (push factors) af socio-økonomiske faktorer såsom lav indkomst, dårlig uddannelse, følelse af marginalisering, kriminel livsstil eller kedsomhed. Terrorister er tværtimod tiltrukket (pull factors) af, hvad deres religion lover af belønninger til jihadister og de krav, islam pålægger muslimer ifølge Koranen (Allahs åbenbaringer) og sunna (Muhammeds liv og råd).

“Ikke en eneste af interviewpersonerne var – hverken direkte eller indirekte – motiveret af sociale eller økonomiske faktorer,” fortæller forskerne Lorne L. Dawson, Amarnath Amarasingam, and Alexandra Bain.

“Akademiske studier har lagt for meget vægt på ‘push”-faktorer, altså personlige problemer og frustrationer, når de skulle forklare hvad der gør unge mænd til terrorister. Vi har interviewet flere terrorister end nogen andre forskere, og det er klart, at vi som samfund er nødt til at kigge nærmere på de positive ting, Islam lover jihadister (hellige krigere, red.)”

Som en terrorist fortalte forskerne: “Ønsket om at føre jihad ramte mig altid, når jeg sat på mit værelse og læste Koranen.”

“Vi er motiveret af vores religion, af Koranen og sunna, og det er ikke noget vi skammer os over,” fortalte en anden.

Del artiklen her: